Geplaatst op: 10 mei 2016

NN: ‘Verzuimadvies onmisbaar voor bedrijfsleven’

NN: ‘Verzuimadvies onmisbaar voor bedrijfsleven’

De samenvoeging van WGA Vast en WGA Flex per 1 januari 2017 veroorzaakt de nodige reuring onder aanbieders en adviseurs op het vlak van inkomensverzekeringen. Ook Nationale-Nederlanden (NN) grijpt de wijziging in de regelgeving aan voor een ‘roadshow’ voor het intermediair waarin de, op het op oog complexe, problematiek uit de doeken wordt gedaan. Vijf vragen aan Fred Toussaint, directeur NN Inkomen.

Waarom leeft dit onderwerp op dit moment zo?

“Het is algemeen bekend dat ondernemers de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid onderschatten. Tegelijkertijd moeten werkgevers die al eigenrisicodrager (ERD) zijn voor WGA Vast dit jaar voor 1 oktober beslissen of ze eigenrisicodrager worden wat betreft WGA Flex, al staat die datum nog steeds niet helemaal vast. Bedrijven moeten in ieder geval bewust een keuze maken om voor Vast en Flex zich privaat te verzekeren of terug te keren naar het publieke bestel. Er zit voor de branche een flinke tijdsdruk achter want je hebt het over ongeveer 64.000 bedrijven. Dit is de reden waarom we al in april begonnen zijn met de adviseurs te informeren.”

Staat dit onderwerp niet heel erg ver af van kleine bedrijven?

“Aan de ene kant wel. Kleine bedrijven zijn uiteraard in de eerste plaats bezig met ondernemen. Bij ondernemersvrijheid hoort ook de mogelijkheid tot het inhuren van tijdelijke en flexibele arbeidskrachten, alleen hoort daar straks nog nadrukkelijker een financiële verantwoordelijkheid bij voor ziekte en verzuim. Het is aan de bedrijven zelf hoe ze daarin staan. Wil je terugvallen in de UWV-verzekering of zelf meer de regie houden op de kosten van het verzuim van je flexibele krachten?”

De WGA was vooralsnog zacht gezegd niet profijtelijk voor verzekeraars, waarom stappen jullie dan toch stevig door?

“Het speelveld is gelijker worden. Bedrijven konden terugkeren van privaat naar UWV en daarbij de staartlasten van zieke werknemers bij de private verzekeraar achterlaten. Andersom gold dat niet. Vanaf 1 januari 2017 blijven de staartlasten van werkgevers die eigenrisicodrager worden ook achter bij UWV. Ook hebben we de schadelast beter onder controle, mede door een steeds grotere groep adviseurs die zijn verbonden aan ons inkomensbedrijf.”

Wat doen die adviseurs dan?

“De adviseurs zitten dicht op de klant en kunnen hem als geen ander wijzen op het belang van vroegtijdige melding van ziekteverzuim. Samen met ons re-integratiebedrijf Keerpunt proberen we de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Hoe eerder je begint, des te kleiner de kans dat hij in de WGA belandt.”

Jullie hebben nu ook een zogeheten 12-jaars propositie. Wat is daar het voordeel van?

“Wij bieden een verzuimverzekering in combinatie met een WGA-ERD verzekering. We bieden geen verzekering voor ZW ERD, wel dienstverlening. Er zijn relatief weinig bedrijven eigen risicodrager voor de Ziektewet omdat dit zeker voor een kleine ondernemer behoorlijke impact kan hebben in termen van verantwoordelijkheden die je op je neemt. Als een flexwerker ziek wordt, willen we dat toch wel weten, of de werkgever ERD is of niet. En zolang die flexwerker in dienst is, krijgt hij de normale dienstverlening van de verzuimverzekering, inclusief de aandacht van Keerpunt op het gebied van re-integratie als dat nodig is. Het gaat om risicobeheersing gedurende 12 jaar. Ziekte en arbeidsongeschiktheid liggen in elkaars verlengde waardoor een gecombineerde oplossing voor de hand ligt.”

Waarom is dit een aantrekkelijke markt voor adviseurs?

“Het is complexe materie, voor zowel grootzakelijke als mkb-bedrijven. Adviseurs kunnen bedrijven aan de hand nemen door dit proces te begeleiden en zodanig van informatie voorzien dat deze een bewuste keuze kunnen maken

Bron. Assurantiemagazine signalen 10 mei 16