Geplaatst op: 17 mei 2016

VKG: Te hard gereden? Hogere premie!

Te hard gereden? Hogere premie!

Jonge automobilisten kunnen nu ook een voordelige autoverzekering krijgen. Daaraan is wel een belangrijke voorwaarde gebonden: er moet verantwoord worden gereden. Een speciaal apparaatje volgt het rijgedrag.

Volmachtbedrijf VKG, onderdeel van ASR, komt in juni met een pilot van de autoverzekering voor jonge automobilisten op de markt.

Tarief

Op de site Jouweersteautoverzekering.nl stelt VKG een zeer laag tarief te kunnen bieden, maar dan moet de jonge automobilist zich wel aan de voorgeschreven snelheid houden. ,,Dit wordt gecontroleerd met een speciaal apparaatje, de minimic”, legt Michel Godvliet, marketeer bij VKG uit. ,,Dit gps-kastje houdt in de gaten met welke snelheid wordt gereden en of dit correspondeert met de snelheid die geldt op het weggedeelte waar wordt gereden.”

Overtreding

Wie een kleine snelheidsovertreding maakt, betaalt de maand erop 10% meer premie. Een zware snelheidsovertreding levert een kwart hogere premie op. Door stapeling van overtredingen kan de premie uiteindelijk 100% hoger worden.

,,Wanneer er drie maanden achtereen snelheidsovertredingen zijn begaan, dan vervalt de verzekering”, vertelt Godvliet.

VKG heeft snelheid als uitgangspunt genomen voor de premiehoogte. ,,Dit omdat blijkt dat snelheid een hele grote invloed heeft op ongevallen. Door een lage premie te rekenen wanneer verantwoord wordt gereden, hopen we veilig rijden te stimuleren.”

Premie terugkrijgen

Overigens is VKG is niet de eerste partij die voor wat de premie betreft consequenties verbindt aan het rijgedrag van automobilisten. In 2014 kwam Fairzekering op de markt met een polis waarbij verzekerden tot 35% van hun premie terugkrijgen als ze veilig rijden.

,,Het verschil met Fairzekering is dat wij jongeren meteen een zeer lage premie geven”, aldus Godvliet. ,,Wij vertrouwen er op dat zij zich aan de snelheid houden. Pas als zij te snel rijden verhogen wij de premie.”

Bron: de  Telegraaf 12 mei 2016