Arbeidsongeschiktheid


Uw arbeidsongeschiktheid  verzekering (aov) goed geregeld

Arbeidsongeschiktheid komt meestal onverwacht. Staat u daar als ondernemer wel eens bij stil? Weet u bijvoorbeeld hoe ingrijpend de financiële gevolgen kunnen zijn voor u, uw bedrijf en uw gezin? Wist u dat jaarlijks één op de tien ondernemers te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid? Mocht het u overkomen, dan is het prettig als u zich geen zorgen hoeft te maken over uw inkomen. Als u door arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk moet stoppen met werken, vallen uw inkomsten of een deel daarvan weg. De arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemer keert in zo’n geval elke maand een bedrag uit, zodat u verder kunt leven zonder grote financiële zorgen. Het is verstandig om tijdig uw maatregelen te treffen. En bij Candor maakt u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) zo compleet als u zelf wilt. Dan heeft u het direct goed geregeld. Maak dus eens een afspraak met ons.

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering past het beste bij u?

passende of beroeps-arbeidsongeschiktheid?

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u het beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Het is echt een maatwerk product met vele keuzes en mogelijkheden.  Neem bijvoorbeeld het arbeidsongeschiktheidscriterium.  u kunt kiezen uit passende arbeid of uit bereoepsarbeidsongeschiktheid. Bij het vast stellen van een arbeidsongeschiktheid kijkt men bij beroepsarbeidsongeschiktheid naar u eigen beroep en of u dat nog kunt uitoefenen. Bij passende arbeid kijkt men daar ook naar, maar men kijjkt ook naar wat u gezien u leeftijd, ervaring en opleiding nog meer zou kunnen doen. Dus ook buiten u eigen beroep om.

Een schade of sommen AOV?

Schadeverzekering

Bij de schadeverzekering vergoedt de verzekeraar de schade die u loopt als gevolg van uw arbeidsongeschiktheid. U zult daarbij moeten aantonen wat de schade is. U moet dus duidelijk maken dat u schade lijdt, met andere woorden u moet uw inkomensverlies aantoonbaar maken. Heeft u bijvoorbeeld een klussenbedrijf en zit u met een gebroken been thuis, dan is het duidelijk dat u uw uren niet kunt maken en dat u inkomsten derft. De schadeverzekering zal overgaan tot uitkering met een hoogte op basis van het verzekerde bedrag, met in achtneming van de eigen risico termijn en de mate van arbeidsongeschiktheid. Het kan echter ook zijn dat u een beroep beoefent waarbij de schade niet direct optreedt. Geeft u leiding aan een aantal medewerkers, dan kunt u wellicht per telefoon dringende zaken regelen, terwijl de rest na uw arbeidsongeschiktheid kan worden opgepakt, zich gedeeltelijk vanzelf oplost en/of door anderen wordt waargenomen. In dit geval is het moeilijker om aan te geven wat de werkelijke inkomstenderving is geweest.

sommenverzekering

Ten behoeve van dergelijke, minder duidelijke situaties is de sommenverzekering in het leven geroepen. Deze contractvorm keert een bedrag uit op basis van het verzekerde som en de mate van arbeidsongeschiktheid, ongeacht de optredende schade. In dit geval is er dus ook geen toetsing van het inkomen.

Om het nog makkelijker te maken. Bij deze een aantal extra keuzemogelijkheden.

Daarnaast heeft u nog een groot aantal andere keuzemogelijkheden. Zo kunt u de verzekering nog verder aanpassen aan uw persoonlijke situatie. Bovendien heeft u hierdoor invloed
op de premie.

  • Eindleeftijd:  Kies zelf op welke leeftijd de verzekering eindigt: 58, 60, 62, 65 of 67 jaar.
  • Eigen risicotermijn:  Bepaal zelf hoelang het duurt voordat uw uitkering ingaat nadat u arbeidsongeschikt bent geraakt. Dit is minimaal 14 en maximaal 365 dagen.
  • Indexering:  Laat het verzekerde bedrag automatisch meestijgen met de consumentenprijzen.
  • Stijgende uitkering:  Laat uw uitkering elk jaar met 2% stijgen. Hierdoor blijft uw koopkracht op peil. Alleen in combinatie met indexering.
  • Optierecht :Tot uw 50ste mag u het verzekerde bedrag elk jaar met 10% verhogen zonder gezondheidsverklaring of keuring.

En zo zijn er nog wel meerdere extra keuzes te maken. Tijd voor een afspraak dus.


Overige verzekeringen