Arbeidsongeschiktheid


Jouw arbeidsongeschiktheid  verzekering (aov) goed geregeld

Arbeidsongeschiktheid komt meestal onverwacht. Sta je daar als ondernemer wel eens bij stil? Weet je bijvoorbeeld hoe ingrijpend de financiële gevolgen kunnen zijn voor jou,  jouw bedrijf en jouw gezin? Wist je dat jaarlijks één op de tien ondernemers te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid? Mocht het jou overkomen, dan is het prettig als je je geen zorgen hoeft te maken over je inkomen. Als je door arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk moet stoppen met werken, vallen je inkomsten of een deel daarvan weg. De arbeidsongeschiktheidsverzekeraar keert in zo’n geval elke maand een bedrag uit, zodat je verder kunt leven zonder grote financiële zorgen. Het is verstandig om tijdig maatregelen te treffen. En bij Candor maakt je je arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) zo compleet als je zelf wilt. Dan heb je het direct goed geregeld. Maak dus eens een afspraak met ons.

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering past het beste bij je?

passende of beroeps-arbeidsongeschiktheid?

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou het beste is, hangt af van je persoonlijke situatie. Het is echt een maatwerk product met vele keuzes en mogelijkheden.  Neem bijvoorbeeld het arbeidsongeschiktheidscriterium.  Je kunt kiezen uit passende arbeid of uit beroepsarbeidsongeschiktheid. Bij het vast stellen van arbeidsongeschiktheid kijkt men bij beroepsarbeidsongeschiktheid naar het eigen beroep en of je dat nog kunt uitoefenen. Bij passende arbeid kijkt de verzekeraar ook naar wat je allemaal nog wel kunt gezien je leeftijd, ervaring en opleiding. Dus ook buiten het eigen beroep om.

Een schade of sommen AOV?

Schadeverzekering

Bij een schadeverzekering vergoedt de verzekeraar de schade die je loopt als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Je zult daarbij moeten aantonen wat de schade is. Je moet dus duidelijk maken dat je schade lijdt, met andere woorden je moet inkomensverlies aantoonbaar maken. Heb je bijvoorbeeld een klussenbedrijf en zit je met een gebroken been thuis, dan is het duidelijk dat je geen uren  kunt maken en dat je inkomsten mist. De schadeverzekering zal overgaan tot uitkering, met in achtneming van de eigen risico termijn en de mate van arbeidsongeschiktheid. Het kan echter ook zijn dat je een beroep beoefent waarbij de schade niet direct optreedt. Geef je leiding aan een aantal medewerkers, dan kun je wellicht per telefoon dringende zaken regelen, terwijl de rest na je arbeidsongeschiktheid kan worden opgepakt. In dit geval is het moeilijker om aan te geven wat de werkelijke inkomstenderving is geweest.

Sommenverzekering

Ten behoeve van dergelijke, minder duidelijke situaties is de sommenverzekering in het leven geroepen. Deze contractvorm keert een bedrag uit op basis van het verzekerde bedrag en de mate van arbeidsongeschiktheid, ongeacht de optredende schade. In dit geval is er dus ook geen toetsing van het inkomen.

Om het nog makkelijker te maken. Bij deze een aantal extra keuzemogelijkheden.

Daarnaast heb je nog een groot aantal andere keuzemogelijkheden. Zo kun je de verzekering nog verder aanpassen aan je wensen. Bovendien hebt je hierdoor invloed
op de premie.

  • Eindleeftijd:  Kies zelf op welke leeftijd de verzekering eindigt: 58, 60, 62, 65 of 67 jaar.
  • Eigen risicotermijn:  Bepaal zelf hoelang het duurt voordat de uitkering ingaat nadat je arbeidsongeschikt bent geraakt. Dit is minimaal 14 en maximaal 365 dagen.
  • Indexering:  Laat het verzekerde bedrag automatisch meestijgen met de consumentenprijzen.
  • Stijgende uitkering:  Laat je uitkering elk jaar met 2% stijgen. Hierdoor blijft je koopkracht op peil. Alleen in combinatie met indexering.
  • Optierecht :Tot je 50ste mag je het verzekerde bedrag elk jaar met 10% verhogen zonder gezondheidsverklaring of keuring.

En zo zijn er nog wel meerdere extra keuzes te maken. Tijd voor een afspraak dus.


Overige verzekeringen