Bedrijfsgebouw


Welke verzekering voor bedrijfsgebouw?

Ben je eigenaar van een bedrijfsgebouw, dan kun je hiervoor een gebouwenverzekering afsluiten. Dit is een soort opstalverzekering, maar dan voor bedrijfspanden. Je bedrijfsgebouw verzekeren met een gebouwenverzekering is niet verplicht, maar veel hypotheekverstrekkers stellen het wel als voorwaarde als je een hypotheek wilt afsluiten om een bedrijfsgebouw te financieren. Verder is het natuurlijk ook zo hypotheek of niet dat je je gebouw niet kwijt wilt bij een grote schade.

Dekking verzekering bedrijfspand

Met een gebouwenverzekering verzeker je je bedrijfspand tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm of inbraak. Horen bij het bedrijfspand ook nog enkele bijgebouwen? Dan zijn deze vaak meeverzekerd, mits ze gebruikt worden voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten. Silo’s en opslagcontainers worden niet tot het bedrijfsgebouw gerekend en zijn dus niet meeverzekerd maar kunnen natuurlijk wel mee worden verzekerd. Vaak is het ook mogelijk om je gebouw tegen uitgebreide of extra uitgebreide voorwaarden te verzekeren.

Verzekering bedrijfspand – Verzekerde waarde

De verzekerde waarde is het bedrag waartegen het pand is verzekerd en wordt bepaald door de herbouwwaarde of verkoopwaarde. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het bedrijfspand op dezelfde locatie opnieuw te bouwen. De verkoopwaarde is het bedrag dat het gebouw opbrengt bij een openbare verkoop. De verzekeraar gaat hierbij uit van het meest geschikte verkoopmoment.

Huurdersbelang

Wanneer je geen eigenaar bent van het pand maar huurder hoeft je het gebouw niet te verzekeren. Toch brengen huurders vaak veranderingen aan in het pand. Dit mag ook vaak van de huurbaas. Dat wil niet zeggen dat de verhuurder de veranderingen die je aanbrengt aan het gebouw ook verzekerd. Ook is het niet zo dat deze veranderingen vallen onder de inventaris goederen verzekering. De oplossing zit in een huurdersbelang verzekering.

Voorbeelden:

Je brengt zelf een plafond aan in het gebouw, een keuken, wc.

Meer weten? Neem  CONTACT  met ons op.

Lichtreclameverzekering

Als je een dure lichtreclame-installatie hebt, is het raadzaam om een lichtreclameverzekering af te sluiten. Zeker als de installatie aan de buitenzijde van het bedrijfspand is aangebracht. Deze verzekering biedt namelijk een veel bredere dekking dan jouw opstalverzekering. Een voorbeeld hiervan is dat bijvoorbeeld veelal ook de kosten van reparatie en (de)montage worden vergoed.

Lichtreclameverzekering

Met deze verzekering kunnen lichtreclame-installaties worden verzekerd. Het maakt niet uit of deze in gebouwen aanwezig zijn of aan de buitenkant zijn bevestigd. De verzekering heeft een raakvlak met de uitgebreide brandverzekering en de elektronicaverzekering.

De belangrijkste reden om naast de brandverzekering een zelfstandige lichtreclameverzekering af te sluiten is de omvang van de dekking, die bij deze verzekering ruimer is, zeker wanneer het gaat om lichtreclame-installaties die zijn aangebracht aan de buitenkant van gebouwen.

Wat is verzekerd?

De  dekking op deze verzekering is bij de meeste verzekeraars er ruim.  Veelal is schade door alle van buiten komende onheilen verzekerd. Een ruime dekking  dus. Ook schade als gevolg van brand en brand blussing en ontploffing zijn meeverzekerd.  De verzekering heeft raakvlakken met een electronica verzekering. Bij laatste is eigen risico meestal meeverzekerd. Op deze pagina kunt u meer lezen over electronica verzekeringen.

Een korte opsomming:

 • Stormschade
 • Vandalisme
 • Bliksemschade
 • Diefstal
 • Ontploffing
 • Constructie en materiaal fouten

Wat is niet verzekerd?

Eigenlijk dezelfde uitsluitingen als bij de opstal verzekering. Hieronder de belangrijkste uitsluitingen:

 • Slijtage, roest
 • Niet juist werken van de stoomvoorziening. Bijvoorbeeld een te hoge of lage voltage, stroomlekken
 • Schade ontstaan doordat het gebouw werk verbouwd
 • Opzet , grove schuld
 • Natuurrampen, molest

Wat kost het?

Dat is afhankelijk van vele factoren zoals de waarde van de installatie, de gebruikte materialen, soort bedrijf, plaats van de installatie etc. Sportverenigingen , scholen ed worden vaak als risico verhogend gezien.

Meer weten over deze verzekering en wat deze kost? Neem dan even CONTACT  met ons op.


Bedrijfsgebouw verzekering op maat

Een bedrijfsgebouw is het visitekaartje van jouw bedrijf en de plaats waar jouw producten of diensten worden gerealiseerd. Daarom is het belangrijk om het bedrijfspand te verzekeren met een goede bedrijfsgebouw verzekering. Informeer eens naar de voorwaarden. Wij doen zaken met meerdere verzekeraars. Hierdoor zijn wij in staat om een passende aanbieding te doen .

Bedrijfsgebouw verzekering in het kort

Brand, inbraak, storm of een aanrijding kan voor flinke schade zorgen aan gebouwen. Met onze  bedrijfsgebouw verzekering is het bedrijfspand goed verzekerd. Je sluit de gebouwenverzekering los af of als dekking op onze pakketpolis.  De verzekering is geschikt voor alle zakelijke gebouwen, zowel voor kleine ondernemers als voor grote bedrijven.

Wat is verzekerd?

Met deze verzekering verzekert je je bedrijfspand en bijgebouwen. Ook zonweringen, antennes, lichtreclames, uithangborden en andere onderdelen aan het gebouw zijn veelal mee te verzekeren of gedekt.

De verzekering vergoedt onder meer schade door:

 • Brand en ontploffing, inclusief schade die veroorzaakt is door het bestrijden van de brand of het redden van verzekerde spullen;
 • blikseminslag en overspanning- of inductieschade door onweer;
 • inbraak en poging tot inbraak;
 • regenwater dat het dak en afvoerpijpen het gebouw in stroomt;
 • leidingwater
 • storm, hagel en sneeuw.
 • Naast de directe schade, vergoedt de gebouwenverzekering ook:
 • opruimingskosten en extra kosten voor noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw;
 • herstel van tuin en bestrating;
 • kosten om de schade te beperken (‘bereddingskosten’)

 

Wat is niet verzekerd?

Sommige schade vergoedt de verzekering niet. Bijvoorbeeld schade die een verzekerde opzettelijk heeft veroorzaakt of schade door slecht onderhoud van het gebouw. Ook schade door een aardbeving en milieuschade is niet verzekerd.

Hulp bij het maken van je keuze

Wil je weten welke risico’s je bedrijf nog meer loopt?  Neem dan even CONTACT met ons op. Samen kunnen we dan kijken naar de specifieke risico’s voor jouw bedrijf. Bovendien ontvang je wanneer je meerdere verzekeringen afsluit in onze pakketpolis een aantrekkelijke pakketkorting. Naast het bedrijfspand kunnen wij ook jouw inventaris | goederen en glas verzekeren .


glasverzekering

Een glasverzekering is geen overbodige luxe binnen jouw bedrijfsverzekeringen, zelfs als je een goede verzekering voor jouw bedrijfspand hebt afgesloten. Glasbreuk heeft namelijk vaak andere oorzaken dan welke worden gedekt door de opstalverzekering. Het is veelal een goede en verstandige uitbreiding op een gebouwen verzekering. Het is ook mogelijk dat je het pand huurt. Kijk dan vooral eens in het huurcontract om uit te zoeken voor wie het risico van glasbreuk is. Betaalt de verhuurder de schade bij glasbreuk of staat er in het contract dat de huurder zelf opdraait voor glas schade. Als het laatste het geval is dan kun je een glas verzekering los afsluiten of mee verzekeren als aanvulling op de inventaris goederen verzekering.

Glasverzekering

Voordelige verzekering met maximale service.
Glasschade aan gebouwen verzeker je meestal niet automatisch mee met een opstalverzekering. Sluit daarom een aanvullende verzekering af. Met onze voordelige glasverzekering bespaar je geld. En je hoeft niet veel te regelen: één telefoontje is genoeg voor een snelle afhandeling.

Standaard dekking

Bij de meeste verzekeraars zijn alle glazen en kunststof ramen verzekerd. Daarnaast is ook vaak breukschade aan vitrines en toonbanken meeverzekerd. Ook plaatsingskosten en het aanbrengen van noodvoorzieningen vallen onder de dekking. Ook is het mogelijk om belettering en/of beschildering op glas mee te verzekeren.

Wanneer het bijzonder glas betreft bijvoorbeeld glas in lood of een bijzondere vorm dan is maatwerk mogelijk.

Ook glazen en/of kunststof lichtreclame is te verzekeren. Dit kan op een zogenaamde licht reclame verzekering

Extra voordeel voor jou:

 • Je meldt schade met één telefoontje. 7 dagen per week, 24 uur per dag bereiken. Dus ook tijdens de feestdagen
 • De schade is snel hersteld door ons landelijke netwerk van glaszetters.
 • Je betaalt niets: wij betalen de rekening van de glaszetter.

 

Meer weten en wat het kost? Neem CONTACT met ons op