Lichtreclameverzekering


Als je een dure lichtreclame-installatie hebt, is het raadzaam om een lichtreclameverzekering af te sluiten. Zeker als de installatie aan de buitenzijde van het bedrijfspand is aangebracht. Deze verzekering biedt namelijk een veel bredere dekking dan jouw opstalverzekering. Een voorbeeld hiervan is dat bijvoorbeeld veelal ook de kosten van reparatie en (de)montage worden vergoed.

Lichtreclameverzekering

Met deze verzekering kunnen lichtreclame-installaties worden verzekerd. Het maakt niet uit of deze in gebouwen aanwezig zijn of aan de buitenkant zijn bevestigd. De verzekering heeft een raakvlak met de uitgebreide brandverzekering en de elektronicaverzekering.

De belangrijkste reden om naast de brandverzekering een zelfstandige lichtreclameverzekering af te sluiten is de omvang van de dekking, die bij deze verzekering ruimer is, zeker wanneer het gaat om lichtreclame-installaties die zijn aangebracht aan de buitenkant van gebouwen.

Wat is verzekerd?

De  dekking op deze verzekering is bij de meeste verzekeraars er ruim.  Veelal is schade door alle van buiten komende onheilen verzekerd. Een ruime dekking  dus. Ook schade als gevolg van brand en brand blussing en ontploffing zijn meeverzekerd.  De verzekering heeft raakvlakken met een electronica verzekering. Bij laatste is eigen risico meestal meeverzekerd. Op deze pagina kunt u meer lezen over electronica verzekeringen.

Een korte opsomming:

 • Stormschade
 • Vandalisme
 • Bliksemschade
 • Diefstal
 • Ontploffing
 • Constructie en materiaal fouten

Wat is niet verzekerd?

Eigenlijk dezelfde uitsluitingen als bij de opstal verzekering. Hieronder de belangrijkste uitsluitingen:

 • Slijtage, roest
 • Niet juist werken van de stoomvoorziening. Bijvoorbeeld een te hoge of lage voltage, stroomlekken
 • Schade ontstaan doordat het gebouw werk verbouwd
 • Opzet , grove schuld
 • Natuurrampen, molest

Wat kost het?

Dat is afhankelijk van vele factoren zoals de waarde van de installatie, de gebruikte materialen, soort bedrijf, plaats van de installatie etc. Sportverenigingen , scholen ed worden vaak als risico verhogend gezien.

Meer weten over deze verzekering en wat deze kost? Neem dan even CONTACT  met ons op.


Overige verzekeringen