Bedrijfsschadeverzekering wat is verzekerd?


Als jouw bedrijf wordt getroffen door van buiten komend onheil is dat al vervelend genoeg. Maar jouw opstal- en inventarisverzekering dekken niet de schade die je oploopt omdat de bedrijfsprocessen stil komen te liggen. Als je dit risico wilt afdekken, sluit je een bedrijfsschadeverzekering af.

Bedrijfsschadeverzekering: Wat is het?

Wanneer het bedrijf door brand uitvalt zal er niets meer worden verdiend. De kosten als personeel, aangegane financiële verplichtingen echter lopen door.  Deze verzekering compenseert tijdelijk het wegvallen van inkomsten door een gedekte gebeurtenis, zodat je de lopende verplichtingen kunt blijven voldoen. De verzekering dekt ongeveer dezelfde schades als bij de “normale” brandverzekering.

Voor wie is een bedrijfsschadeverzekering zinvol?

Een bedrijfsschadeverzekering is met name interessant wanneer je afhankelijk bent van jouw bedrijfspand en eventuele apparatuur en machines. Na een schadegeval kan het namelijk een tijd duren voordat je weer verder kunt met het bedrijf.  Gedurende die tijd kun je niet of niet volledig werken en verliest je dus omzet. Dit terwijl veel kosten gewoon doorlopen.

Wat is verzekerd?

De verzekeraar vergoedt de misgelopen winst vermeerderd met de vaste kosten. Er zijn grofweg twee manieren om de verzekerde dom vast te stellen.

A) Verzekerd bedrag = vaste kosten + netto winst of

B) Verzekerd bedrag = omzet – variabele kosten

Acress/decresclausule

Een clausule door de meeste verzekeraars gebruikt om over en onder dekking te voorkomen.  De verzekerde som kan dan met bijvoorbeeld 30% afwijken van de werkelijkheid. Hierdoor is de kans op onderverzekering kleiner. Mocht de klant teveel premie hebben betaald kan binnen een bepaalde marge stukje premie worden terug gestort.

Hoe lang wordt er betaald?

De verzekering keert uit zolang het omzetverlies voortduurt. De uitkeringsduur is echter wel gebonden aan een maximale uitkeringsduur. Hierbij wordt uitgegaan van de termijn die nodig is het bedrijf weer volledig operationeel te krijgen. Dit kan variëren van zes maanden tot enkele jaren.

Wat kost deze verzekering?

De premie wordt uitgedrukt in euro’s per €1000 verzekerd bedrag.  Premie bedraagt dan bijvoorbeeld 2 0/00 per duizend.

Meer weten? Neem CONTACT met ons op.


Overige verzekeringen