Machinebreukverzekering


Een machinebreukverzekering of machineschade verzekering is een verzekering  die allerlei soorten bedrijfsmatig gebruikte machines dekt tegen alle zogenaamde van buitenkomende oorzaken en bovendien door het eigen gebrek van de machine . Als hierdoor materiële schade ontstaat. Zijn je bedrijfsprocessen afhankelijk van machines? Dan is het verstandig om een machinebreuk verzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt schades aan machines, onafhankelijk van de oorzaak. Zelfs beschadiging door menselijk falen is meeverzekerd bij de machinebreukverzekering.

Wat is het?

De Machinebreukverzekering is bedoeld voor alle vast opgestelde machines die gebruikt worden binnen een bedrijf of instelling bijvoorbeeld in de:

 • Grafische industrie (drukpersen, snijmachines, vouwmachines, inpakmachines)
 • Metaal industrie (bewerkingscentra, CNC machines, lasersnijmachines, freesmachines)
 • Houtbewerkingindustrie (zaagmachines, freesmachines, CNC houtbewerkingcentra)
 • Plasticverwerkende industrie (spuitgietmachines, extrusiemachines)

Maar ook voor bijvoorbeeld:

 • Melkrobots
 • Autowasstraten
 • Apotheekrobots
 • Inpak- en vulmachines

Kenmerken

 • Zeer uitgebreide dekking als aanvulling op de inventarisverzekering.
 • Verzekerde som is de nieuwwaarde.
 • De schadeafwikkeling wordt gedaan op basis van reparatiekosten of (bij totaalverlies) op basis van de dagwaarde.
 • Maatwerkoplossingen voor de essentiële apparatuur binnen de bedrijfsvoering.

Dekkingen

 • Dekt schade aan de vast opgestelde machine-installaties in/op de in de polis genoemde gebouwen/terreinen.
 • Dekking voor alle plotselinge en onvoorziene materiële schade, ook in geval van bedieningsfouten en inductie.
 • Ook een gebrek in de installatie zelf wordt door deze verzekering vergoed.
 • Overdekking 10%.
 • Dekking voor de gevolgschade door slijtage.
 • Exclusief dekking voor inventarisrisico’s zoals diefstal en brand, ontploffing en blikseminslag (meeverzekeren vaak wel mogelijk).
 • Aanvullende dekkingen mogelijk:
 • Extra kostendekking
 • Datadekking (reconstructie)
 • Technische Bedrijfsschadedekking

Uitsluitingen

De Machinebreukverzekering dekt geen schade als gevolg van:

 • langzaam inwerkende invloeden, zoals slijtage, roest en afzetting van ketelsteen of oliekorsten, en/of
 • geleidelijke waardevermindering door de toenemende ouderdom.
 • Er bestaat geen dekking voor onderdelen waarvan het herstellen of vervangen tot het normale onderhoud behoort en voor zaken die wel aan de machine zijn bevestigd, maar hier geen vast onderdeel van uitmaken, bijvoorbeeld:
 1. snaren,
 2. riemen,
 3. kettingen,
 4. matrijzen en
 5. smeltzekeringen.
 6. Verder behoren catastroferisico’s (natuurrampen, oorlog en dergelijke) tot de normale uitsluitingen.

Meer weten over de machinebreuk verzekering? Neem gerust CONTACT met ons op. Wil je meer weten over onze andere bedrijfsverzekeringen kijk dan HIER

Ook op de site van het verbond van verzekeraars vind u veel nieuws over verzekeringen.

 


Overige verzekeringen