Reconstructieverzekering


Je moet er niet aan denken dat jouw administratie verloren gaat. Niet alleen jouw klantinformatie, maar ook projectadministraties en financiële gegevens zoals openstaande facturen bent je kwijt. Op zo’n moment is het prettig om terug te kunnen vallen op een reconstructieverzekering.

Wat is een reconstructieverzekering ?

De reconstructieverzekering is een verzekering voor de extra kosten die je moet maken om de administratie in oude staat te herstellen. Het gaat hier dus niet om schade aan de inrichting van het kantoor zelf maar bijvoorbeeld om de kosten om het verloren gegaan archief met alle originele documenten, te herstellen. Dit kunnen kosten zijn van extra ingehuurde uitzendkrachten, de overtime uitkeringen aan medewerkers en de kosten aan derden zoals banken en notarissen. Als gezegd vergoedt het de extra kosten en lonen voor het herstellen van vernietigde of beschadigde administratieve bescheiden, archiefstukken, tekeningen, ontwerpen, modellen of maquettes.

Aan de dekking is een uitkeringstermijn verbonden.  Deze kunnen wij samen met jou vaststellen. Gedurende deze termijn vindt dan de uitkering plaats. Het is dus belangrijk dat deze termijn niet te kort maar ook niet te lang is.

Preventie

Door het gebruik van computerprogramma’s voor onder andere de bedrijfsadministratie en klantengegevens is het maken van goede backups noodzakelijk. Daarmee verklein je het risico van het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van administratie en klantengegevens.

Het her-installeren en herprogrammering van hard- en software gaat ook met kosten gepaard. Bovendien zal een backup de oorspronkelijke documenten nog niet terugbrengen. Niet voor ieder bedrijf zal deze verzekering noodzakelijk zijn. Dit hangt af van de aard van het soort bedrijf.

Voor wie?

Vooral wanneer jouw bedrijfsvoering met name afhankelijk is van administratieve of geautomatiseerde bestanden kan de reconstructie kosten verzekering een goede aanvulling zijn. Eigenlijk voor bijna elk bedrijf maar sowieso voor bedrijven met veel administratie. Denk aan zakelijke dienstverlening, zorg gerelateerde bedrijven, architecten.

Meer weten over de reconstructieverzekering? Neem eens CONTACT met ons op.


Overige verzekeringen