Geplaatst op: 7 februari 2020

Bedrijfsschade blijft cyber voor als grootste bedrijfsrisico

Bedrijfsschade groter risico dan Cyberrisico?

Nederlandse bedrijven zien net als vorig jaar bedrijfsschade als hun grootste risico. Cyberincidenten worden steeds vaker genoemd als risico, net als markt- en macro-economische ontwikkelingen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Risk Barometer van Allianz.

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) vroeg 2.718 experts uit meer dan 100 landen naar wat zij als de drie grootste bedrijfsrisico’s ervaren. Onder hen waren CEO’s, risk managers, makelaars en verzekeringsdeskundigen. Wereldwijd worden cyberincidenten met 39% voor het eerst als grootste bedrijfsrisico genoemd, voor bedrijfsschade (37%). Aanpassingen in voorschriften en wetgeving (op 3 met 37%) en klimaatveranderingen (op 7 met 17%) zijn de grootste stijgers.

Klimaatverandering daalt in Nederland

In Nederland (met 23 respondenten) liggen de verhoudingen anders. Daar is bedrijfsschade (genoemd door 48%) nog steeds het meest genoemde risico, voor cyberincidenten. Die ziet 39% als een belangrijk risico; vorig jaar noemde nog 32% cyberrisico’s. Natuurrampen bezetten de derde plaats met 35% (vorig jaar 28%). Opmerkelijk is dat klimaatverandering dit jaar minder vaak is genoemd: door 17%, tegen 20% vorig jaar.

Een sterke stijging is er voor marktontwikkelingen: die worden nu door 30% (vorig jaar 16%) gezien als een van de drie grootste bedrijfsrisico’s. Daarmee is het het op drie na grootste bedrijfsrisico volgens Nederlandse ondernemingen. Macro-economische ontwikkelingen (bezuinigingen, inflatie) staan voor het eerst in de top 10 van risico’s: die worden door 17% genoemd.

Brandrisico krimpt

Met de brandveiligheid zit het kennelijk wel snor bij het Nederlandse bedrijfsleven: brand en explosie worden door nog maar 13% als bedrijfsrisico genoemd (vorig jaar 20%). Nieuwe technologieën zijn in toenemende mate een kans in plaats van een bedreiging: nog 13% (24%) ziet ze als risico.

In de financiële sector (wereldwijd) worden cyberincidenten het hoogst aangeslagen als risico (46%), voor wijzigingen in regelgeving en marktontwikkelingen.

Bron: AM-web.nl  publicatie door Rob van de Laar op 14 jan 2020