Bedrijfsschade & meer


Machinebreukverzekering

Zijn uw bedrijfsprocessen afhankelijk van machines? Dan is het verstandig om een machinebreuk verzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt schades aan machines, onafhankelijk van de oorzaak. Zelfs beschadiging door menselijk falen is meeverzekerd bij de machinebreukverzekering.

Wat is het?

De Machinebreukverzekering is bedoeld voor alle vast opgestelde machines die gebruikt worden binnen een bedrijf of instelling bijvoorbeeld in de:

 • Grafische industrie (drukpersen, snijmachines, vouwmachines, inpakmachines)
 • Metaal industrie (bewerkingscentra, CNC machines, lasersnijmachines, freesmachines)
 • Houtbewerkingindustrie (zaagmachines, freesmachines, CNC houtbewerkingcentra)
 • Plasticverwerkende industrie (spuitgietmachines, extrusiemachines)

Maar ook voor bijvoorbeeld:

 • Melkrobots
 • Autowasstraten
 • Apotheekrobots
 • Inpak- en vulmachines

Kenmerken

 • Zeer uitgebreide dekking als aanvulling op de inventarisverzekering.
 • Verzekerde som is de nieuwwaarde.
 • De schadeafwikkeling wordt gedaan op basis van reparatiekosten of (bij totaalverlies) op basis van de dagwaarde.
 • Maatwerkoplossingen voor de essentiële apparatuur binnen de bedrijfsvoering.

Dekkingen

 • Dekt schade aan de vast opgestelde machine-installaties in/op de in de polis genoemde gebouwen/terreinen.
 • Dekking voor alle plotselinge en onvoorziene materiële schade, ook in geval van bedieningsfouten en inductie.
 • Ook een gebrek in de installatie zelf wordt door deze verzekering vergoed.
 • Overdekking 10%.
 • Dekking voor de gevolgschade door slijtage.
 • Exclusief dekking voor inventarisrisico’s zoals diefstal en brand, ontploffing en blikseminslag (meeverzekeren vaak wel mogelijk).
 • Aanvullende dekkingen mogelijk:
 • Extra kostendekking
 • Datadekking (reconstructie)
 • Technische Bedrijfsschadedekking

 

Uitsluitingen

De Machinebreukverzekering dekt geen schade als gevolg van:

 • langzaam inwerkende invloeden, zoals slijtage, roest en afzetting van ketelsteen of oliekorsten, en/of
 • geleidelijke waardevermindering door de toenemende ouderdom.
 • Er bestaat geen dekking voor onderdelen waarvan het herstellen of vervangen tot het normale onderhoud behoort en voor zaken die wel aan de machine zijn bevestigd, maar hier geen vast onderdeel van uitmaken, bijvoorbeeld:
 1. snaren,
 2. riemen,
 3. kettingen,
 4. matrijzen en
 5. smeltzekeringen.
 6. Verder behoren catastroferisico’s (natuurrampen, oorlog en dergelijke) tot de normale uitsluitingen.


Milieuschadeverzekering dekt hoge kosten sanering en gevolgschade

Heeft uw bedrijf geen milieuschadeverzekering? Dan kunt u onverwacht worden geconfronteerd met hoge kosten. Bijvoorbeeld als er brand is geweest. Uw opstalverzekering en inboedelverzekering dekken de schade aan uw pand en uw goederen, maar niet de kosten van het opruimen van bijvoorbeeld verontreinigd bluswater.

Is een milieu verzekering nodig?

U hebt als ondernemer bij bodem- of waterverontreiniging een wettelijke saneringsplicht. Onze Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten. Naast de eigen locatie en werklocatie zijn ook de omliggende locaties meeverzekerd. U probeert er als ondernemer natuurlijk voor te zorgen dat u geen schade aan het milieu veroorzaakt. Maar als er toch iets fout gaat, zijn de gevolgen voor u. Milieuschade ontstaat sneller dan u denkt en de kosten van sanering kunnen fors oplopen.

De Milieuschadeverzekering biedt u bescherming

Deze verzekering is er niet alleen voor bedrijven die regelmatig werken met gevaarlijke stoffen. Het zijn echter zeker niet alleen stoffen als asbest, bestrijdingsmiddelen en andere gevaarlijke stoffen die in geval van calamiteit leiden tot milieuclaims.

Zelfs schoonmaak-middelen, brandstoffen en vloeistoffen in machines, airco’s e.d kunnen een stevige milieuclaim tot gevolg hebben. De kosten van sanering kunnen fors oplopen en komen volledig voor rekening van de ondernemer onder het motto: ‘de vervuiler betaalt’. Met de Milieuschadeverzekering bent u hiervoor uitstekend verzekerd.

De Milieuschadeverzekering biedt u onder meer de volgende voordelen

 • Uitgebreide dekking bij milieuschade;
 • Keuze mogelijkheden voor aanvullende dekkingen;
 • Ondervangt dekkingshiaten op andere polissen;
 • Bij advies en schade een verzekeraar/ intermediair met kennis en kunde;
 • De aansprakelijkheidvraag speelt geen rol;


Reconstructieverzekering helpt uw administratie er weer bovenop

U moet er niet aan denken dat uw administratie verloren gaat. Niet alleen uw klantinformatie, maar ook projectadministraties en financiële gegevens zoals openstaande facturen bent u kwijt. Op zo’n moment is het prettig om terug te kunnen vallen op uw reconstructiekostenverzekering.

Wat is het?

De reconstructieverzekering is een verzekering voor de extra kosten die u moet maken om uw administratie in oude staat te herstellen. Het gaat hier dus niet om schade aan de inrichting van uw kantoor zelf maar bijvoorbeeld om de kosten om het verloren gegaan archief met alle originele documenten, te herstellen. Dit kunnen kosten zijn van extra ingehuurde uitzendkrachten, de overtime uitkeringen aan medewerkers en de kosten aan derden zoals banken en notarissen.

Door het gebruik van computerprogramma’s voor onder andere de bedrijfsadministratie en klantengegevens is het maken van goede backups noodzakelijk. Daarmee verkleint u het riscico van het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van uw administratie en klantengegevens.

De herinstallering en herprogrammering van hard- en software gaat ook met kosten gepaard. Bovendien zal een backup de oorspronkelijke documenten nog niet terugbrengen. Niet voor ieder bedrijf zal deze verzekering noodzakelijk zijn. Dit hangt af van de aard van het soort bedrijf.


Met de extra kostenverzekering snel weer aan de slag na een calamiteit

Als u na bijvoorbeeld een brand uw bedrijfsprocessen voort moet zetten op een andere locatie, brengt dat veel extra kosten met zich mee. De extra kostenverzekering vergoedt de extra kosten van uw tijdelijke bedrijfspand en de apparatuur die u moet huren. Zo kunt u weer snel herstarten.

Extra kostenverzekering in het kort

Na schade aan het bedrijfsgebouw of andere bedrijfsmiddelen wilt u zo snel mogelijk weer aan de slag. Hebt u tijdelijke bedrijfsruimte of computers nodig? Dan is de huur daarvan met de Extra kostenverzekering gedekt. Een Extra kostenverzekering is vooral geschikt voor bedrijven die na schade ergens anders kunnen doorwerken. U loopt dan geen of minder bedrijfsschade op.

Wat is verzekerd?

De Extra kostenverzekering vergoedt extra kosten om het bedrijf draaiende te houden na een verzekerde gebeurtenis. Dit kan brand- of waterschade zijn, maar bijvoorbeeld ook inbraak of tijdelijke sluiting van het bedrijvenpark waar u gevestigd bent. Extra kosten zijn bijvoorbeeld:

 • huur van tijdelijke bedrijfsruimte;
 • huur van computers of communicatieapparatuur;
 • kosten om de tijdelijke locatie geschikt te maken;
 • extra reiskosten van personeel;
 • mogelijke extra salariskosten en overwerk;

De kosten worden vergoed door de uitkeringstermijn die u bij het afsluiten van de verzekering kiest.

Wat is niet verzekerd?

Uw brutowinst is niet verzekerd. Voor mislopen van brutowinst kunt u de Bedrijfsschadeverzekering afsluiten.


Bedrijfsschadeverzekering dekt vaste kosten én omzetderving

Als uw bedrijf wordt getroffen door van buiten komend onheil is dat al vervelend genoeg. Maar uw opstal- en inboedelverzekering dekken niet de schade die u oploopt omdat uw bedrijfsprocessen stil komen te liggen. Als u dit risico wilt afdekken, sluit u een bedrijfsschadeverzekering af.

Bedrijfsschadeverzekering: Wat is het?

Wanneer uw bedrijf door brand uitvalt zal er niets meer worden verdiend. De kosten als personeel, aangegane financiële verplichtingen echter lopen door.  Deze verzekering compenseert tijdelijk het wegvallen van inkomsten door een gedekte gebeurtenis, zodat u de lopende verplichtingen kunt blijven voldoen. De verzekering dekt ongeveer dezelfde schades als bij de “normale”brandverzekering.

Wat dekt de verzekering?

De verzekeraar vergoedt de misgelopen winst vermeerderd met de vaste kosten. Er zijn grofweg twee manieren om de verzekerde dom vast te stellen.

A) Verzekerd bedrag = vaste kosten + netto winst of

B) Verzekerd bedrag = omzet – variabele kosten

Acress/decresclausule

Een clausule door de meeste verzekeraars gebruikt om over en onder dekking te voorkomen.  De verzekerde som kan dan met bijvoorbeeld 30% afwijken van de werkelijkheid. Hierdoor ios de kans op onderverzekering kleiner. Mocht de klant teveel prie hebben betaald kan binnen een bepaalde marge stukje premie worden terug gestort.

Hoe lang wordt er betaald?

De verzekering keert uit zolang het omzetverlies voortduurt. De uitkeringsduur is echter wel gebonden aan een maximale uitkeringsduur. Herbij wordt uitgegaan van de termijn die nodig is het bedrijf weer volledig operationeel te krijgen. Dit kan variëren van zes maanden tot enkele jaren.

 

Wat kost deze verzekering?

De premie wordt uitgedrukt in euro’s per €1000 verzekerd bedrag.  Premie bedraagt dan bijvoorbeeld 2 0/00 per duizend.