Geplaatst op: 11 januari 2019

Bezorgscooters rijden zes keer zoveel schade als privé-scooters

Het wordt een steeds gewoner beeld in het verkeer: scheurende brom- en snorfietsen van bedrijven die maaltijden bezorgen. Het zorgt voor verkeersonveilige situaties, ergernis onder het overige verkeer en geluidsoverlast. Brom- en snorfietsers lopen een relatief groot risico om slachtoffer te worden van een ongeval.

Weliswaar is er een trend naar minder doden waar te nemen, maar het risico om in het verkeer om te komen was voor brom- en snorfietsers tussen 2010 en 2014 30 keer zo groot als voor automobilisten. Het risico van brom- en snorfietsers om ernstig gewond te raken is vele malen hoger dan elk ander vervoermiddel. Dat zegt Veilig Verkeer Nederland (VVN) in een persbericht.

Schadebedrag 75% hoger

VVN’s partner is het Waarborgfonds en de Vereende, onder andere de verzekeraar voor bijzondere risico’s. Reguliere verzekeraars zijn terughoudend in het verzekeren van bezorgbrommers en daarom verzekert de Vereende relatief veel van deze brommers. Uit cijfers van de Vereende over 2017 en 2018 blijkt dat bezorgbrommers bijna 6 keer vaker schade rijden dan een privé brommer. En niet alleen de frequentie is hoger, het gemiddelde schadebedrag is ook 75% hoger. Dat laatste komt door relatief meer letselzaken.

“De cijfers zijn duidelijk! Dit zorgt niet alleen voor een hogere premie op de bezorgbrommers. Het geeft ook aan dat er veel onveilige situaties zijn waarbij bezorgbrommers betrokken zijn. Onveilig voor de bezorgkoerier zelf en voor andere weggebruikers”; aldus VVN-directeur Alphons Knuppel.

Gedragsfactoren meest voorkomend

Analyses van bromfietsongevallen tonen aan dat gedragsfactoren de meest voorkomende ongevalsfactoren zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om afleiding of gebrek aan aandacht, te hoge snelheid voor de omstandigheden, een smalle focus en het niet verlenen van voorrang. Het feit dat brom- en snorfietsen evenwichtsvoertuigen zijn die de berijder geen bescherming bieden bij een ongeval draagt ook bij aan het hoge ongevalsrisico van brom- en snorfietsers.

Alphons Knuppel; “Verschillende gemeenten en horecaondernemingen in het land zijn projecten gestart om de overlast en de onveiligheid van bezorgscooters in te dammen door bezorgers onder meer een ‘verplichte’ cursus aan te bieden om hen te stimuleren hun eigen rijgedrag onder de loep te nemen.”

Gouden gedragsregels voor bezorgkoeriers

VVN ontwikkelde samen met partner de Vereende vijf gouden regels voor bezorgkoeriers, liet dat door een rapgroep uit Amsterdam omzetten in straattaal en nodigde de bekende Nederlandse YouTuber Kalvijn uit om daar een vlog over te maken als start voor een gezamenlijke campagne. “Mooi wanneer horecaondernemingen die werken met maaltijdbezorgers deze gedragsregels onderdeel maken van hun bedrijfspolicy”; aldus Alphons Knuppel. “Ik gass ’m rustig en hou me aan de stiffe regels’’; is één van die regels die niet meer betekent dan gewoon; “ Ik rij rustig en houd me aan de verkeersregels.”

Bert Sonneveld, onder andere verantwoordelijk voor het acceptatiebeleid van de Vereende, geeft daarover aan: “Deze gedragsregels voldoen volledig aan de doelstelling van de samenwerking met VVN. We werken aan gedragsverandering om enerzijds verkeersveiligheid te bevorderen en anderzijds om de schadelast naar beneden te brengen. Dat is het mooie van onze samenwerking.”

Betere registratie is hard nodig

In 2017 vielen 46 verkeersdoden onder brom- en snorfietsers (inclusief de brommobiel); dat is 7% van het totaal aantal verkeersdoden in Nederland in 2017. Het aantal verkeersdoden onder brom- en snorfietsers is in de afgelopen tien jaar licht gedaald. Niet bekend is hoeveel ernstige verkeersgewonden er jaarlijks onder brom- en snorfietsers zijn gevallen. Dit aantal is door de beperkte registratie sinds 2009, toen het er zo’n 2.800 waren, niet meer betrouwbaar vast te stellen.

Maatregelen voor meer verkeersveiligheid

In de afgelopen jaren zijn er diverse maatregelen genomen om de veiligheid van brom- en snorfietsers te vergroten (bromfiets op de rijbaan, opvoerbestendigheid, kentekenplicht, bromfietsrijbewijs, bromfietspraktijkexamen). Van twee maatregelen is de effectiviteit onderzocht. Het verplaatsen van de bromfiets naar de rijbaan blijkt een gunstig effect te hebben gehad op het aantal bromfietsongevallen.

Van de invoering van het bromfietspraktijkexamen kon geen duidelijk effect op het risico van brom- en snorfietsrijders worden vastgesteld. Wel bleek dat het bromfietsbezit onder jongeren, en daarmee het aantal ongevallen, sterk is afgenomen na de invoering van de maatregel.

Oplossingsrichtingen bezorgscooters

“Er zijn naast ‘verplichte’ cursussen ter verbetering van het rijgedrag verschillende oplossingsrichtingen te bedenken om de verkeersveiligheid te verhogen en de overlast te verminderen. Door de snelheid van de bezorgscooter te begrenzen of door de inzet van meer bezorgfietsen. Verder kun je bezorgers in plaats van per bezorging ook per uur betalen.”; aldus Alphons Knuppel.

Steeds meer maaltijdbedrijven stappen over van de traditionele bezorgscooters op benzine naar elektrische bezorgscooters. Alphons Knuppel: “Dat is een mooi moment om het rijgedrag van de bezorgers verbeteren. Niet in de laatste plaats omdat andere verkeersdeelnemer de elektrische scooter niet horen aankomen. Uit proeven is gebleken dat de accu’s van de bezorgscooters veel langer meegaan als de bezorgers een zuinig rijgedrag vertonen. Dat is tegelijkertijd ook goed voor de verkeersveiligheid”.

De vijf gouden gedragsregels voor koeriers

In Straattaal

1.      Ik gass ‘m rustig en hou me aan de stiffe regels

2.      Ik ga niet te ham

3.      Ik timer rustig bij ieder rood licht of zebrapad

4.      Ik leb of ijk niet naar me phonna tijdens het het rijden

5.      Ik draag een helm en doe ‘m stav

In ABN

1.       Ik rij rustig en houd me aan de verkeersregels

2.       Ik houd me aan de maximum snelheid

3.       Ik stop voor een rood licht en een zebrapad

4.       Ik kijk niet op mijn telefoon en bel niet tijdens het rijden.

5.       Ik draag een helm en doe hem vast

Geraadpleegde bron: https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/brom-en-snorfietsers

Dit is een partnerbijdrage van de Vereende. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van de Vereende.