Geplaatst op: 16 maart 2016

‘Blij met aangekondigde vereenvoudiging Participatiewet’

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat staatssecretaris Jetta Klijnsma de Participatiewet gaat vereenvoudigen. De wijzigingen die in een nieuw wetsvoorstel komen te staan, kunnen volgens de staatssecretaris nu al uitgevoerd worden. Zo is loonkostensubsidie dan ook mogelijk voor werkgevers die al een arbeidsbeperkte werknemer in dienst hebben. Het gaat om het mogelijk maken van forfaitaire loonkostensubsidie in de eerste zes maanden van het dienstverband. Ook is het positief dat de publieke uitvoerders ervoor gaan zorgen dat er tot eind dit jaar 57.500 gevalideerde profielen beschikbaar zijn van arbeidsgehandicapten voor werkgevers om uit te putten.

Goede zaak
Het wegnemen van bureaucratie zorgt ervoor dat werkgevers voortvarend verder kunnen met het bieden van arbeidsplaatsen aan arbeidsgehandicapten. Dat de staatssecretaris daar oog voor heeft is een erg goede zaak, stellen de ondernemersorganisaties. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Klijnsma dat na de zomer een wetsvoorstel met deze wijzigingen wordt ingediend.

100.000 banen
Werkgevers gaan de komende jaren verder met het aanbieden en creëren van 100.000 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die afspraak is gemaakt in het Sociaal Akkoord. De overheid op haar beurt zorgt voor 25.000 banen

bron: site MKB Nederland 16 maart 2016