Als ik met slippers in een auto rijd, ben ik dan verzekerd?

Geplaats op: 18 juli 2023

autorijden met slippers

In de zomer als het warmer wordt, is het erg verleidelijk om met slippers aan in de auto te stappen.  Vanaf het strand naar huis of snel een boodschap doen. Maar mag dat wel volgens de wet? En bent u verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt? Laten we eens kijken wat hiervoor is geregeld. Een vraag die mij elk jaar wel eens wordt gesteld. Verzekeraar de Vereende en auteur Mirjam Hermans, senior specialist verzekeringstechniek geeft in een artikel op de Vereende website (12 juli 2023) uitleg. 

Feit of fabel: Als ik met slippers in een auto rijd, ben ik gewoon verzekerd.

Wettelijke aspecten

In Nederland zijn geen specifieke wetten die expliciet verbieden om met slippers te rijden. Maar natuurlijk is het belangrijk om altijd de controle over de auto te behouden en dus veilig te rijden. Het dragen van geschikte schoenen speelt hierbij een belangrijke rol. Het beste is om stevige schoenen te dragen, die zorgen voor een goede grip en goed pedaalgevoel om veilig te remmen en gas te geven. Wanneer u rijdt met slippers, kan uw voet van het pedaal schieten of erachter blijven hangen.

U zult dus geen boete krijgen wanneer u met slippers rijdt. Maar verstandig is het zeker niet.

Anders is dit in het buitenland. In sommige landen is het wel echt verboden om met slippers aan te rijden. Bijvoorbeeld in Frankrijk en Spanje. Denkt u, dan rijd ik wel met blote voeten, dan heb ik beter grip. Ook dat is vaak verboden.

Wilt u meer weten over de verkeersregels in Europa, de ANWB geeft een mooi overzicht: Verkeersregels in Europa | ANWB. De Europese commissie heeft ook alle regels op een rijtje gezet: Going abroad – European Commission (europa.eu). Hiervoor kunt u ook een gratis app downloaden, maar deze is niet geschikt voor de nieuwere telefoons.

Verzekeringsdekking

In Nederland is geen verzekeraar die in de voorwaarden iets specifieks heeft geschreven over het rijden met slippers. Wel hebben alle verzekeraars bepalingen over gevaarlijk of roekeloos rijden, al dan niet opzettelijk. Hierbij wordt aangesloten bij de definitie van gevaarlijk rijden in de Wegenverkeerswet. Denk bijvoorbeeld aan door rood licht rijden en een telefoon vasthouden tijdens het rijden. Verzekeraars gaan ervan uit dat u verantwoord en voorzichtig rijdt en dus alles eraan doet om gevaarlijke situaties en een ongeluk te voorkomen.

 

Het is niet heel zwart-wit hoe een verzekeraar omgaat met het rijden met slippers bij een ongeval. Dat is afhankelijk van de specifieke situatie. Als blijkt dat het dragen van slippers heeft bijgedragen aan het ongeluk, kan de verzekeraar ervoor kiezen om de schade niet of niet helemaal te vergoeden. Dit geldt voor uw eigen schade wanneer u een casco of allrisk verzekering heeft. Veroorzaakt u schade aan iemand anders, kan de verzekeraar (een deel) van de schade op u verhalen. Het slachtoffer krijgt dan uiteraard een volledige vergoeding, maar u moet hier mogelijk aan bijbetalen.

Feit of fabel

De stelling: ‘Als ik met slippers in een auto rijd, ben ik gewoon verzekerd’ is dus in de basis een feit. Want het is niet expliciet uitgesloten. Maar in sommige gevallen zal de verzekeraar niet (alles) vergoeden. Dan kan het u flink geld kosten.

Daarom is het verstandig om altijd passend schoeisel te dragen tijdens het rijden. Gooi een extra paar dichte schoenen in de auto. Zodat u deze kunt aandoen als u in de auto stapt. Zo houden we het veilig op de weg en kunnen we allemaal genieten van het mooie weer!

Auteur
Mirjam Hermans, Senior Specialist verzekeringstechniek

website de Vereende

Lees meer

EV opkomst stuwt premie omhoog

Geplaats op: 19 juni 2023

Autoverzekering duurder EV

Trend-Rx: ‘Opkomst EV’s draait goede combined ratio’s de nek om’

De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met structurele premieverhogingen. Dit heeft geresulteerd dat de autoverzekeraars weer zwarte cijfers schrijven. Onderzoeksbureau Trend-Rx verwacht dat hier een snel einde aan zal komen. Reden de opkomst van de elektrische auto (EV) . De schadecijfers van elektrische voertuigen zijn dermate slechter dan bij de brandstof auto’s.  Wanneer verzekeraar n iet ingrijpen zullen de cijfers weer rood gaan kleuren voor de autoverzekeraar.

Hoewel de stijging van het aantal EV’s op de Nederlandse weg afvlakt, is het doel nog steeds volledige elektrificatie van het wagenpark. Trend-RX onderzocht in de breedste zin van het woord wat dat betekent voor de verzekeringsbranche. Samengevat is er veel mis met de Elektrische voertuigen namelijk: zo zijn ze duurder in de aanschaf, zijn onderdelen duurder, ze zijn groter, breder en zwaarder dan de verbrandingsauto’s Heb je schade dan is de reparatie ook nog eens veel duurder. Ze veroorzaken meer schade, zijn onveiliger in de stad. Veroorzaken daar vaker schade en ook vaker letselschade.

Trend-RX verwacht dat dit alles er zwaar inhakt op de schadelast.

‘Casco kan straks WA niet meer ondersteunen’

De WA portefeuille is veelal verliesgevend volgens onderzoeksbureau Trend-Rx. De mogelijkheden om dit met de winstgevende beperkt casco en vol casco premie te compenseren wordt steeds moeilijker. Immers door schadelast staat deze onder druk.

De WA premies zullen dus ook omhoog moeten. Ook al omdat ook uitsluitend WA-verzekerden ongelukken veroorzaken met dure BEV’s die ook in het WA-segment tot een hogere schadelast leiden.”

Niet alleen gewicht, maar ook afmetingen bij EV meewegen

Trend-Rx raadt verzekeraars ook aan hun premiemodel specifieker aan te passen voor elektrische voertuigen. Veelal speelt gewicht een grote rol bij de bepaling van de premie. Beter zou het zijn om ook zaken als acceleratie en de afmetingen mee te nemen als factoren. “Er is nog geen verzekeraar die dat meeneemt”, zegt Trend-Rx-directeur Arno Onink.

Conclusie: Er bestaat een grote kans dat verzekeraars weer rode cijfers gaan schrijven als ze niets doen. De vraag is wie begint er als eerste in de deze toch al concurrerende markt.

Info gebruikt uit artikel AM signalen/Bert van der Laak/19 juni 2023.

 

 

Lees meer

Managen van ziekteverzuim

Geplaats op: 19 september 2022

managen van ziekteverzuim

Sinds 1 januari 2020 kunnen werkgevers in het mkb-segment de MKB Verzuimontzorgverzekering afsluiten. Deze specifieke verzuimverzekering voor het mkb is het resultaat van een convenant tussen het ministerie van VWS, MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars. In dit convenant zijn de minimumeisen afgesproken waaraan een verzekering moet voldoen om als MKB Verzuimontzorgverzekering te kunnen gelden.

Managen van ziekteverzuim

Met deze verzekering krijgen mkb-bedrijven de benodigde dienstverlening die hoort bij het managen van ziekteverzuim. Denk aan het doorbetalen van het loon, maar ook alle ondersteuning bij de re-integratie. “Nu de verzuimcijfers in Nederland hoog zijn, neemt het belang van deze verzekering voor mkb’ers toe”, stelt Marc van Westerlaak van Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs.

Campagne gelanceerd

Om de MKB Verzuimontzorgverzekering onder de aandacht te brengen, lanceert MKB Nederland jaarlijks in september de campagne Loondoorbetalingbijziekte.nl . Veel werkgevers hebben namelijk tot 1 oktober de mogelijkheid om de overstap te maken voor het nieuwe verzekeringsjaar, omdat het contract met de huidige arbodienst tot die datum kan worden opgezegd.

Hoe het beste op verzuim voorbereiden?

Westerlaak: “In de campagne wordt aandacht gevraagd voor hoe je je als bedrijf het beste op verzuim kan voorbereiden. Naast de MKB Verzuimontzorgverzekering krijgen ook best practices rondom het verzuimtraject de benodigde aandacht.” Adfiz is een van de brancheorganisaties die meewerkt aan deze campagne. Een aantal Adfiz-leden heeft input geleverd aan de nieuwe campagne in de vorm van cases of interviews met klanten die de MKB Verzuimontzorgverzekering hebben afgesloten.

Onder de aandacht brengen

Op de site www.loondoorbetalingbijziekte.nl is informatie over de Verzuimontzorgverzekering te vinden.

Meer weten over verzuim en het managen van verzuim? Neem dan eens contact op met ons kantoor ! Samen kunnen we dan kijken naar het verzuim risico en hoe dit beheersbaar te houden. Wij werken samen met meerdere arbodienstverleners en meerdere verzuimverzekeraars. Samen het risico de baas.

Lees meer

Bouwondernemer heeft advies op maat nodig

Geplaats op: 24 augustus 2022

bouwondernemer, aannemer

Onlangs kreeg ik van Nedasco, auteur is Tanja van der Gift. een mooi artikel over de risico’s die de bouwondernemer loopt.  Naast dit artikel kreeg ik ook nog een checklist met daarin de belangrijkste verzekeringen in de bouw.  Hieronder een samenvatting van het artikel.  Mocht u de checklist willen ontvangen neem dan even contact met mij op (frank@candor.nl)

Of het nu een aannemer is die verantwoordelijk is voor grote projecten of een klusjesman die een kleine reparatie aan een woning voor zijn rekening neemt, een ondernemer in de bouw loopt risico’s waarvan hij zich niet altijd bewust is.  Candor gaat graag met u in gesprek om uw risico’s inzichtelijk te maken.

Wat zijn de belangrijkste risico’s waar de bouw mee te maken kan krijgen?

1. Ongevallen

De bouw is een van de sectoren waar de meeste ongevallen plaatsvinden. Per jaar zijn er gemiddeld helaas zo’n 440 slachtoffers. De ondernemer kan zelf een ongeval krijgen waardoor hij tijdelijk of permanent arbeidsongeschikt wordt en inkomsten verliest. Maar het kan ook een van zijn medewerkers zijn die een ongeluk krijgt, met letsel of overlijden tot gevolg. De gevolgen kunnen dan voor hem en zijn gezin heel groot zijn. Maar ook de werkgever zelf voelt de gevolgen omdat hij een waardevolle kracht kwijt is, loon moet doorbetalen en vervanging moet regelen.

2. Aansprakelijkheid

Loopt een medewerker (of zzp’er) op het werk letsel op of overlijdt hij, dan kan de werkgever/opdrachtgever daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Dat kan ook als de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen heeft.  Tijdens de inventarisatie  kunnen we kijken of er een  RI&E is heeft opgesteld en of er een preventiemedewerker is. Overigens is werkgeversaansprakelijkheid goed te verzekeren.

Door ontwerpfouten, materiaalgebreken, een verkeerde constructie of een fout bij de uitvoering kan er zomaar iets mis gaan bij een bouwproject. Het gebouw of de eigendommen van de opdrachtgever kunnen dan schade oplopen, de planning komt in gevaar en het risico is groot dat het project niet op tijd wordt opgeleverd. Ook de eigendommen van mensen die op de bouwplaats aanwezig zijn, kunnen beschadigd raken door de bouwactiviteiten of zij kunnen letsel oplopen. In al die gevallen kan je aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade.

De kosten van een kleine schade zijn voor een bouwondernemer vaak wel te overzien. Maar als je aansprakelijk gesteld wordt voor een grote schade, letsel of overlijden kunnen de claims heel hoog oplopen. De continuïteit van zijn bedrijf loopt dan gevaar.

3. Schade en diefstal

Gereedschap, een keet of loods, de bestelbus of aanhanger en alle andere zaken van de bouwondernemer kunnen door uiteenlopende oorzaken schade krijgen. Maar ook het bouwproject zelf kan beschadigd raken, instorten of verwoest worden. Dat is dan een grote financiële strop voor de bouwondernemer. Hij moet al het bouwmateriaal nog eens inkopen en het werk opnieuw uitvoeren. Ook diefstal is een belangrijk risico waar je relatie rekening mee moet houden.

Wat zijn de belangrijkste schadeoorzaken?

Brand.

In de opslag of de werkplaats kan brand ontstaan door beschadigde bedrading, defecte machines of door slordigheden tijdens (en na) houtbewerking. Ook de opslag van brandbare materialen en zelfontbrandende poetsdoeken zijn belangrijke oorzaken van brand evenals brandende sigaretten. Naast vernietiging door vuur, kan er sprake zijn van schroeischade of van waterschade na het blussen.

Diefstal

Kostbare gereedschappen, dure apparatuur, pc’s, laptops, en smartphones zijn populair bij het dievengilde. Ook kunnen de eigen medewerkers materialen en goederen stelen of fraude plegen.

Vandalisme

Feestende of baldadige voorbijgangers kunnen in hun onbezonnenheid of agressie behoorlijke schade toebrengen aan de bouwplaats en aan de aanwezige goederen en materialen.

Storm en wateroverlast

Een flinke storm kan op de bouwplaats leiden tot schade door omgevallen bomen, weggewaaide dakpannen, rondslingerend materiaal en afgerukte takken. Storm kan bovendien leiden tot lekkages en dus tot waterschade.

Transport

Tijdens het transport van bouwmateriaal en gereedschap kan er van alles misgaan. Door een ongeval kan het voertuig zelf of de inhoud van de bus, aanhanger of oplegger schade oplopen. Schade ontstaat ook als de lading gaat schuiven of vallen. En ten slotte is ook ladingdiefstal een belangrijk risico voor de bouwondernemer.

Naast de risico’s zijn dit de belangrijkste verzekeringen

Ongevallen

 1. Collectieve ongevallenverzekering
 2. Arbeidsongeschiktheid
 3. verzuimverzekering
 4. dekking voor de werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid, schade en diefstal

 1. Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (de AVB)
 2. CAR verzekering met de volgende rubrieken:
  1. het werk
  2. Bestaande eigendommen opdrachtgever
  3. Persoonlijke eigendommen
  4. Hulpmateriaal
  5. Transport
 3. Zakelijke motorrijtuig verzekering
 4. Eigen Vervoer verzekering
 5. Werkmaterieel verzekering
 6. overige verzekeringen als: rechtsbijstand, inventaris/ goederen, schadeverzekering werknemers

Nedasco stelt in het artikel dat zij een groot aanbod heeft aan verzekeringen die specifiek voor de bouw zijn.  Ook Candor heeft een agentschap bij Nedasco, Meer weten neem gerust eens contact met ons op.

Lees meer

Zonnepanelen wel of niet verzekerd

Geplaats op: 9 juni 2022

Zonnepanelen wel of niet verzekerd

Eén op de drie woningeigenaren weet niet of zonnepanelen wel zijn verzekerd

Zonnepanelen en verzekeringen. Bijna één op drie huiseigenaren tast in duister of zijn of haar zonnepanelen wel zijn verzekerd. Van de woningbezitters die wel zijn verzekerd, weet de helft niet waarvoor ze zijn verzekerd. En hoe het nu zit met de verzekeringsdekking van panelen op een plat dak, blijft helemaal voor velen onduidelijk.

Dit blijkt uit onderzoek van Poliswijzer.nl en Gaslicht.com, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht, onder duizend woningbezitters waarvan de helft met zonnepanelen. Gemiddeld leggen woningbezitters elf zonnepanelen op het dak van hun woning met een waarde tussen zes- en negenduizend euro. Voor veel consumenten is een investering van deze omvang een weloverwogen besluit. Desondanks wordt niet altijd nagedacht over het inperken van de financiële risico’s. Bijna één op drie huiseigenaren tast in het duister als het over de verzekeringsdekking van hun zonnepanelen gaat. De helft van deze groep zegt niet te weten of hun zonnepanelen zijn verzekerd en de andere helft is ervan overtuigd dat hun zonnepanelen helemaal niet verzekerd zijn.

Eén op de vijf ondervraagden denkt dan weer wel verzekerd te zijn voor misgelopen opbrengsten door schade aan zonnepanelen, terwijl er maar twee opstalverzekeraars in de markt zijn die inkomstenderving vergoeden

Verzekeraars dekken meer dan gedacht wordt

In de huidige verzekeringsmarkt bieden alle verzekeraars die zonnepanelen verzekeren dekking voor schade door storm en hagel. Van de woningbezitters met zonnepanelen denkt slechts de helft (47 procent) hiervoor dekking te hebben. Ook denkt maar 19 procent van de woningbezitters verzekerd te zijn voor onzichtbare schade zoals microcracks terwijl toch bijna de helft van de opstalverzekeringen (42 procent) deze schade vergoedt. Eén op de vijf ondervraagden denkt dan weer wel verzekerd te zijn voor misgelopen opbrengsten door schade aan zonnepanelen, terwijl er maar twee opstalverzekeraars in de markt zijn die inkomstenderving vergoeden. Zonnepanelen op een plat dak worden vaak niet vergoed. De opstalverzekering geeft namelijk dekking voor onderdelen die (nagel)vast aan het huis zijn gemonteerd. Zonnepanelen op een plat dak zijn namelijk vaak niet nagelvast, met bijvoorbeeld schroeven, vastgezet. De constructie van deze zonnepanelen wordt juist verzwaard met ballast op het platte dak aangebracht. Voor deze woningbezitters is er dus een grote kans dat de zonnepanelen helemaal niet zijn verzekerd.

Bron: website AMweb.nl 13 mei 2022

andere artikelen over het onderwerp zonnepanelen en verzekeringen

Zonnepanelen met onzichtbare schade verzekerd?

 

Lees meer

mobiele telefoon achter het stuur

Geplaats op: 5 april 2022

mobiel bellen en verkeer

Mobiele telefoon steed vaker gebruikt in verkeer

De mobiele telefoon wordt steeds vaker in het verkeer gebruikt. Waar in 2017 66% van de Nederlanders aangaf dit weleens te doen, is dit inmiddels opgelopen tot 71,5%. Dit komt naar voren uit de Mobiliteitsbarometer van verzekeraar Interpolis, uitgevoerd door SWOV.

Gekeken naar automobilisten maakt 70% gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur. Opvallend is dat het aantal personen dat foto’s maakt, iets opzoekt of zelfs een game speelt achter het stuur is toegenomen ten opzichte van de eerste meting vier jaar geleden. De verzekeraar vreest dat als er nu geen actie ondernomen wordt, jongere generaties het heel normaal vinden om de telefoon in het verkeer te gebruiken en het aantal verkeersongevallen alleen maar toeneemt.

Vooral zorgen over jongeren

Opvallend is dat 85% van de jongeren de mobiele telefoon in het verkeer gebruikt. Patty Jansen, gedragswetenschapper bij Interpolis: “We zien dat 88% van de jongeren de mobiele telefoon uit gewoonte gebruikt. Het is automatisch gedrag geworden. In deze leeftijdsgroep is daarbij de sociale norm een belangrijke voorspeller voor dit gedrag. Als jongeren denken dat hun sociale omgeving positief staat tegenover mobiel gebruik in het verkeer en als jongeren denken dat anderen de mobiele telefoon vaak gebruiken in het verkeer, doen zij dit zelf ook vaker.”

Meer verkeersongevallen

Interpolis zet zich al jaren in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De verzekeraar zoekt continu naar slimme manieren om afleiding in het verkeer bij risicogroepen zoals jongeren, autobestuurders en senioren te verminderen. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek zet Jansen zich in om bewustwording en veilig verkeersgedrag te stimuleren. Ze waarschuwt voor de gevaren van het toenemende gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer: “We moeten het telefoongebruik in het verkeer niet normaal gaan vinden. Trekken we de lijn van de afgelopen jaren door, dan betekent dit dat mensen steeds vaker hun mobiele telefoon in het verkeer gaan gebruiken. Dat zorgt dan mogelijk voor nog meer verkeersongevallen. Om dit te veranderen, ligt er een taak bij ons als verzekeraar om bewustwording te creëren en te zoeken naar slimme oplossingen om afleiding in het verkeer tegen te gaan en de verkeersveiligheid te verhogen. Zowel onder jongeren als volwassenen. Deze taak ligt daarom ook bij scholen, werkgevers, maatschappelijke organisaties en ouders. We weten bijvoorbeeld dat hoe vaker ouders hun mobiele telefoon gebruiken in het verkeer, hoe vaker hun kinderen dit ook doen. Het is aan ons samen om het niet normaal te laten zijn dat we onze telefoon gebruiken als we deelnemen aan het verkeer.”

Bron: website : Infinance.nl

 

Lees meer

Wordt na autoverhuur van mijn auto schade vergoed?

Geplaats op: 24 februari 2022

autoverhuur

Autoverhuur in de deeleconomie

De laatste jaren is er een trend waarneembaar waarin het bezit van een object verschuift naar het (deel)gebruik van dat object. De groeiende deeleconomie laat zien dat we steeds meer bereid zijn om dingen te delen in plaats van dat iedereen zijn eigen exemplaar bezit.

Meestal gaat het over gebruiksvoorwerpen die de meeste mensen, over het algemeen, heel weinig zullen gebruiken, maar waarvan het wel heel handig is om ze in huis te hebben. Omdat zo’n gebruiksvoorwerp vaak duur is in aanschaf, is het slim om die aanschaf samen met een ander te doen, bijvoorbeeld met de buren of met een familielid. Dan worden de aanschafkosten gedeeld en er zijn meerdere partijen die van het gebruiksvoorwerp gebruik kunnen maken. Handiger, goedkoper en slimmer. Denk aan een hogedrukreiniger, een ladder, een dure boormachine. Maar ook bij auto’s zien we de trend van ‘bezit’ verschuiven naar ‘gebruik’.

Feit of Fabel: Als ik mijn eigen autoverhuur aan een ander en die ander rijdt schade, dan wordt die schade gewoon vergoed door mijn verzekeraar.

Corona en autogebruik

Corona heeft ervoor gezorgd dat we massaal zijn gaan thuiswerken. Veel werkgevers hebben een thuiswerkbeleid opgesteld of aangepast naar meer mogelijkheden om (vaker) thuis te werken. Het vele thuiswerken zorgt ervoor dat onze auto’s veel minder gebruikt worden. Er worden immers veel minder woon-werk-kilometers met de auto gemaakt. Ook als Corona is ‘overwonnen’, zal het meer thuiswerken blijven bestaan. Dat is nu zo ingeburgerd in ons leven dat dit een nieuw normaal is geworden.

Deelauto

En dan is het zonde om een auto voor de deur te hebben staan die nauwelijks nog gebruikt wordt, maar wel iedere maand veel geld kost. Er zijn mensen die besluiten om hun auto om die reden maar weg te doen. Áls ze moeten reizen, doen ze dat met het openbaar vervoer of met de fiets. En als er echt een auto nodig is, zijn er tegenwoordig overal professionele autodeelplatformen waar men lid van kan worden.

Anderen, die nog niet zover zijn dat zij afscheid willen nemen van hun eigen auto, maar wel gecharmeerd zijn van het deelauto-concept, bieden hun auto te huur aan in buurt-whatsapp-groepen of op internetfora (anders dan de professionele autodeelplatformen). Een geval van drie vliegen in één klap: de autobezitter houdt zijn eigen auto, maar verhuurt deze aan ‘de buurman’ die op dat moment een auto nodig heeft en verdient hier ook nog een extra zakcentje mee.

Beter voor het milieu, beter voor het klimaat én beter voor de portemonnee van de verhuurder en de huurder!

Schade bij autoverhuur

Maar hoe zit het eigenlijk als u uw auto verhuurt aan een buurtgenoot en deze buurtgenoot veroorzaakt schade met uw auto? Of, zoals de stelling van deze feit of fabel luidt, ‘als ik mijn eigen auto verhuur aan een ander en die ander rijdt schade, wordt die schade dan gewoon vergoed door mijn verzekeraar? Is er dan wel dekking op mijn polis?’

Bij het aanvragen van een autoverzekering wordt door de verzekeraar gevraagd waarvoor de auto wordt gebruikt. Over het algemeen zal hier worden ingevuld dat het om particulier gebruik gaat, of om particulier en zakelijk gebruik.

Omschrijving van het gebruik op de polis

Als een verzekeringnemer bij het aanvragen van een verzekering niet vermeldt dat de te verzekeren auto wordt gebruikt voor verhuur, dan heeft een verzekeraar bij schade het recht om die schade niet te vergoeden. Er staat dan een zinsnede in de polisvoorwaarden opgenomen dat schade niet is gedekt als het verzekerde motorrijtuig wordt gebruikt voor een ander doel dan in de polis staat beschreven.

In de polisvoorwaarden van de Vereende staat hierover: In welke bijzondere situaties is schade niet gedekt? Het kan gebeuren dat het motorrijtuig voor een bijzondere reden wordt gebruikt. In de volgende gevallen is schade niet gedekt: gebruik van het motorrijtuig voor een ander doel dat in de polis staat. Bijvoorbeeld: als lesauto, als taxi, voor koeriersdiensten, voor verhuur.’

De verzekeraar heeft geen idee wie de huurder is, en een huurder is wellicht minder bekend met de auto, waardoor de kans op een schade groter is. Ook kan het risico van verduistering om de hoek komen kijken, wat voor de verzekeraar extra risico met zich meebrengt als de auto (beperkt) casco is verzekerd. Veel onzekerheid dus waar de verzekeraar geen premie voor ontvangt als hij niet afweet van het werkelijke gebruik van de auto.

Ondanks dat de schade niet is verzekerd, is er wel sprake van terugval op de Bonus/Malusladder. En het is aannemelijk dat de verzekeraar het verzekeringscontract beëindigt wegens misleiding.

Fabel, maar…

Hier komen we dan al aan bij het feit dat de feit of fabel een fabel is. Maar:

De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) verplicht de bezitter van een motorrijtuig om een WA-verzekering voor dat motorrijtuig te hebben afgesloten, en heeft als doel het beschermen van verkeersslachtoffers. De WAM zorgt ervoor dat als een benadeelde door een motorrijtuig schade oploopt, deze benadeelde zijn schade kan verhalen op de WA-verzekering van het schadeveroorzakende motorrijtuig.

Maar hoe zit het dan als de verzekeraar geen dekking biedt omdat het schadeveroorzakende motorrijtuig werd verhuurd en dat niet bij de verzekeraar bekend is? Dankzij de WAM komt de benadeelde niet in de kou te staan. De WAM verplicht de verzekeraar om de schade aan de benadeelde te vergoeden. Als de verzekeraar dit heeft gedaan, zal deze de uitgekeerde schadevergoeding wél gaan verhalen op de verzekeringnemer of op de bestuurder van het schadeveroorzakende motorrijtuig.

Is de auto ook casco verzekerd, en is er ook cascoschade, dan hoeft de verzekeraar die cascoschade niet te vergoeden en zal dat dan ook niet doen. Het kan u dus duur komen te staan als u de auto verhuurt aan een ander terwijl uw verzekeraar hier niet van af weet.

Kortom, geef altijd aan uw verzekeraar door als u uw auto voor andere doeleinden inzet dan dat u bij het aangaan van de verzekering heeft opgegeven.

EXTRA INFORMATIE:

Autoverhuur bedrijf

Als u bij een autoverhuur bedrijf een auto huurt of een auto huurt via een professioneel autodeelplatform, dan is deze auto verzekerd bij een verzekeraar die ervan op de hoogte is dat de auto verhuurd wordt, en dus voor commerciële en/of deeldoeleinden wordt ingezet. Bij een huurauto is er sprake van verschillende bestuurders. De verzekeraar weet niets van deze bestuurders, hun rijervaring, eventuele opgebouwde schadevrije jaren enzovoorts. Een voor een verzekeraar lastig in te schatten risico dus. Vanwege het lastig in te schatten risico zal de verzekeraar dan ook een hogere premie moeten rekenen voor een verhuurauto dan voor een auto die particulier wordt gebruikt. Maar de verzekeraar kan zich dan niet beroepen op het feit dat de auto voor verhuurdoeleinden wordt gebruikt, want dat is bij aanvraag van de verzekering opgegeven.

Niet altijd niet verzekerd

Een Chinese autogrootmacht, onder andere eigenaar van een gerenommeerd Zweeds automerk, heeft een autoconcept ontwikkeld dat ook in Nederland zijn intrede heeft gedaan. Dit autoconcept bevat een auto, in één uitvoering, in twee kleuren leverbaar. De auto heeft een vaste verkoopprijs en de enige accessoire die kan worden bijbesteld, is een trekhaak. Het inventieve van dit merk is dat de auto niet alleen gekocht kan worden, maar ook gehuurd kan worden tegen een vast bedrag per maand (zolang het afgesproken kilometrage niet wordt overschreden). Het autohuur contract is maandelijks opzegbaar én de huurder mag de auto doorverhuren aan een ander. Dit alles met het doel om autobezit makkelijker om te buigen naar autogebruik. Alle kosten, behalve benzine en stroom (het is een hybride auto) zitten in de huurprijs verwerkt. Dus ook de verzekeringspremie. Dit merk kiest bewust voor (door)verhuur, dus de verzekeraar die achter deze constructie zit, is ervan op de hoogte dat de hoofdhuurder kan doorverhuren. Hier gaat het verhaal niet op dat de verzekeraar een schade niet zal uitkeren omdat er sprake is van (door)verhuur, want het hele concept is hier juist op ingericht.

Bron: website verzekeren.vereende.nl  23 feb. 2022 Auteur van het stuk: Gert-Jan Paauw , specialist verzekeringstechniek

Lees meer

Aansprakelijkheid bedrijven door Europese wet leidt tot zorgen

Geplaats op: 8 februari 2022

Aansprakelijkheid bedrijven

Nieuwe Europese wet leidt tot zorgen over mogelijk vergaande aansprakelijkheid bedrijven

Kopzorgen bij Europese bedrijven. De Europese Commissie presenteert namelijk waarschijnlijk op 23 februari haar voorstel waarin de Europese zorgplicht voor productieketens centraal staat. Enerzijds wordt een Europese regeling toegejuicht, want het voorkomt de lappendeken aan nationale wetten die nu aan het ontstaan is. Tegelijkertijd zijn er zorgen over te vergaande aansprakelijkheid bij de Europese wet, zo schrijft het FD.

De scherpste randjes, zoals persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, zou er na een lobby van het bedrijfsleven af zijn. Ook lijkt de verantwoordelijkheid van bedrijven af te nemen bij elke laag die ze afdalen in de productieketen. Toch is het volgens insiders nog steeds spannend met welk voorstel de Commissie precies gaat komen.

Tot twee keer toe terug naar de tekentafel

De Europese Commissie studeert al lange tijd op regelgeving die misstanden in productieketens, zoals dwangarbeid en illegale houtkap, moet tegengaan. Maar de Raad voor regelgevingstoetsing van de Europese Commissie stuurde het stuk tot tweemaal toe terug naar de tekentafel. Naar verluidt was het bezwaar dat de administratieve lasten voor het bedrijfsleven te hoog zouden worden. Maar nu zetten de betrokken Eurocommissarissen Didier Reynders (justitie) en Thierry Breton (interne markt) door, zo lieten ze onlangs weten aan ongeduldige Europarlementariërs. Enkele details zijn al naar buiten gedruppeld. Zo zou de regelgeving niet gaan gelden voor bedrijven tot 250 werknemers, meldde nieuwssite Politico vorige week. Voor bedrijven met 250 tot 500 werknemers gelden de regels alleen als ze in risicosectoren zitten, zoals mineralen en grondstoffen uit gebieden met militaire conflicten en mensenrechtenschendingen, onthulde Politico in hetzelfde artikel.

In totaal moeten straks zo’n tienduizend Europese bedrijven onder de regelgeving vallen, vertelden Reynders en Breton tijdens een beraad met Europese volksvertegenwoordigers enkele weken terug.  In ons land adviseert de SER aan het kabinet om te beginnen met bedrijven met meer dan duizend werknemers, om de grens dan stapsgewijs te verlagen.

Tot hoever reikt de aansprakelijkheid van bedrijven?

Een regeling voor persoonlijke verplichtingen en aansprakelijkheden van bestuurders was iets waar het Europarlement op aandrong, maar waar het bedrijfsleven mordicus tegen is. Het lijkt er niet op dat die voorkomt in het Commissie-voorstel. Tot hoe diep in de productieketen de verantwoordelijkheid van een bedrijf reikt, is een ander punt van debat. Volgens het bedrijfsleven geldt: hoe dieper je gaat, hoe minder invloed je hebt. In Duitsland, een van de landen die niet meer op Brussel wilden wachten en alvast eigen wetgeving invoerden, geldt de onderzoeksplicht voor de hele keten. Maar de verplichtingen gaan minder ver als het om indirecte toeleveranciers gaat.

De Brusselse wet zal naar alle waarschijnlijkheid bepalen dat de onderzoeksplicht afneemt naarmate je verder terug de keten in gaat. Dat is ook wat het bedrijfsleven wil. De werkgevers maken zich daarnaast hard voor een sectorale aanpak, daarin gesteund door vakbonden. Dat wil zeggen dat bedrijven samen optrekken om misstanden in productieketens aan te pakken. Wat ze tot slot belangrijk vinden is dat de regels ook gaan gelden voor bedrijven van buiten de EU die producten exporteren naar de interne markt.

Bron: AMweb.nl publicatie 7 feb 22

Lees meer

Directe schadeafhandeling is per 1 juli een feit

Geplaats op: 1 juli 2021

Directe schadeafhandeling

Directe schadeafhandeling DSA

Vandaag (1 juli 2021) gaat de regeling Directe Schadeafhandeling (DSA) voor particuliere personenauto’s in. Dat betekent dat vanaf vandaag de verzekerde schade aan zijn auto die door een ander is veroorzaakt, kan indienen bij de eigen verzekeraar in plaats van bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Wat zijn de voordelen voor onze verzekerden?

 • Het sluit goed aan op de wensen en verwachtingen van de verzekerde: verzekerden willen graag ontzorgd worden.
 • Duidelijkheid bij wie de verzekerde schade kan melden. Verzekerden ervaren het als heel onlogisch dat zij zich in geval van schade moeten melden bij de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij.
 • De claim kan sneller in behandeling worden genomen en de schade kan sneller worden vergoed. Wanneer men kiest schade via de verzekeraar van de aansprakelijke partij in te dienen, moet men eerst weten wie die verzekeraar is om daar de schade in te dienen. Die verzekeraar onderneemt pas actie als deze ook melding heeft gekregen van de eigen verzekerde. En dat kan nog wel eens lang duren. Met de DSA kan de schade wel direct in behandeling worden genomen.
 • Belangrijk is dat de verzekerde zelf mag kiezen bij wie hij de schade meldt: bij de eigen verzekeraar of die van de aansprakelijke partij.
 • De verzekerde heeft contact met de verzekeraar die hij of zij kent en waar u als assurantieadviseur korte lijnen mee heeft.
 • De verzekerde of u als adviseur hoeft niet meer zelf de discussie aan te gaan met de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij.
 • Door DSA heeft de Vereende meer contact met u als assurantieadviseur als uw klant schade heeft. Dat biedt kansen om gezamenlijk te werken aan een hogere klanttevredenheid.
 • U als assurantieadviseur kan uw WA-verzekerde zelf helpen en uw toegevoegde waarde bewijzen in plaats van te verwijzen naar de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Niet alle schades komen in aanmerking voor DSA. Zo moet de aansprakelijke partij bekend en verzekerd zijn en mag er geen letselschade zijn. In de nieuwsbrief van 20 mei hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de werking van de DSA en de voorwaarden. Hier kunt het betreffende artikel nog eens nalezen.

Bron: website de Vereende 

Lees meer

De voordelen van een WA-direct autoverzekering

Geplaats op: 26 mei 2021

WA-direct

De voordelen van een WA-direct autoverzekering

Is jouw auto alleen “WA” verzekerd en loop je bij een ongeluk schade op door de schuld van een ander? Dan kun je nu niet bij je eigen verzekeraar terecht, maar moet je de verzekeraar van de veroorzaker aanspreken. Met een “WA-direct” polis zou dat wel kunnen.

Initiatief van Verbond van Verzekeraars

Het doel van WA-direct is om de afhandeling van schadeclaims eenvoudiger te maken. Het is een idee van het Verbond van Verzekeraars en men wil hier volgend jaar zomer mee van start gaan. Hoe werkt WA-direct? We leggen het uit via een voorbeeld:

Een andere automobilist knalt bij jou achterop. Gevolg: je bumper is gebarsten en je klep kan niet meer dicht. Je meldt dit bij je eigen verzekeraar, die de schade vaststelt en vergoedt. Daarna verhaalt hij deze op de verzekeraar van de tegenpartij.

Dit heet WA-direct, omdat de schade direct wordt afgehandeld. Bij de zogenaamde casco-verzekeringen (vroeger: ‘all-risk’) gebeurt dan nu al zo. Maar heb je nu alleen een WA-dekking dan kan moet je zelf ‘verhaal halen’ en kan het soms maanden duren voor de andere verzekeraar jou betaalt.

juli 2021

In juli starten verzekeraars met het afhandelen van de materiële schade aan particuliere personenauto’s van hun eigen WA-verzekerde klanten. Het gaat om klanten waarbij de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig, waarvan die bestuurder aansprakelijk is. Hierdoor kan deze vorm van schade straks sneller en eenvoudiger worden afgehandeld.

Waarom overgaan op directe schadeafhandeling?

Bij bijna alle schade meldt de klant zich bij zijn eigen, vertrouwde verzekeraar. Dat geldt voor de inboedel- en opstalverzekering, maar ook bij de all risk dekking van de autoverzekering. Alleen bij de WA-dekking is dat niet zo, en dat leidt vaak tot teleurstelling bij de klant. En tot argwaan: wie is die andere verzekeraar dan? Overstappen op de Directe Schade-afhandeling heeft dan ook veel voordelen.

Voordelen:

Hoe werkt het?

Als er een ongeval tussen twee personenauto’s heeft plaatsgevonden, meldt iedere partij de schade bij zijn eigen verzekeraar. De verzekeraar onderzoekt dan of er dekking is. Als een verzekerde alleen WA-verzekerd is, neemt de verzekeraar de schade in behandeling als de andere partij mede of volledig aansprakelijk is voor het ongeval. De schade wordt dus altijd met de eigen verzekerde afgehandeld. Dat betekent dat eventuele discussies over de aansprakelijkheid ook plaatsvinden met de eigen verzekeraar.

Verhaal

Nadat de schade is vastgesteld en uitgekeerd aan de klant, vindt er pas verhaal plaats bij de aansprakelijke verzekeraar. Op dit moment werkt dat bij all risk verzekeringen ook al zo en verzekeraars hebben ervaren dat het een efficiënt proces is, vooral doordat discussies tussen verzekeraars onderling zoveel mogelijk worden voorkomen. Net als bij all risk verzekeringen vindt het verhaal namelijk plaats via Clearinghuis, op basis van de Overeenkomst Vereenvoudigde Schadeafwikkeling (OVS).

Bron: verbond van verzekeraars 2021

 

Lees meer