Geplaatst op: 11 juni 2020

De Vereende sleutelt aan autotarieven

de vereende

De Vereende hanteert met ingang van 1 augustus een nieuw tariefmodel voor WA-autoverzekeringen. Het gaat om de dekking voor personenauto’s en voor particulier gebruik van bestelauto’s. Doelstelling is vooral om de solidariteit tussen verzekerden meer tot uitdrukking te brengen in de premie.

Aanleiding voor de herziening is een uitgebreide analyse van de beschikbare data van de acceptatie- en schadegegevens, aldus de verzekeraar voor bijzondere risico’s. “Regio, gebruik van de auto, gewicht en vermogen van de auto en schadeverleden zijn daarbij cruciale factoren.” De achtergrond is dat klanten alleen bij de Vereende uitkomen als er elders in de markt geen dekking te vinden is. Bert Sonneveld, manager Marketing & Acceptatie: “Wij vinden het als vangnetverzekeraar dan ook passend binnen de maatschappelijke rol om bij het ontwikkelen van het tariefmodel, de solidariteit een belangrijke rol te laten spelen. Binnen die gedachte is weging van de premiebepalende factoren opnieuw bezien.”

Eigen schuld weegt zwaarder

De solidariteit komt onder meer tot uitdrukking in het zwaarder in de premie laten meewegen van een hoge mate van ‘eigen schuld’. “Een voorbeeld daarvan is dat de opslagen voor rijontzeggingen en fraudemeldingen zijn verhoogd.” Anderzijds geldt vanaf 1 augustus dat factoren waar een klant geen grip op heeft, veel minder sterk meewegen in het bepalen van de premie. Dat geldt bijvoorbeeld voor de leeftijd van de bestuurder. Een andere verandering is dat negatieve schadevrije jaren volgens de Vereende “zuiverder” worden toegekend. “Hiermee sluiten wij aan op marktstandaard voor het toekennen van schadevrije jaren. Deze toekenning is cruciaal om een goede terugkeer naar de reguliere verzekeringsmarkt mogelijk te maken, iets waar de Vereende zich actief voor inzet.”

Maximaal 7,5% meer premie

De consequenties voor de individuele premies zijn verschillend. “Doorrekening van het tarief op de bestaande portefeuille laat zien dat er premieverlagingen voorkomen, maar ook premieverhogingen.” Wie door de ‘eerlijker’ premiestelling meer moet gaan betalen, krijgt niet meteen de hoofdprijs voorgeschoteld. “De verhogingen voor bestaande klanten zijn afgetopt op maximaal 7,5%.” De Vereende laat weten dat de afgenomen mobiliteit vanwege de coronacrisis kan leiden tot een lagere schadelast, die ook zijn effect zal hebben op de tarieven. “De huidige situatie staat echter de structurele vernieuwing van het autotarief niet in de weg.”

Bron: Am signalen | Rob van Laar 11 juni 2020