Geplaatst op: 24 juni 2016

Dijsselbloem: ‘Mogelijk betere keuzes met standaardproducten’

Dijsselbloem: ‘Mogelijk betere keuzes met standaardproducten’

“Standaardproducten kunnen een positief effect hebben op keuzes door consumenten, onder meer doordat consumenten hierdoor mogelijk beter passende keuzes maken”, stelt Dijsselbloem in zijn Kamerbrief.
In het onderzoek dat Dijsselbloem laat uitvoeren wordt empirisch getoetst of consumenten, te midden van vele financiële producten, eerder zullen kiezen voor een standaardproduct. “Als hieruit blijkt dat consumentengedrag inderdaad beïnvloed wordt door een standaardproduct, zal ik vervolgens onderzoeken hoe aanbieders zullen reageren op de introductie van een standaardproduct. Zo is op voorhand niet zeker dat aanbieders deze standaardproducten ook daadwerkelijk zullen willen aanbieden.”

Financiële instellingen houden kennisvoorsprong op consument

De minister denkt aan verdere standaardisatie van de informatieverstrekking bij de verkoop van financiële producten. “Aangeboden informatie aan consumenten dient zo toegankelijk mogelijk te zijn, en standaardisatie kan daarbij helpen. De beschikbaarheid van standaarddocumenten is hierbij een eerste stap om consumenten beter in staat te stellen om producten en diensten te vergelijken en zo een goede afweging te maken. Ik bekijk hierbij mogelijkheden om de effectiviteit van informatieverstrekking verder te vergroten. Enerzijds door te kijken naar verbetering van standaarddocumenten op basis van gedragsinzichten. Anderzijds door te verkennen of informatie uit standaarddocumenten voor partijen toegankelijker kan worden gemaakt.”
Ondanks nieuwe mogelijkheden om klanten meer inzicht te geven in producten, houden financiële instellingen volgens Dijsselbloem een kennisvoorsprong op de consument houden. “Dit kan nog altijd tot onwenselijke uitkomsten leiden zoals de verkoop van te complexe of te risicovolle producten.”

Mogelijke uitbreiding bescherming zzp’ers en mkb-ers

De bescherming vanuit de zorgplicht en het aanschuiven van de toezichthouder bij het productontwikkelingsproces is belangrijk maar, zo stelt Dijsselbloem, “de afgelopen jaren hebben echter ook een aantal concrete problemen plaatsgevonden in de dienstverlening aan kleinzakelijke klanten. Ook deze groep vormt een potentieel kwetsbare groep, waarvoor geldt dat financiële instellingen in een aantal gevallen een grote kennisvoorsprong op hen hebben. De geconstateerde tekortkomingen geven mij voldoende aanleiding om deze zomer belanghebbenden te consulteren over de effecten en gevolgen van een mogelijke uitbreiding van de bescherming van zzp’ers en mkb-ers.”

Bron: AM-web 23 juni 16