Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet of wil je dit worden?


Als werkgever betaal je je werknemers 2 jaar loon door als ze ziek worden. En bent jezelf verantwoordelijk voor re-integratie. Kies je er voor om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden? Dan betaalt je minder premie. Als een werknemer dan ziek wordt, betaalt niet UWV maar jij de Ziektewet uitkering.

Wat is een eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaalt jezelf de Ziektewet uitkering voor jouw (ex-)werknemers die daar bij ziekte recht op hebben. Ook als ze niet meer bij je werken.

Preventie- en verzuimbeleid regel je als werkgever zelf, samen met de bedrijfsarts of arbodienst. Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet heb je naast het preventie- en verzuimbeleid ook de re-integratie van zieke werknemers zélf in de hand. Zo is er controle over het hele proces.

Als eigenrisicodrager betaal je minder premie

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaalde je tot 2014 een lagere sectorpremie of een lagere Ufo-premie (bij Overheid en Onderwijs). Je betaalde wel dezelfde premie WW-Awf (Algemeen Werkloosheidsfonds). Sinds 1 januari 2014 is deze korting vervallen. In plaats daarvan betaal je een lagere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas), omdat je het premiedeel ZW-flex niet hoeft te betalen. Informatie over deze lagere premies vindt je bij de Belastingdienst.

Als eigenrisicodrager heb je wél andere kosten

Als eigenrisicodrager moet je kennis van de Ziektewet in huis hebben, een eigen verzuimadministratie voeren, en eventueel uw contract voor arbodienstverlening uitbreiden. De kosten die hiermee gepaard gaan kun je afzetten tegen de premies voor de sector en de risicocijfers. Dat geeft een indicatie of het voor jou voordelig is om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Het is verstandig om je hierover goed te laten informeren.

Voor wie kan ik eigenrisicodrager Ziektewet worden?

Je kunt alleen eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden voor werknemers:

 • zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs;
 • die bij u hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna binnen 4 weken nadat ze uit dienst gingen ziek werden;
 • met een (tijdelijk) contract, zoals uitzendkrachten, van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte.

Voor wie bent je geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

Soms betaalt UWV de Ziektewet-uitkering, óók als je eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. Het gaat dan om werknemers:

 • die ziek zijn door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie;
 • die geboren zijn vóór 8 juli 1954, voormalig werkloos zijn en recht hebben op compensatie volgens de Compensatieregeling;
 • die een langdurige ziekte of handicap hebben (werknemers met een no-riskpolis ). Als je deze werknemers bij UWV ziek meldt, heb je  een bewijs nodig dat de no-riskpolis voor hen geldt.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen eigen risicodrager

Als eigenrisicodrager regel je zelf de kennis die nodig is om de Ziektewet uit te voeren, of je koopt deze in. Jij beoordeelt of (ex-)werknemers voor wie jij het risico draagt bij ziekte recht hebben op een uitkering, hoelang ze recht hebben op een uitkering en hoe hoog die is.

Voor de (ex-)werknemers voor wie jij het risico draagt:

 • bereidt jij beslissingen over de Ziektewet voor.
 • betaal jij de Ziektewet-uitkering.
 • zorg jij voor verzuimbegeleiding en re-integratie naar passende arbeid.
 • houd jij een verzuimadministratie bij, en doet ziek- en betermeldingen bij UWV.

UWV controleert of u deze taken goed uitvoert. Als deze niet goed uitgevoerde worden  kan dit er toe leiden dat UWV de werkzaamheden van jou overneemt. Zij brengen de kosten daarvan bij jouw in rekening. Overigens kun je een deel van de taken ook als dienst bij UWV inkopen.

Uitvoering Ziektewet inkopen bij een andere organisatie

Als eigenrisicodrager Ziektewet kun je de uitvoering van de Ziektewet overdragen aan een andere organisatie, bijvoorbeeld aan een administratiekantoor. Je bent dan wel nog steeds verantwoordelijk voor de uitvoering.

UWV controleert andere uitvoerders

Laat je de taken voor de Ziektewet uitvoeren door een andere organisatie? Dan kan UWV daar controleren. Als wij zien dat die organisatie de taken niet volgens de Ziektewet uitvoert, laten wij dat weten.  Het is jouw taak, als eigenrisicodrager, om de organisatie opdracht te geven haar taken op juiste wijze conform de Ziektewet uit te voeren.

Wij controleren regelmatig bij organisaties die taken voor de Ziektewet uitvoeren voor eigenrisicodragers. Stellen wij vast dat een organisatie de Ziektewet steeds onjuist uitvoert? Dan ontvangen alle eigenrisicodragers die zaken doen met die organisatie, daarvan een rapportage.

Voorwaarden eigen risico dragen Ziektewet

Als je het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet aanvraagt bij de Belastingdienst, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je voldoet aan de arbo-eisen. Als eigenrisicodrager moet jouw ziekteverzuimbeleid op orde zijn. Hierover maakt u afspraken met arbodeskundigen of arbodienst. Deze afspraken op papier stuur je, met de aanvraag voor eigenrisicodragerschap, mee naar de Belastingdienst.
 • Je bent in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet gestopt als eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

Kan elk bedrijf eigenrisicodrager worden?

Zowel grote als kleine bedrijven kunnen eigenrisicodrager worden. Een filiaal of vestiging kan echter geen eigenrisicodrager worden. Een onderneming die bestaat uit een hoofdvestiging en nevenvestigingen kan alleen als geheel eigenrisicodrager worden.

Financiële gevolgen van eigen risico dragen

Via de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) krijg je inzicht in de financiële gevolgen van het eigenrisicodragen voor de Ziektewet-flex en de WGA-vast. Je kunt in 2015 nog geen eigenrisicodrager voor de WGA-flex worden.

Met de premiewijzer maakt u een schatting van de hoogte van uw gedifferentieerde premie (Whk) in 2015. Vanaf premiejaar 2015 bestaat de gedifferentieerde premie Whk uit 3 onderdelen:

 • Gedifferentieerde premie WGA-vast;
 • Gedifferentieerde premie WGA-flex;
 • Gedifferentieerde premie ZW-flex.

Aanvragen eigenrisicodrager Ziektewet

Wil  je eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden? Meld je dan aan bij de Belastingdienst. Je kunt 2 keer per jaar starten als eigenrisicodrager: per 1 januari en per 1 juli. Houd er rekening mee dat 13 weken vóór die datum de aanvraag bij de Belastingdienst binnen moet zijn; dus vóór 1 april, of vóór 2 oktober. Ben je een startende werkgever?

Ben je een startende werkgever?

Dan kun je eigenrisicodrager worden op het moment dat jij werkgever wordt. Stuur bij de aanmelding als werkgever het aanvraagformulier Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de ZW en de schriftelijke vastlegging van de afspraken rond verzuimbegeleiding mee.

Meer weten? Neem CONTACT met ons op. Kijk ook eens op de site van het UWV

Bron: website UWV


Overige verzekeringen