Geplaatst op: 5 november 2020

Funderingslabel leidt tot onrust onder leden Eigen Huis

funderingslabel

Onrust bij leden VEH

Vanaf juli volgend jaar krijgen alle huizen bij verkoop een funderingslabel dat het risico op verzakkingen vaststelt. Vereniging Eigen Huis (VEH) spreekt van een goede ontwikkeling, maar stelde het nieuwsbericht op haar website bij nadat verontruste leden zich begonnen te melden.

Eigen Huis citeerde aanvankelijk John Kersemakers, bouwkundig specialist bij de vereniging: “Er gaan geluiden dat het funderingslabel zal leiden tot grootschalige waardedalingen. Maar die vermoedens zijn wat ons betreft wat te voorbarig. Een goede fundering draagt bij aan de waarde van de woning, net als goed onderhoud en een goed Energielabel.”

Die uitspraak is inmiddels weggehaald. Er staat nu: “Het label moet eerst goed worden getest. Momenteel is al een indicatief funderingslabel op te vragen op de website van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), de organisatie achter het funderingslabel). Veel verontruste leden namen hierover contact met ons op. Na het invullen van de funderingstool schrokken veel mensen van de uitkomst en de hoge bedragen voor het herstel van de fundering van hun woning. Ook zeggen veel mensen dat het type fundering van hun huis niet klopt. Naar aanleiding hiervan hebben wij contact opgenomen met het KCAF.”

Herstelbedragen niet meer getoond

VEH: “De eerder op de website getoonde herstelbedragen, die een compleet nieuwe fundering betreffen en soms oplopen tot honderdduizenden euro’s, wekten de indruk dat die voor elke woning nauwkeurig zijn bepaald. Omdat dit niet zo is, toont het KCAF deze informatie niet meer. Als er problemen zijn met de fundering van jouw woning kan de schade pas na onderzoek door een deskundige worden vastgesteld. Nadat duidelijk is welke maatregelen en werkzaamheden noodzakelijk zijn voor herstel of versterking van de fundering kan een kostenbegroting worden gemaakt.

“Op dit moment zijn nog niet in alle gemeenten de benodigde gegevens beschikbaar om een goede inschatting te kunnen maken van funderingsrisico’s. Als je een label hebt opgevraagd en meent dat de funderingsinformatie van je woning op de KCAF-website niet juist is, dan kun je dat via het contactformulier melden. Je krijgt dan persoonlijk antwoord van het KCAF.”

Het funderingslabel komt tot stand door pandgegevens en informatie over ondergrond en grondwater te combineren. Het KCAF ontwikkelde hiervoor een model. Funderingslabel A staat voor het minste risico op verzakking, label E voor het meeste risico. Deze kwalificatie wordt opgenomen in het taxatierapport dat de koper van een woning laat maken.

Een huiseigenaar die zijn woning verkoopt, hoeft zelf geen funderingslabel aan te vragen, zoals dat bij een energielabel wel het geval is. Ook is de huiseigenaar niet verplicht om specialistisch onderzoek te laten uitvoeren. Dat kan wel verstandig zijn als er indicaties zijn dat de fundering gebreken vertoont.

Volgens schattingen van het KCAF lopen ongeveer een miljoen woningen op termijn risico op funderingsschade. Die schade kan niet worden verhaald op het waterschap, de gemeente of de verzekeraar.

Bron: website VVPonline.nl 22 okt 2020