Inventaris & Goederen


Inventaris en goederen verzekering

Verzekeren van  de inventaris en goederen doe je bij Candor.  Ook hebben wij speciale inventaris verzekeringen  zoals: Elektronica, computer of lichtreclame verzekeringen.

Pakketverzekering

Al deze verzekeringen kunnen worden meegenomen in een verzekeringspakket. Er is dan ook recht op een aantrekkelijke pakketkorting.

Meer weten over deze verzekeringen? Neem dan eens CONTACT met ons op.

Elektronica verzekering

Apparatuur speelt waarschijnlijk ook in jouw onderneming een steeds grotere rol. Denk bijvoorbeeld aan computers, kassasystemen, een telefooncentrale of specialistische apparatuur. Schade brengt vaak extra kosten met zich mee. Een elektronica verzekering kan uitkomst bieden.

De computers raken beschadigd door kortsluiting, crashen van harde schijf of onhandigheid? Goed dat je dan een Elektronica Maatwerkverzekering hebt afgesloten. Een prima verzekering voor alle computers, maar ook voor specifieke elektronica zoals audiovisuele middelen, medische apparatuur, laboratoriuminstallaties en andere beroepsmatig gebruikte elektronische apparatuur.

Met de Elektronica verzekering ben je zeker van:

 • dekking voor vrijwel alle beroepsmatig gebruikte elektronische apparatuur
 • dekking voor plotselinge en onvoorziene beschadiging, gebreken van de apparatuur zelf en gevolgen van bedieningsfouten
 • dekking tijdens reiniging, inspectie, reparatie, reviseren en (de)monteren. Ook als dit ergens anders in Nederland gebeurt
 • dekkingsmogelijkheid voor vervangende apparatuur, extra personeelskosten, reconstructiekosten en/of bedrijfsschade

Meer weten over de electronica verzekering ? Neem dan even CONTACT met ons op.


Computerverzekering

Een computerverzekering is onmisbaar voor jouw bedrijf. Jouw apparatuur is immers essentieel voor veel van de bedrijfsprocessen. Diefstal of schade door bijvoorbeeld kortsluiting hebben daarom direct grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. Maar met een goede verzekering kun je na zo’n voorval weer snel verder.

De computerverzekering

De computerverzekering is speciaal ontwikkeld voor deze apparatuur. Deze biedt vaak ook aanvullende dekking voor extra kosten en reconstructie van bestanden. De voorwaarden zijn doorgaans zeer ruim.

Korte omschrijving

De computerverzekering dekt risico’s die samenhangen met het bedrijfsmatig gebruik van computers, variërend van dekking voor materiële beschadiging van de apparatuur tot schade door virussen of computerkrakers.
De verzekering verleent dekking vanaf het moment dat de apparatuur (inclusief andere elektronische (rand)apparatuur en programmatuur) in bedrijf is of bedrijfsklaar staat opgesteld, maar ook tijdens demontage/montage, reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing.

Schade aan externe informatiedragers (diskettes, back-up tapes en dergelijke) moet veelal apart worden meeverzekerd of is standaard gekoppeld aan een gemaximeerd bedrag.
Uitgesloten is schade door brand, ontploffing, catastrofe-achtige gebeurtenissen (zoals oorlog en dergelijke), slijtage en schade door normaal gebruik.

Verdere kenmerken

De ruime basisdekking van de computerverzekering kan worden uitgebreid met aanvullende dekkingen voor bedrijfsschade (financiële schade als gevolg van de materiële schade aan de computers), extra kosten door het tijdelijk overschakelen op vervangende apparatuur, of het repareren van schade aan bestanden (dekking voor reconstructiekosten; tot een bepaald maximum).
De schadeafwikkeling geschiedt op basis van reparatiekosten of (bij totaalverlies) op basis van de dagwaarde.

Data Risks: dit is verzekerd

Systeeminbraak

Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van inbreuk op jouw systemen of data:

 • de kosten van forensisch onderzoek
 • en de kosten van communicatie met providers, klanten, toezichthouders, justitie, creditmaatschappijen en andere belanghebbenden
 • verder kosten voor extra klantenondersteuning, bijvoorbeeld via een call center
 • kosten van crisismanagement, reputatieherstel en PR-campagnes.

Privacy

Deze module verzekert de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens:

 • kosten van onderzoek door bijvoorbeeld justitie of creditcardmaatschappijen
 • claims van individuele personen
 • boetes opgelegd door toezichthouders, of andere verplichte vergoedingen.

Digitale aansprakelijkheid

Als jouw website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat, dekt deze module de hieruit voortvloeiende kosten af.

Hacking

Deze module verzekert tegen schade, veroorzaakt door hackers:

 • de reparatie, vervanging of herstel van websites, programma’s of data
 • en de kosten van gestolen software of data
 • verder kosten van onderzoek en advies in systeembeveiliging
 • denk ook aan kosten van forensisch onderzoek naar de identiteit van een hacker
 • kosten van PR-advies voor reputatiebescherming.

Afpersing

Deze module verzekert tegen de schade van hackers die jouw website of data gijzelen. Je krijgt bijstand van security-adviesbureau NetDiligence en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.

Omzetverlies door cyberaanvallen

Als een DDoS-actie of andere aanval op uw computersystemen leidt tot omzetverlies, bijvoorbeeld door uitval van een webwinkel, is dit verlies gedekt onder deze module.

Meer weten? Neem eens CONTACT met ons op.


Inventaris en goederenverzekering

Een inventaris en goederenverzekering verzekert je tegen de gevolgen van schade door brand, inbraak, ontploffing en blikseminslag. Als je schade hebt aan inventaris of voorraden, betekent dat vaak meer dan alleen herstel- of vervangingskosten.

Onze Inventaris en goederenverzekering in het kort

Door brand of inbraak kun je in één klap jouw goederenvoorraad verliezen. Ook schade aan inventaris is al gauw een grote kostenpost. De Inventaris & Goederenverzekering verzekert inventaris, machines en goederenvoorraad in jouw bedrijfsgebouw tegen schade door brand, storm, water en diefstal na inbraak.

Je kunt deze inventaris en goederen verzekering los afsluiten of als onderdeel op onze bedrijven opvang polis. De verzekering is zowel geschikt voor het mkb als voor grote bedrijven.

Wat is verzekerd op een inventaris en goederenverzekering ?

De verzekering heeft een uitgebreide dekking voor schade aan inventaris, machines (ook geleased) en goederenvoorraad. Ook aanpassingen die je als huurder aan het bedrijfspand hebt gedaan, zijn meeverzekerd (het ‘huurdersbelang’). De dekking is naar wens aan te passen. Kijk ook een op de site van de Kamer van Koophandel.

De verzekering vergoedt schade door:

 • brand, ontploffing en bluswerkzaamheden;
 • blikseminslag en inductieschade door onweer;
 • diefstal na inbraak, en vandalisme;
 • wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.
 • Naast de directe schade, vergoedt de Inventaris- & Goederenverzekering onder meer ook:
 • opruimingskosten
 • herstel van tuin en bestrating;
 • gemaakte kosten om de schade te beperken (‘bereddingskosten’);
 • schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers door een defect daaraan.
 • aannemen van vals geld
 • Behalve de gangbare dekking, dekt deze inventarisverzekering schade door inductie (door onweer) en door regenwater dat via de openbare weg het gebouw binnenstroomt. Stort jouw gebouw in door druk van sneeuw of water op het dak? Dan is de schade aan inventaris en goederen door die instorting ook gedekt.

Wat is niet verzekerd?

Sommige schade vergoedt de verzekering niet. Het gaat dan bijvoorbeeld om opzettelijk veroorzaakte schade of schade door slecht onderhoud. Ook schade door aardbevingen en milieuschade is niet verzekerd.

Wat kost de verzekering?

De premie is afhankelijk van de waarde van de verzekerde waarde en de gekozen dekking.  Sluit je meerdere verzekeringen af in  onze bedrijven opvang polis dan ontvang je een aantrekkelijke pakketkorting.

Vrijblijvend advies

Wilt je weten welke risico’s jouw bedrijf nog meer loopt? Neem dan even contact met ons op   Liever een afspraak? Ook dat is mogelijk. CONTACT