Computerverzekering


Een computerverzekering is onmisbaar voor jouw bedrijf. Jouw apparatuur is immers essentieel voor veel van de bedrijfsprocessen. Diefstal of schade door bijvoorbeeld kortsluiting hebben daarom direct grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. Maar met een goede verzekering kun je na zo’n voorval weer snel verder.

De computerverzekering

De computerverzekering is speciaal ontwikkeld voor deze apparatuur. Deze biedt vaak ook aanvullende dekking voor extra kosten en reconstructie van bestanden. De voorwaarden zijn doorgaans zeer ruim.

Korte omschrijving

De computerverzekering dekt risico’s die samenhangen met het bedrijfsmatig gebruik van computers, variërend van dekking voor materiële beschadiging van de apparatuur tot schade door virussen of computerkrakers.
De verzekering verleent dekking vanaf het moment dat de apparatuur (inclusief andere elektronische (rand)apparatuur en programmatuur) in bedrijf is of bedrijfsklaar staat opgesteld, maar ook tijdens demontage/montage, reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing.

Schade aan externe informatiedragers (diskettes, back-up tapes en dergelijke) moet veelal apart worden meeverzekerd of is standaard gekoppeld aan een gemaximeerd bedrag.
Uitgesloten is schade door brand, ontploffing, catastrofe-achtige gebeurtenissen (zoals oorlog en dergelijke), slijtage en schade door normaal gebruik.

Verdere kenmerken

De ruime basisdekking van de computerverzekering kan worden uitgebreid met aanvullende dekkingen voor bedrijfsschade (financiële schade als gevolg van de materiële schade aan de computers), extra kosten door het tijdelijk overschakelen op vervangende apparatuur, of het repareren van schade aan bestanden (dekking voor reconstructiekosten; tot een bepaald maximum).
De schadeafwikkeling geschiedt op basis van reparatiekosten of (bij totaalverlies) op basis van de dagwaarde.

Data Risks: dit is verzekerd

Systeeminbraak

Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van inbreuk op jouw systemen of data:

 • de kosten van forensisch onderzoek
 • en de kosten van communicatie met providers, klanten, toezichthouders, justitie, creditmaatschappijen en andere belanghebbenden
 • verder kosten voor extra klantenondersteuning, bijvoorbeeld via een call center
 • kosten van crisismanagement, reputatieherstel en PR-campagnes.

Privacy

Deze module verzekert de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens:

 • kosten van onderzoek door bijvoorbeeld justitie of creditcardmaatschappijen
 • claims van individuele personen
 • boetes opgelegd door toezichthouders, of andere verplichte vergoedingen.

Digitale aansprakelijkheid

Als jouw website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat, dekt deze module de hieruit voortvloeiende kosten af.

Hacking

Deze module verzekert tegen schade, veroorzaakt door hackers:

 • de reparatie, vervanging of herstel van websites, programma’s of data
 • en de kosten van gestolen software of data
 • verder kosten van onderzoek en advies in systeembeveiliging
 • denk ook aan kosten van forensisch onderzoek naar de identiteit van een hacker
 • kosten van PR-advies voor reputatiebescherming.

Afpersing

Deze module verzekert tegen de schade van hackers die jouw website of data gijzelen. Je krijgt bijstand van security-adviesbureau NetDiligence en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.

Omzetverlies door cyberaanvallen

Als een DDoS-actie of andere aanval op uw computersystemen leidt tot omzetverlies, bijvoorbeeld door uitval van een webwinkel, is dit verlies gedekt onder deze module.

Meer weten? Neem eens CONTACT met ons op.


Overige verzekeringen