Elektronica verzekering


Apparatuur speelt waarschijnlijk ook in jouw onderneming een steeds grotere rol. Denk bijvoorbeeld aan computers, kassasystemen, een telefooncentrale of specialistische apparatuur. Schade brengt vaak extra kosten met zich mee. Een elektronica verzekering kan uitkomst bieden.

De computers raken beschadigd door kortsluiting, crashen van harde schijf of onhandigheid? Goed dat je dan een Elektronica Maatwerkverzekering hebt afgesloten. Een prima verzekering voor alle computers, maar ook voor specifieke elektronica zoals audiovisuele middelen, medische apparatuur, laboratoriuminstallaties en andere beroepsmatig gebruikte elektronische apparatuur.

Met de Elektronica verzekering ben je zeker van:

  • dekking voor vrijwel alle beroepsmatig gebruikte elektronische apparatuur
  • dekking voor plotselinge en onvoorziene beschadiging, gebreken van de apparatuur zelf en gevolgen van bedieningsfouten
  • dekking tijdens reiniging, inspectie, reparatie, reviseren en (de)monteren. Ook als dit ergens anders in Nederland gebeurt
  • dekkingsmogelijkheid voor vervangende apparatuur, extra personeelskosten, reconstructiekosten en/of bedrijfsschade

Meer weten over de electronica verzekering ? Neem dan even CONTACT met ons op.


Overige verzekeringen