Inventaris en goederenverzekering


Een inventaris en goederenverzekering verzekert je tegen de gevolgen van schade door brand, inbraak, ontploffing en blikseminslag. Als je schade hebt aan inventaris of voorraden, betekent dat vaak meer dan alleen herstel- of vervangingskosten.

Onze Inventaris en goederenverzekering in het kort

Door brand of inbraak kun je in één klap jouw goederenvoorraad verliezen. Ook schade aan inventaris is al gauw een grote kostenpost. De Inventaris & Goederenverzekering verzekert inventaris, machines en goederenvoorraad in jouw bedrijfsgebouw tegen schade door brand, storm, water en diefstal na inbraak.

Je kunt deze inventaris en goederen verzekering los afsluiten of als onderdeel op onze bedrijven opvang polis. De verzekering is zowel geschikt voor het mkb als voor grote bedrijven.

Wat is verzekerd op een inventaris en goederenverzekering ?

De verzekering heeft een uitgebreide dekking voor schade aan inventaris, machines (ook geleased) en goederenvoorraad. Ook aanpassingen die je als huurder aan het bedrijfspand hebt gedaan, zijn meeverzekerd (het ‘huurdersbelang’). De dekking is naar wens aan te passen. Kijk ook een op de site van de Kamer van Koophandel.

De verzekering vergoedt schade door:

 • brand, ontploffing en bluswerkzaamheden;
 • blikseminslag en inductieschade door onweer;
 • diefstal na inbraak, en vandalisme;
 • wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.
 • Naast de directe schade, vergoedt de Inventaris- & Goederenverzekering onder meer ook:
 • opruimingskosten
 • herstel van tuin en bestrating;
 • gemaakte kosten om de schade te beperken (‘bereddingskosten’);
 • schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers door een defect daaraan.
 • aannemen van vals geld
 • Behalve de gangbare dekking, dekt deze inventarisverzekering schade door inductie (door onweer) en door regenwater dat via de openbare weg het gebouw binnenstroomt. Stort jouw gebouw in door druk van sneeuw of water op het dak? Dan is de schade aan inventaris en goederen door die instorting ook gedekt.

Wat is niet verzekerd?

Sommige schade vergoedt de verzekering niet. Het gaat dan bijvoorbeeld om opzettelijk veroorzaakte schade of schade door slecht onderhoud. Ook schade door aardbevingen en milieuschade is niet verzekerd.

Wat kost de verzekering?

De premie is afhankelijk van de waarde van de verzekerde waarde en de gekozen dekking.  Sluit je meerdere verzekeringen af in  onze bedrijven opvang polis dan ontvang je een aantrekkelijke pakketkorting.

Vrijblijvend advies

Wilt je weten welke risico’s jouw bedrijf nog meer loopt? Neem dan even contact met ons op   Liever een afspraak? Ook dat is mogelijk. CONTACT


Overige verzekeringen