Geplaatst op: 18 juni 2020

Kortere betaaltermijn voor MKB

kortere betaaltermijn

Jacco Vonhof: ‘Kortere betaaltermijn grootbedrijf goed voor financiële positie mkb’

MKB-Nederland is verheugd dat grote bedrijven de rekening van hun mkb-leveranciers straks binnen 30 dagen moeten gaan betalen. ‘Hier hebben we heel lang en heel hard voor gepleit’, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. Een kortere betaaltermijn  is goed voor de liquiditeitspositie van kleinere ondernemers én komt tegemoet aan hun doorgaans zwakkere onderhandelingspositie.’

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) maakte vandaag bekend dat ze samen met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) werkt aan een wetswijziging om de betalingstermijn van het grootbedrijf aan het mkb te halveren. ‘Eindelijk’, vindt Vonhof. Dat doen de bewindspersonen naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie van de huidige Wet betaaltermijnen grote bedrijven, die zij vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Daaruit blijkt dat grote ondernemingen hun rekeningen steeds later betalen in plaats van eerder.

60 dagen de norm

‘Wij hebben dit onderwerp keer op keer aanhangig gemaakt, omdat eerder onderzoek ook al oplopende termijnen liet zien’, zegt Vonhof. ‘Dat is al zo sinds de invoering van de Wet op de betaaltermijnen in 2017, waarmee de termijn op 60 dagen werd gezet. Die wet heeft zo ongeveer het tegenovergestelde bereikt dan wat ermee werd beoogd. Daar hebben wij van meet af aan ook voor gewaarschuwd: dat met deze wet 60 dagen juist de norm zou worden.’

Volgens de voorzitter van MKB-Nederland is het belangrijk voor de positie van het mkb dat de wettelijke betaaltermijnen voor grote bedrijven worden gelijk getrokken met die voor de overheid, waar die 30 dagen al langer geldt. ‘Of het nu de gemeente is of een groot bedrijf, als mkb-ondernemer zit je in een afhankelijkheidsrelatie. Het is vaak slikken of stikken, je hebt geen poot om op te staan en een incassobureau op je grootste klant afsturen doe je niet zo snel. Want dan weet je zeker dat je die kwijt bent.’

Niet fair

Het gebeurt tijdens deze crisis ook weer, aldus Vonhof, dat grotere partijen hun kleinere leveranciers onder druk zetten om veel langere betaaltermijnen te accepteren en zo als bank gebruiken. ‘Daar moeten we voor eens en altijd van af. Het is niet fair om dat je kleinere leveranciers aan te doen en al helemaal niet in een crisis zoals de huidige, waarin het mkb keihard liquiditeit nodig heeft om overeind te blijven.’

MKB-Nederland juicht het toe dat staatssecretaris ook gaat onderzoeken of de ACM mogelijk een jaar lang klachten en meldingen over het niet naleven van de 30-termijn kan registeren. ‘Een stok achter de deur lijkt ons zeer verstandig.’

De ondernemersorganisatie spreekt haar waardering uit voor de tientallen grote ondernemingen die de afgelopen jaren via Betaalme.nu al zelf het initiatief hebben genomen om hun kleinere leveranciers sneller te betalen, met betaaltermijnen van maximaal 30 dagen.

Bron: site MKB.nl  art . 8 juni