Geplaatst op: 19 september 2022

Managen van ziekteverzuim

managen van ziekteverzuim

Sinds 1 januari 2020 kunnen werkgevers in het mkb-segment de MKB Verzuimontzorgverzekering afsluiten. Deze specifieke verzuimverzekering voor het mkb is het resultaat van een convenant tussen het ministerie van VWS, MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars. In dit convenant zijn de minimumeisen afgesproken waaraan een verzekering moet voldoen om als MKB Verzuimontzorgverzekering te kunnen gelden.

Managen van ziekteverzuim

Met deze verzekering krijgen mkb-bedrijven de benodigde dienstverlening die hoort bij het managen van ziekteverzuim. Denk aan het doorbetalen van het loon, maar ook alle ondersteuning bij de re-integratie. “Nu de verzuimcijfers in Nederland hoog zijn, neemt het belang van deze verzekering voor mkb’ers toe”, stelt Marc van Westerlaak van Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs.

Campagne gelanceerd

Om de MKB Verzuimontzorgverzekering onder de aandacht te brengen, lanceert MKB Nederland jaarlijks in september de campagne Loondoorbetalingbijziekte.nl . Veel werkgevers hebben namelijk tot 1 oktober de mogelijkheid om de overstap te maken voor het nieuwe verzekeringsjaar, omdat het contract met de huidige arbodienst tot die datum kan worden opgezegd.

Hoe het beste op verzuim voorbereiden?

Westerlaak: “In de campagne wordt aandacht gevraagd voor hoe je je als bedrijf het beste op verzuim kan voorbereiden. Naast de MKB Verzuimontzorgverzekering krijgen ook best practices rondom het verzuimtraject de benodigde aandacht.” Adfiz is een van de brancheorganisaties die meewerkt aan deze campagne. Een aantal Adfiz-leden heeft input geleverd aan de nieuwe campagne in de vorm van cases of interviews met klanten die de MKB Verzuimontzorgverzekering hebben afgesloten.

Onder de aandacht brengen

Op de site www.loondoorbetalingbijziekte.nl is informatie over de Verzuimontzorgverzekering te vinden.

Meer weten over verzuim en het managen van verzuim? Neem dan eens contact op met ons kantoor ! Samen kunnen we dan kijken naar het verzuim risico en hoe dit beheersbaar te houden. Wij werken samen met meerdere arbodienstverleners en meerdere verzuimverzekeraars. Samen het risico de baas.