Geplaatst op: 19 mei 2022

Militaire colonne en de verkeersregels

Militaire-colonne

Militaire colonne. Hoe zit het ook alweer?

U ziet ze wel eens rijden, een hele stoet aan militaire voertuigen, ofwel een militaire colonne. De meeste mensen weten dat hier speciale voorrangsregels voor gelden. Dit hebben we immers ooit geleerd bij ons theorie examen van autorijles. Er kwam altijd wel een examenvraag voorbij die over zo’n militaire colonne ging.

Omdat een militaire colonne voor de meeste mensen geen alledaags tafereel is, is het vaak niet meer helemaal helder hoe het nu ook alweer zit met de voorrangsregels. Wat daarbij ook niet helpt, is dat de regels omtrent colonnes een paar keer zijn veranderd. In dit artikel scheppen we duidelijkheid in de verkeersregels  over militaire colonnes.

Wat is een militaire colonne?

Wanneer is een stoet met militaire voertuigen een militaire colonne waarvoor speciale voorrangsregels gelden? Zo’n militaire colonne kan men volgens de Nederlandse verkeersregels als volgt omschrijven: Een aantal zich achter elkaar bevindende motorvoertuigen van een militaire organisatie of rampenbestrijdingsorganisatie, dat wettelijk vastgestelde herkenningstekens voert. Dit betekent dus dat voor een militaire colonne uitsluitend de speciale voorrangsregels gelden als deze ook zichtbare herkenningstekens dragen.

Wat zijn de herkenningstekens? De herkenningstekens bestaan uit vlaggen en lichten. Hieronder een overzicht:

Vlaggen

  • Het voorste voertuig voert twee blauwe vlaggen bevestigd aan de linker- en rechtervoorzijde van het voertuig;
  • De volgende voertuigen voeren aan de rechtervoorzijde één blauwe vlag;
  • Het achterste voertuig voert aan de rechtervoorzijde één groene vlag.

Lichten

  • De voorste en volgende voertuigen hebben een blauw rechter voorlicht;
  • Het achterste voertuig heeft een groen rechter voorlicht;
  • Alle voertuigen moeten licht voeren.

Wat zijn de ‘Speciale verkeersregels’ voor een militaire colonne?

Veel mensen kiezen ervoor om een militaire colonne altijd voorrang te geven. Wel zo makkelijk want dan kan je niet fout zitten. Maar wat zijn nu daadwerkelijk de regels?
De verkeersregels die voor de gehele militaire colonne gelden, zijn in de basis vrij simpel. De colonne moet zich aan de normale geldende verkeersregels houden. Hier zijn slechts enkele uitzonderingen op: in tegenstelling tot de normale verkeersdeelnemers hoeft een militaire colonne geen voorrang te geven bij voetgangersoversteekplaatsen en bij een bij een halte wegrijdende bus. Ook hoeven de volgende voertuigen van de militaire colonne niet te stoppen voor een rood verkeerslicht als het voorste voertuig al voorbij het verkeerslicht met groen licht is gereden.

Hoe zit het met het doorsnijden van een militaire colonne?

Hier wordt het wat complexer. Om wat meer duidelijkheid te verschaffen, halen we het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) er bij.
In artikel 16 RVV 1990 is een verkeersregel opgenomen waarin staat dat weggebruikers geen militaire colonnes mogen doorsnijden. In artikel 63 RVV 1990 staat vervolgens dat verkeerstekens boven verkeersregels gaan. Omdat artikel 16 RVV 1990 een verkeersregel is, gaat een verkeersteken, zoals een verkeersbord, voor op de regel dat een weggebruiker geen militaire colonne mag doorsnijden.

Dus wat betekent dit bij kruispunten?

De belangrijkste vraag is of er sprake is van een gelijkwaardig kruispunt. Bij gelijkwaardige kruispunten geldt, als u van rechts komt, voorrang op de colonne zolang het voorste voertuig nog niet is gepasseerd. Wanneer het voorste voertuig wel al is gepasseerd, heeft u geen voorrang en mag de colonne dus niet doorkruist worden.

Wanneer er geen sprake is van een gelijkwaardig kruispunt en u rijdt op een (met verkeerstekens aangegeven) voorrangsweg, dan heeft u voorrang op de colonne en mag u de colonne wel doorkruisen.

Schade waarbij een militair voertuig betrokken is

Als er een schade ontstaat waarbij een militair voertuig betrokken is, dan is nog de vraag waar u moet zijn om een claim in te dienen. Als u zelf aansprakelijk bent dan kunt u de schade natuurlijk bij uw eigen verzekeraar melden maar als het militaire voertuig aansprakelijk is, dan zit hier geen verzekeraar achter. Schades worden door Defensie zelf in behandeling genomen. Mocht u betrokken raken bij een ongeluk waarbij een militair voertuig aanwezig is, dan kan de schade gemeld worden bij de Sectie Claims van het ministerie van Defensie.

Mocht u hier meer informatie over willen hebben, kijk dan eens op: Schade melden | Klachten en schadeclaims | Defensie.nl.

Bron: website de Vereende.nl / nieuwsartikel 1 mei 2022