Geplaatst op: 30 augustus 2016

Ondernemers positief

Ondernemers positief

Ondernemers zijn met positieve verwachtingen aan het derde kwartaal begonnen. De score is iets minder dan in het tweede kwartaal, maar ondernemend Nederland is nu al bijna drie jaar positief gestemd. Dat blijkt uit de COEN-enquête van MKB-Nederland, VNO-NCW, het CBS, de Kamers van Koophandel en het Economisch Instituut voor de Bouw.

Meer investeren

De groothandel en de bouwsector hebben het meeste vertrouwen in de economie. In de delfstoffenwinning is de stemming echter sterk negatief. Vooral de sectoren vervoer en opslag, bouw, groothandel en industrie verwachten dit jaar meer te gaan investeren. Bedrijven melden wel productiebelemmeringen als gevolg van een tekort aan gekwalificeerd personeel.

Stabiel

In 2011 werd de hoogste score voor het vertrouwen gemeten sinds de introductie van de Conjunctuurenquête Nederland in 2008. In 2013 werd een dieptepunt bereikt. Daarna krabbelde het vertrouwen weer op. Sinds de tweede helft van vorig jaar is het stabiel.

Bron: mkb.nl 16 aug 16