Ongevallen verzekering


Wat is een collectieve ongevallenverzekering?

Met een collectieve Ongevallenverzekering krijgen je werknemers (of nabestaanden)

een eenmalige uitkering bij …

  • overlijden door een ongeval;
  • bij blijvende invaliditeit.

Voor wie is een collectieve Ongevallenverzekering?

De collectieve Ongevallenverzekering is voor werkgevers die hun werknemers een uitkering
willen geven als ze een ongeval krijgen en daardoor komen te overlijden of blijvend invalide raken. In sommige branches is het aanbieden van een collectieve ongevallen verzekering verplicht.

je kunt kiezen uit twee soorten verzekeringen:

  •  je bent alleen verzekerd voor ongevallen die op het werk gebeuren, en onderweg van huis naar het werk en terug;
  •  een verzekering voor alle ongevallen van een werknemer. Je bent dus 24 uur per dag verzekerd.

In de polisvoorwaarden staat wie de uitkering krijgt. Als de werknemer voor altijd invalide
blijft, krijgt de werknemer meestal de uitkering. Als de werknemer overlijdt, krijgen de
erfgenamen meestal de (eenmalige) uitkering.

Welke risico’s zijn verzekerd?

Met een ongevallenverzekering is het volgende verzekerd:

Een uitkering als de werknemer overlijdt (Rubriek A)

Als de werknemer overlijdt door een ongeval, betaalt de verzekeraar het afgesproken
bedrag.

Een uitkering als de werknemer voor altijd invalide blijft (Rubriek B)

Als de werknemer door een ongeval voor altijd invalide blijft, betaalt de verzekeraar een
percentage van het verzekerde bedrag.

Krijgen mijn werknemers een medische keuring?

Werknemers worden voor deze verzekering niet medisch gekeurd. Een aanvraagformulier is het enige wat noodzakelijk is.

Hoe hoog is de premie?

Hoeveel premie je betaalt, hangt onder andere af van de onderstaande factoren:

  • het soort bedrijf dat je hebt. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek?
  • de beroepen/functies van de werknemers;
  • de hoogte van de verzekerde bedragen.

Meer weten! Neem CONTACT met ons op.