Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor jouw bedrijf


Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als jij of één van jouw medewerkers schade maakt bij één van jouw klanten, is het prettig om te kunnen terugvallen op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of te wel de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven. Ook wel AVB genoemd.

Voor wie is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Als zelfstandige loop je diverse risico’s met betrekking tot aansprakelijkheid. Dat kan variëren van door jouw aangebrachte schade aan andermans eigendommen tot schade aan personen. Aansprakelijkheid is de verantwoordelijkheid als opdrachtnemer voor schade die is ontstaan door het handelen. Hiervoor is een Aansprakelijkheid Verzekering voor Bedrijven (AVB) ofwel Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschikbaar. Deze heeft een zeer ruime dekking en is zeer betaalbaar.

Kenmerken Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)

 • Dekking op maat
 • Deskundige en snelle schadeafwikkeling
 • Af te stemmen op de wensen van jouw bedrijf
 • Ook ondersteuning bij onterechte claims
 • Uit te breiden met een dekking Werknemersschade
 • Waarvoor is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

 

Deze verzekering beschermt je tegen het risico van aansprakelijkheid. Veroorzaak jij of  jouw werknemer schade aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders? En word je hiervoor aansprakelijk gesteld? Dan kun je een beroep op deze verzekering.

Je kunt de verzekering uitbreiden met een speciale dekking voor werknemersschade. Daarmee verzeker je de schade die jouw werknemers door een ongeval tijdens hun werk kunnen oplopen, maar waarvoor jij volgens de wet niet aansprakelijk bent. Hierdoor stelt je je zich op als een goed werkgever en zijn werknemers adequaat verzekerd.

Waar ben je voor verzekerd?

Je bent verzekerd als jij of jouw werknemers tijdens werkzaamheden schade veroorzaken aan anderen en jij hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Gaat het om kapotte spullen? Dan spreken we van materiële schade. Is er iemand ziek geworden, gewond geraakt of overleden? Dan spreken we van letselschade. Beide vormen van schade zijn via deze verzekering gedekt.

Wat vergoeden we niet?

 • Wij betalen niet bij schade:
 • als u die expres heeft veroorzaakt
 • veroorzaakt met of door een motorrijtuig
 • aan spullen die je huurt
 • aan spullen die je zelf hebt geleverd
 • als je expres overheidsregels overtreedt

Lees ook vooral de polisvoorwaarden staat precies waarvoor je verzekerd bent.

Meer weten over deze belangrijke bedrijfsverzekering? Neem gerust eens CONTACT met ons op.


Overige verzekeringen