Beroepsaansprakelijkheidsverzekering


Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV verzekering)?

Werk je in een adviserend beroep? Dan kan een fout van jou of één van jouw werknemers grote gevolgen hebben. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering weet je je verzekerd tegen vermogensclaims als gevolg van bijvoorbeeld verkeerde adviezen. Een duidelijk voorbeeld is deze.  Een architect maakt een foute berekening. Dit heeft tot gevolg dat de bouw stil valt.  Het is logische dat deze vertraging tot grote vermogensschade kan leiden. Er hoeft dus niet echt iets kapot te zijn om financieel schade te leiden.

Voorkom hoge kosten bij schadeclaims

Ben je zzp-er of mkb-er en heb je een juridisch of administratief beroep?  Dan kan jij of  jouw  medewerker(s)  aansprakelijk worden gesteld wanneer er een fout wordt gemaakt. In dat geval kun je een beroep doen op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het gaat hierbij om de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten (nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen, verkeerde handelingen etc.) van zelfstandig ondernemers of ondernemingen bij de uitoefening van onafhankelijke beroepsmatige activiteiten. Schade bestaat meestal uit zuivere vermogensschade.

Voor wie?

Een aantal beroepen zonder compleet te willen zijn die baat zouden kunnen hebben bij een dergelijke verzekering. Denk aan een notaris, assurantie adviseur, advocaat, artsen en andere medische beroepen en bijvoorbeeld een accountant.

Wat kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Dit is afhankelijk van een aantal factoren zoals: jou activiteiten, de hoogte van het gewenste verzekerde bedrag.

Neem voor meer informatie CONTACT met ons op zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden .


Overige verzekeringen