Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt privé-vermogen


Ben je bestuurder, commissaris of toezichthouder van een vennootschap? Dan kun je, als de onderneming door de rechter wordt veroordeeld, hiervoor als bestuurder aansprakelijk worden gesteld in jouw privévermogen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt dit risico af.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Veel bestuurders, toezichthouders en commissarissen lopen een aanzienlijk risico om aansprakelijk gesteld te worden. Dit komt dagelijks voor bij zowel stichtingen, verenigingen, VvE’s als private bedrijven. Lees enkele voorbeelden van bestuurders die aansprakelijk werden gesteld. Het risico is niet te onderschatten, jouw advies over bestuurdersaansprakelijkheid is van grote waarde.  Jou advies voorkomt ook dat je zelf aansprakelijk wordt gesteld bij schade. Dit in geval dat jij de klant niet hebt gewezen op het bestaan van een dergelijke polis!

Praktijkvoorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

De vrijwilligers van een sportvereniging ontvangen jarenlang een kleine vergoeding. De fiscus komt hierachter en stelt dat de vergoeding gezien moet worden als inkomen waarover inkomstenbelasting en sociale premies verschuldigd is. Hoewel het om kleine vergoedingen gaat, is – door de grote groep vrijwilligers en het grote aantal jaren – de naheffing bijzonder fors. De vereniging kan dit niet betalen en gaat failliet. De curator probeert het boedeltekort te verhalen op de privévermogens van de bestuursleden.

Een grote geldschieter van een stichting trekt onverwachts zijn toegezegde subsidie in. Het voortbestaan van de stichting komt hierdoor in gevaar. Hoewel van ondeugdelijk bestuur geen sprake is, zijn er wel verdedigingskosten bij een eventuele claim door partijen waarmee verplichtingen zijn aangegaan. Deze verdedigingskosten belopen al snel enkele tienduizenden euro’s waarvoor rechtsbijstandverzekeringen geen dekking bieden.

Een onderneming kan niet voldoen aan de betalingsverplichting aan de belastingdienst en de bestuurder vergeet dat tijdig te melden. Hierdoor krijgt hij te maken met de omgekeerde bewijslast en wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld.

Dekking bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen geeft dekking voor claims ingesteld tegen een bestuurder en/of commissaris. De verzekering biedt bescherming tegen verschillende vormen van aansprakelijkheid. Er geldt een dekking in het geval het bedrijf niet in staat is, of niet bereid is, om de bestuurder en/of commissaris die wordt aangeklaagd, schadeloos te stellen.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Bescherming van het privévermogen van de bestuurder en commissaris.
  • Voorschotten kosten van verweer.
  • Automatische dekking voor overnames en nieuw opgerichte ondernemingen.
  • Dekking voor bestuursfuncties bij minderheidsparticipaties.
  • Vergoeding van onderzoekskosten, rehabilitatiekosten en civiele boetes.
  • Vergoeding van advocatenkosten middels voorschotten.
  • Dekking voor gepensioneerde bestuurder of commissaris.

Meer weten over dit specifieke risico? Neem gerust eens CONTACT met ons op.


Overige verzekeringen