Rechten & Plichten


Aansprakelijkheidsverzekering voor u als ondernemer

Het zou u maar gebeuren dat u op een kwade dag aansprakelijk wordt gesteld. Wat zijn dan uw rechten en plichten? Een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven dekt de schade die je als bedrijf veroorzaakt. Ook kan het zijn dat je aansprakelijk wordt gesteld door een product welke u hebt gemaakt en geleverd. Daarnaast kun je ook aansprakelijk worden gesteld door bijvoorbeeld je personeel. Als laatste kun je ook aansprakelijk worden gesteld wanneer je door een derde aansprakelijk wordt gesteld omdat deze vermogensschade heeft gelden. Bijvoorbeeld door een verkeerd advies.  Als laatste kun je als bestuurder aansprakelijk worden gesteld.

De verzekering lijkt een beetje op een aansprakelijkheidsverzekering particulier maar dan voor ondernemers.

Rechtsbijstandsverzekering voor u als ondernemer

Iets wat u niet wilt is uw gelijk halen met een advocaat. Dit omdat er dan veelal sprake is van een conflict. Het u veel tijd gaat kosten die u beter kunt besteden en niet onbelangrijk de kosten .  Het in de arm nemen van een advocaat loopt al snel in de papieren. Met een rechtsbijstand verzekering kunt u zich tegen deze kosten beschermen. Een advocaat kan u vertellen wat uw rechten en plichten zijn ,zodat u niet in een juridisch wespennest zult belanden. Wij kunnen u offertes geven van meerdere verzekeraars. Het is mogelijk om verschillende modules te verzekeren. Hierdoor verzekerd u alleen wat u wilt. Ook is het onder voorwaarden mogelijk om uw eigen advocaat in te schakelen.

Afspraak?

Meer weten over aansprakelijkheidsverzekeringen of over rechtsbijstand voor ondernemers? Neem dan CONTACT met ons op.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor adviserende beroepen

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV verzekering)?

Werkt u in een adviserend beroep? Dan kan een fout van u of één van uw werknemers grote gevolgen hebben. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering weet u zich verzekerd tegen vermogensclaims als gevolg van bijvoorbeeld verkeerde adviezen. Een duidelijk voorbeeld is deze.  Een architect maakt een foute berekening. Dit heeft tot gevolg dat de bouw stil valt.  Het is logische dat deze vertraging tot grote vermogensschade kan leiden. Er hoeft dus niet echt iets kapot te zijn om financieel schade te leiden.

Voorkom hoge kosten bij schadeclaims

Bent u zzp’er of mkb’er en heeft u een juridisch of administratief beroep? Als u of een medewerker een fout maakt tijdens de werkzaamheden, dan kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld. U kunt dan een beroep doen op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het gaat hierbij om de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten (nalatigheden, vergissingen, onjuistheden,gebrekkige adviezen, verkeerde handelingen etc.) van zelfstandig ondernemers of ondernemingen bij de uitoefening van onafhankelijke beroepsmatige activiteiten. Schade bestaat meestal uit zuivere vermogensschade.

Voor wie?

Een aantal beroepen zonder compleet te willen zijn die baat zouden kunnen hebben bij een dergelijke verzekering. Denk aan een notaris, assurantie adviseur, advocaat, artsen en andere medische beroepen en bijvoorbeeld een accountant.

Wat kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Dit is afhankelijk van een aantal factoren zoals uw activiteiten, de hoogte van het gewenste verzekerde bedrag. Neem voor meer informatie CONTACT met ons op zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden .


Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt privé-vermogen

Bent u bestuurder, commissaris of toezichthouder van een vennootschap? Dan kunt u, als de onderneming door de rechter wordt veroordeeld, hiervoor als bestuurder aansprakelijk worden gesteld in uw privé-vermogen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt dit risico af.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Veel bestuurders, toezichthouders en commissarissen lopen een aanzienlijk risico om aansprakelijk gesteld te worden. Dit komt dagelijks voor bij zowel stichtingen, verenigingen, VvE’s als private bedrijven. Lees enkele voorbeelden van bestuurders die aansprakelijk werden gesteld. Het risico is niet te onderschatten, uw advies over bestuurdersaansprakelijkheid is van grote waarde. Uw advies voorkomt ook dat u zelf aansprakelijk wordt gesteld bij schade. Dit in geval dat u uw klant niet heeft gewezen op het bestaan van een dergelijke polis!

Praktijkvoorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

De vrijwilligers van een sportvereniging ontvangen jarenlang een kleine vergoeding. De fiscus komt hierachter en stelt dat de vergoeding gezien moet worden als inkomen waarover inkomstenbelasting en sociale premies verschuldigd is. Hoewel het om kleine vergoedingen gaat, is – door de grote groep vrijwilligers en het grote aantal jaren – de naheffing bijzonder fors. De vereniging kan dit niet betalen en gaat failliet. De curator probeert het boedeltekort te verhalen op de privévermogens van de bestuursleden.

Een grote geldschieter van een stichting trekt onverwachts zijn toegezegde subsidie in. Het voortbestaan van de stichting komt hierdoor in gevaar. Hoewel van ondeugdelijk bestuur geen sprake is, zijn er wel verdedigingskosten bij een eventuele claim door partijen waarmee verplichtingen zijn aangegaan. Deze verdedigingskosten belopen al snel enkele tienduizenden euro’s waarvoor rechtsbijstandverzekeringen geen dekking bieden.

Een onderneming kan niet voldoen aan de betalingsverplichting aan de belastingdienst en de bestuurder vergeet dat tijdig te melden. Hierdoor krijgt hij te maken met de omgekeerde bewijslast en wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld.

Dekking bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen van AIG geeft dekking voor claims ingesteld tegen een bestuurder en/of commissaris. De verzekering biedt bescherming tegen verschillende vormen van aansprakelijkheid. Er geldt een dekking in het geval het bedrijf niet in staat is, of niet bereid is, om de bestuurder en/of commissaris die wordt aangeklaagd, schadeloos te stellen.

Denkt u bijvoorbeeld aan:
 • Bescherming van het privévermogen van de bestuurder en commissaris.
 • Voorschotten kosten van verweer.
 • Automatische dekking voor overnames en nieuw opgerichte ondernemingen.
 • Dekking voor bestuursfuncties bij minderheidsparticipaties.
 • Vergoeding van onderzoekskosten, rehabilitatiekosten en civiele boetes.
 • Vergoeding van advocatenkosten middels voorschotten.
 • Dekking voor gepensioneerde bestuurder of commissaris.

 

Meer weten over dit specifieke risico? Neem gerust eens CONTACT met ons op.

 


rechtsbijstandverzekering zeker van juridische hulp

Rechtsbijstandverzekering omdat het steeds juridischer wordt

Zakelijke conflicten worden tegenwoordig steeds vaker direct aan de rechter voorgelegd. En voor een advocaat betaalt u al snel 150 euro per uur. Als ondernemer kan het daarom verstandig aan een rechtsbijstandverzekering bedrijven af te sluiten. Ook het feit dat ondernemers steeds vaker een dergelijke verzekering hebben heeft ook tot gevolg dat deze steed vaker wordt ingezet. Ook wordt onze samenleving steeds complexer en daarmee juridischer waardoor professionele juridische hulp al gauw nodig is. 

Dekking rechtsbijstandverzekering

Veelal is een basis dekking mogelijk of kunt u kiezen voor een uitgebreidere dekking. Zelfs incasso is vaak meeverzekerd voor het incasseren van uw openstaande facturen. Ook is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om uw eigen (locale) advocaat in te huren. Dit is wel gebonden aan regels. Dus vooraf goed informeren,

Basis dekking

Met de basis dekking is uw bedrijf in Nederland verzekerd van juridisch advies en ondersteuning voor juridische conflicten.

Uitgebreide  dekking

De uitgebreidere dekking biedt de meest uitgebreide bescherming, die ook geldt voor België, Luxemburg en Duitsland. En u krijgt onbeperkt telefonisch advies van uw eigen team juristen in uw regio.

Aanvullende dekkingen

Voor detaillisten is dekking voor bedrijfsvoertuigen inbegrepen. Als MKB’er kunt u ervoor kiezen uw (bedrijfs)voertuigen mee te verzekeren. In dat geval verhaalt de verzekeraar voor u de schade aan uw voertuigen en eventuele gevolgschade

Voorbeelden waar rechtsbijstand gewenst kan zijn.

 • werknemers en sociale wetgeving;
 • contracten of verbintenissen met klanten, afnemers, opdrachtgevers en leveranciers;
 • verhaal van letselschade en materiële schade;
 • koop, huur en onderhoud van uw bedrijfsruimte;
 • verhuur van de bedrijfsruimte die u als verzekerde in eigen gebruik heeft, is tot 50% verzekerd;
 • aanneemovereenkomsten;
 • de overheid, waaronder bestemmingsplan en vergunningen;
 • bodemverontreiniging;
 • verweer in aansprakelijkheidskwesties aanvullend op bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
 • incasso: hulp bij het innen van uw onbetaalde facturen

Verzekeraars voor rechtsbijstand

Wij kunnen kiezen uit producten van meerdere verzekeraars waaronder ARAG , DAS en Anker rechtsbijstand.

Meer weten over rechtsbijstand en rechtsbijstandsverzekeringen? Neem eens CONTACT met ons op .

 

 


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar voor uw bedrijf

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als u of één van uw medewerkers schade berokkent aan bijvoorbeeld één van uw klanten, is het prettig om te kunnen terugvallen op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of te wel uw aansprakelijkheidsverzekering bedrijven. Ook wel AVB genoemd.

Voor wie is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Als zelfstandige loopt u diverse risico’s met betrekking tot aansprakelijkheid. Dat kan variëren van door u aangebrachte schade aan andermans eigendommen tot schade aan personen. Aansprakelijkheid is de verantwoordelijkheid als opdrachtnemer voor schade die is ontstaan door uw handelen. Hiervoor is een Aansprakelijkheid Verzekering voor Bedrijven (AVB) ofwel Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschikbaar. Deze heeft een zeer ruime dekking en is zeer betaalbaar.

Kenmerken Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)

 • Dekking op maat
 • Deskundige en snelle schadeafwikkeling
 • Af te stemmen op de wensen van uw bedrijf
 • Ook ondersteuning bij onterechte claims
 • Uit te breiden met een dekking Werknemersschade
 • Waarvoor is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

 

Deze verzekering beschermt u tegen het risico van aansprakelijkheid. Veroorzaakt u of uw werknemer schade aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders? En wordt u hiervoor aansprakelijk gesteld? Dan doet u een beroep op deze verzekering.

U kunt de verzekering uitbreiden met een speciale dekking voor werknemersschade. Daarmee verzekert u de schade die uw werknemers door een ongeval tijdens hun werk kunnen oplopen, maar waarvoor u volgens de wet niet aansprakelijk bent. Hierdoor stelt u zich op als een goed werkgever en zijn uw werknemers adequaat verzekerd.

Waar bent u voor verzekerd?

U bent verzekerd als u of uw werknemers tijdens werkzaamheden schade veroorzaken aan anderen en u hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Gaat het om kapotte spullen? Dan spreken we van materiële schade. Is er iemand ziek geworden, gewond geraakt of overleden? Dan spreken we van letselschade. Beide vormen van schade zijn via deze verzekering gedekt.

Wat vergoeden we niet?

 • Wij betalen niet bij schade:
 • als u die expres heeft veroorzaakt
 • veroorzaakt met of door een motorrijtuig
 • aan spullen die u huurt
 • aan spullen die u zelf heeft geleverd
 • als u expres overheidsregels heeft overtreden

Lees ook vooral de polisvoorwaarden staat precies waarvoor u verzekerd bent.

Meer weten over deze belangrijke bedrijfsverzekering? Neem gerust eens CONTACT met ons op.