Geplaatst op: 30 mei 2016

Samenwerking Aon en Fox-IT op gebied van cyberrisico’s

 Aon en Fox-it gaan samen cyberrisico’s aanpakken.

Samenwerking Aon en Fox-IT op gebied van cyberrisico’s

Aon en informatiebeveiligingsexpert Fox-IT gaan organisaties ondersteunen om cyberrisico’s in kaart te brengen, te beperken en eventueel af te dekken met een cyberverzekering. Door deze gezamenlijke dienstverlening kunnen organisaties bij de partijen terecht voor alle vraagstukken op het gebied van cyberrisico’s.

De dienstverlening en expertise van beide organisaties sluiten volgens Aon goed op elkaar aan. Als risicoadviseur en verzekeringsmakelaar is Aon erin gespecialiseerd risico’s in kaart te brengen, te adviseren over maatregelen die de risico’s beperken en de juiste financiering op te zetten, bijvoorbeeld met een cyberverzekering. Fox-IT is onder andere gespecialiseerd in het voorkomen, tijdig detecteren en oplossen van securityrisico’s. Dat zijn belangrijke elementen om het risico van datalekken of diefstal van gegevens te beperken.

Organisatiebreed vraagstuk
De samenwerking komt niet uit de lucht vallen, stelt Sjaak Schouteren, manager Cyber Risk Solutions bij Aon Nederland. “Aon ziet cyberrisico’s als een organisatiebreed vraagstuk, dat direct van invloed is op de bedrijfscontinuïteit. Uiteraard begint het beperken van de risico’s met goede informatiebeveiliging. Dankzij deze samenwerking hebben onze klanten via Aon toegang tot alle expertise om op een juiste manier cyberrisico’s in kaart te brengen, te beperken en te financieren.” Marcel van Oirschot, directeur van Fox-IT, ziet in het partnership met Aon een duidelijke toegevoegde waarde voor klanten. “Fox-IT is dagelijks bezig met het oplossen en voorkomen van cybersecurity-incidenten. Maar zelfs de beste technische beveiliging biedt geen bescherming tegen fouten van medewerkers. Om het risico echt de baas te zijn, is naast ICT daarom ook organisatiebreed risicomanagement van belang.”dd

Bron: AM-web  25 mei 2016