Bouwondernemer heeft advies op maat nodig

Geplaats op: 24 augustus 2022

bouwondernemer, aannemer

Onlangs kreeg ik van Nedasco, auteur is Tanja van der Gift. een mooi artikel over de risico’s die de bouwondernemer loopt.  Naast dit artikel kreeg ik ook nog een checklist met daarin de belangrijkste verzekeringen in de bouw.  Hieronder een samenvatting van het artikel.  Mocht u de checklist willen ontvangen neem dan even contact met mij op (frank@candor.nl)

Of het nu een aannemer is die verantwoordelijk is voor grote projecten of een klusjesman die een kleine reparatie aan een woning voor zijn rekening neemt, een ondernemer in de bouw loopt risico’s waarvan hij zich niet altijd bewust is.  Candor gaat graag met u in gesprek om uw risico’s inzichtelijk te maken.

Wat zijn de belangrijkste risico’s waar de bouw mee te maken kan krijgen?

1. Ongevallen

De bouw is een van de sectoren waar de meeste ongevallen plaatsvinden. Per jaar zijn er gemiddeld helaas zo’n 440 slachtoffers. De ondernemer kan zelf een ongeval krijgen waardoor hij tijdelijk of permanent arbeidsongeschikt wordt en inkomsten verliest. Maar het kan ook een van zijn medewerkers zijn die een ongeluk krijgt, met letsel of overlijden tot gevolg. De gevolgen kunnen dan voor hem en zijn gezin heel groot zijn. Maar ook de werkgever zelf voelt de gevolgen omdat hij een waardevolle kracht kwijt is, loon moet doorbetalen en vervanging moet regelen.

2. Aansprakelijkheid

Loopt een medewerker (of zzp’er) op het werk letsel op of overlijdt hij, dan kan de werkgever/opdrachtgever daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Dat kan ook als de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen heeft.  Tijdens de inventarisatie  kunnen we kijken of er een  RI&E is heeft opgesteld en of er een preventiemedewerker is. Overigens is werkgeversaansprakelijkheid goed te verzekeren.

Door ontwerpfouten, materiaalgebreken, een verkeerde constructie of een fout bij de uitvoering kan er zomaar iets mis gaan bij een bouwproject. Het gebouw of de eigendommen van de opdrachtgever kunnen dan schade oplopen, de planning komt in gevaar en het risico is groot dat het project niet op tijd wordt opgeleverd. Ook de eigendommen van mensen die op de bouwplaats aanwezig zijn, kunnen beschadigd raken door de bouwactiviteiten of zij kunnen letsel oplopen. In al die gevallen kan je aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade.

De kosten van een kleine schade zijn voor een bouwondernemer vaak wel te overzien. Maar als je aansprakelijk gesteld wordt voor een grote schade, letsel of overlijden kunnen de claims heel hoog oplopen. De continuïteit van zijn bedrijf loopt dan gevaar.

3. Schade en diefstal

Gereedschap, een keet of loods, de bestelbus of aanhanger en alle andere zaken van de bouwondernemer kunnen door uiteenlopende oorzaken schade krijgen. Maar ook het bouwproject zelf kan beschadigd raken, instorten of verwoest worden. Dat is dan een grote financiële strop voor de bouwondernemer. Hij moet al het bouwmateriaal nog eens inkopen en het werk opnieuw uitvoeren. Ook diefstal is een belangrijk risico waar je relatie rekening mee moet houden.

Wat zijn de belangrijkste schadeoorzaken?

Brand.

In de opslag of de werkplaats kan brand ontstaan door beschadigde bedrading, defecte machines of door slordigheden tijdens (en na) houtbewerking. Ook de opslag van brandbare materialen en zelfontbrandende poetsdoeken zijn belangrijke oorzaken van brand evenals brandende sigaretten. Naast vernietiging door vuur, kan er sprake zijn van schroeischade of van waterschade na het blussen.

Diefstal

Kostbare gereedschappen, dure apparatuur, pc’s, laptops, en smartphones zijn populair bij het dievengilde. Ook kunnen de eigen medewerkers materialen en goederen stelen of fraude plegen.

Vandalisme

Feestende of baldadige voorbijgangers kunnen in hun onbezonnenheid of agressie behoorlijke schade toebrengen aan de bouwplaats en aan de aanwezige goederen en materialen.

Storm en wateroverlast

Een flinke storm kan op de bouwplaats leiden tot schade door omgevallen bomen, weggewaaide dakpannen, rondslingerend materiaal en afgerukte takken. Storm kan bovendien leiden tot lekkages en dus tot waterschade.

Transport

Tijdens het transport van bouwmateriaal en gereedschap kan er van alles misgaan. Door een ongeval kan het voertuig zelf of de inhoud van de bus, aanhanger of oplegger schade oplopen. Schade ontstaat ook als de lading gaat schuiven of vallen. En ten slotte is ook ladingdiefstal een belangrijk risico voor de bouwondernemer.

Naast de risico’s zijn dit de belangrijkste verzekeringen

Ongevallen

 1. Collectieve ongevallenverzekering
 2. Arbeidsongeschiktheid
 3. verzuimverzekering
 4. dekking voor de werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid, schade en diefstal

 1. Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (de AVB)
 2. CAR verzekering met de volgende rubrieken:
  1. het werk
  2. Bestaande eigendommen opdrachtgever
  3. Persoonlijke eigendommen
  4. Hulpmateriaal
  5. Transport
 3. Zakelijke motorrijtuig verzekering
 4. Eigen Vervoer verzekering
 5. Werkmaterieel verzekering
 6. overige verzekeringen als: rechtsbijstand, inventaris/ goederen, schadeverzekering werknemers

Nedasco stelt in het artikel dat zij een groot aanbod heeft aan verzekeringen die specifiek voor de bouw zijn.  Ook Candor heeft een agentschap bij Nedasco, Meer weten neem gerust eens contact met ons op.

Lees meer