Samenwerking Aon en Fox-IT op gebied van cyberrisico’s

Geplaats op: 30 mei 2016

 Aon en Fox-it gaan samen cyberrisico’s aanpakken.

Samenwerking Aon en Fox-IT op gebied van cyberrisico’s

Aon en informatiebeveiligingsexpert Fox-IT gaan organisaties ondersteunen om cyberrisico’s in kaart te brengen, te beperken en eventueel af te dekken met een cyberverzekering. Door deze gezamenlijke dienstverlening kunnen organisaties bij de partijen terecht voor alle vraagstukken op het gebied van cyberrisico’s.

De dienstverlening en expertise van beide organisaties sluiten volgens Aon goed op elkaar aan. Als risicoadviseur en verzekeringsmakelaar is Aon erin gespecialiseerd risico’s in kaart te brengen, te adviseren over maatregelen die de risico’s beperken en de juiste financiering op te zetten, bijvoorbeeld met een cyberverzekering. Fox-IT is onder andere gespecialiseerd in het voorkomen, tijdig detecteren en oplossen van securityrisico’s. Dat zijn belangrijke elementen om het risico van datalekken of diefstal van gegevens te beperken.

Organisatiebreed vraagstuk
De samenwerking komt niet uit de lucht vallen, stelt Sjaak Schouteren, manager Cyber Risk Solutions bij Aon Nederland. “Aon ziet cyberrisico’s als een organisatiebreed vraagstuk, dat direct van invloed is op de bedrijfscontinuïteit. Uiteraard begint het beperken van de risico’s met goede informatiebeveiliging. Dankzij deze samenwerking hebben onze klanten via Aon toegang tot alle expertise om op een juiste manier cyberrisico’s in kaart te brengen, te beperken en te financieren.” Marcel van Oirschot, directeur van Fox-IT, ziet in het partnership met Aon een duidelijke toegevoegde waarde voor klanten. “Fox-IT is dagelijks bezig met het oplossen en voorkomen van cybersecurity-incidenten. Maar zelfs de beste technische beveiliging biedt geen bescherming tegen fouten van medewerkers. Om het risico echt de baas te zijn, is naast ICT daarom ook organisatiebreed risicomanagement van belang.”dd

Bron: AM-web  25 mei 2016

Lees meer

Aon: Grote tijdsdruk op keuze tussen publiek of privaat verzekeren

Geplaats op: 8 maart 2016

Grote tijdsdruk op keuze tussen publiek of privaat verzekeren

Er staat een grote tijdsdruk op de keuze die werkgevers moeten maken om hun WGA-verzekering publiek of privaat te regelen. Aon stelt dat zij onder enorme tijdsdruk staan, omdat zij hun keuze al voor 1 oktober 2016 gemaakt moeten hebben.

Omdat de WGA door een wetswijziging in 2017 verandert, wordt de keuze tussen publiek of privaat verzekeren volgens Aon ‘belangrijker dan ooit’. “Dat vraagt om voldoende voorbereidingstijd”, schrijft Aon, maar die is er mogelijk niet vanwege de hoge tijdsdruk. Volgens de verzekeringsmakelaar kan de juiste keuze voor privaat dan wel publiek verzekeren werkgevers enkele miljoenen euro’s schelen.

Aon stelt dat privaat verzekeren steeds aantrekkelijker wordt, in tegenstelling tot een publieke verzekering bij het UWV: “Privaat verzekeren wordt voor veel werkgevers nog voordeliger dan voorheen, omdat publieke WGA-lasten vanaf 2017 bij het UWV achtergelaten mogen worden. Daardoor beginnen werkgevers bij privaat verzekeren met een schone lei. Publiek verzekeren wordt juist duurder gemaakt; de lasten die ontstaan zijn tijdens het eigenrisicodragerschap worden voortaan in de publieke premie meegenomen. Daardoor betalen werkgevers bij een overstap van privaat naar publiek verzekeren vanaf 2017 dubbel voor de WGA-lasten. Zij hebben daar immers ook al premie voor betaald toen zij nog privaat waren verzekerd.”

Nu al starten
Aon adviseert werkgevers om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de voorbereidingen voor hun keuze. “Werkgevers doen er goed aan om nu al met hun voorbereiding voor een overstap te beginnen”, stelt Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij de afdeling Corporate Wellness van Aon. Want voor een gedegen keuze is het volgens Rijnbeek zaak om bestaande risico’s in kaart te brengen en processen en beleid waar nodig aan te scherpen. “Zo’n traject kost veel tijd en aandacht, maar betaalt zichzelf uiteindelijk ruimschoots uit.

Bron: website AM signalen, 29 feb. 2016

Lees meer