Als ik met slippers in een auto rijd, ben ik dan verzekerd?

Geplaats op: 18 juli 2023

autorijden met slippers

In de zomer als het warmer wordt, is het erg verleidelijk om met slippers aan in de auto te stappen.  Vanaf het strand naar huis of snel een boodschap doen. Maar mag dat wel volgens de wet? En bent u verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt? Laten we eens kijken wat hiervoor is geregeld. Een vraag die mij elk jaar wel eens wordt gesteld. Verzekeraar de Vereende en auteur Mirjam Hermans, senior specialist verzekeringstechniek geeft in een artikel op de Vereende website (12 juli 2023) uitleg. 

Feit of fabel: Als ik met slippers in een auto rijd, ben ik gewoon verzekerd.

Wettelijke aspecten

In Nederland zijn geen specifieke wetten die expliciet verbieden om met slippers te rijden. Maar natuurlijk is het belangrijk om altijd de controle over de auto te behouden en dus veilig te rijden. Het dragen van geschikte schoenen speelt hierbij een belangrijke rol. Het beste is om stevige schoenen te dragen, die zorgen voor een goede grip en goed pedaalgevoel om veilig te remmen en gas te geven. Wanneer u rijdt met slippers, kan uw voet van het pedaal schieten of erachter blijven hangen.

U zult dus geen boete krijgen wanneer u met slippers rijdt. Maar verstandig is het zeker niet.

Anders is dit in het buitenland. In sommige landen is het wel echt verboden om met slippers aan te rijden. Bijvoorbeeld in Frankrijk en Spanje. Denkt u, dan rijd ik wel met blote voeten, dan heb ik beter grip. Ook dat is vaak verboden.

Wilt u meer weten over de verkeersregels in Europa, de ANWB geeft een mooi overzicht: Verkeersregels in Europa | ANWB. De Europese commissie heeft ook alle regels op een rijtje gezet: Going abroad – European Commission (europa.eu). Hiervoor kunt u ook een gratis app downloaden, maar deze is niet geschikt voor de nieuwere telefoons.

Verzekeringsdekking

In Nederland is geen verzekeraar die in de voorwaarden iets specifieks heeft geschreven over het rijden met slippers. Wel hebben alle verzekeraars bepalingen over gevaarlijk of roekeloos rijden, al dan niet opzettelijk. Hierbij wordt aangesloten bij de definitie van gevaarlijk rijden in de Wegenverkeerswet. Denk bijvoorbeeld aan door rood licht rijden en een telefoon vasthouden tijdens het rijden. Verzekeraars gaan ervan uit dat u verantwoord en voorzichtig rijdt en dus alles eraan doet om gevaarlijke situaties en een ongeluk te voorkomen.

 

Het is niet heel zwart-wit hoe een verzekeraar omgaat met het rijden met slippers bij een ongeval. Dat is afhankelijk van de specifieke situatie. Als blijkt dat het dragen van slippers heeft bijgedragen aan het ongeluk, kan de verzekeraar ervoor kiezen om de schade niet of niet helemaal te vergoeden. Dit geldt voor uw eigen schade wanneer u een casco of allrisk verzekering heeft. Veroorzaakt u schade aan iemand anders, kan de verzekeraar (een deel) van de schade op u verhalen. Het slachtoffer krijgt dan uiteraard een volledige vergoeding, maar u moet hier mogelijk aan bijbetalen.

Feit of fabel

De stelling: ‘Als ik met slippers in een auto rijd, ben ik gewoon verzekerd’ is dus in de basis een feit. Want het is niet expliciet uitgesloten. Maar in sommige gevallen zal de verzekeraar niet (alles) vergoeden. Dan kan het u flink geld kosten.

Daarom is het verstandig om altijd passend schoeisel te dragen tijdens het rijden. Gooi een extra paar dichte schoenen in de auto. Zodat u deze kunt aandoen als u in de auto stapt. Zo houden we het veilig op de weg en kunnen we allemaal genieten van het mooie weer!

Auteur
Mirjam Hermans, Senior Specialist verzekeringstechniek

website de Vereende

Lees meer

Autoverzekering Vaak Te Duur

Geplaats op: 20 juli 2022

Autoverzekering vaak te duur

Ruim 1 op de 5 automobilisten hebben een te dure autoverzekering

Geld.nl een financiële vergelijkingssite heeft onderzocht en concludeert dat ruim 22 procent van de mensen geen goede autoverzekering heeft. Het blijkt dat ze een te uitgebreide dekking nemen en daardoor teveel premie betalen. Met ander woorden de dekking is ten opzichte van de waarde van de auto te uitgebreid en daardoor wordt er teveel aan premie betaald.

Wa dekking of een hogere dekking?

Het blijkt dat maar liefst 17.6 procent van de mensen kiest voor een uitgebreidere dekking, zoals  Wa en Casco. Dit terwijl een WA dekking eigenlijk volstaat. Je betaalt dan vaak honderden euro’s aan extra premie die je er bij een schade niet meer uit krijgt. Bijvoorbeeld omdat de dagwaarde van de auto ten opzichter van het schadebedrag te laag is.

Volgens geld.nl kan het ook andersom gaan. Namelijk een  relatief jongen en daarmee dure auto die Wa is verzekerd. Als je dan een grote schade krijgt sta jezelf voor de kosten. Ook dit komt meer voor dan je denkt.

Welke verzekering dan wel?

Wij geven graag advies om samen met jouw te kijken welke autoverzekering het beste bij jou en jouw auto past. Daarnaast kunnen we advies geven over het al dan niet afsluiten van een auto rechtsbijstandsverzekering,  Het verschil uitleggen tussen ongevallen inzittenden en schadeverzekering inzittenden en wat de beste dekking is.

Bij welke verzekeraar?

Bovenstaande ging hoofdzakelijk om een verkeerde dekking bij een specifieke auto. Bijvoorbeeld een Wa dekking bij een nieuwe auto of een All risk dekking bij een oude auto.

Een verzekering kan ook te duur zijn door te kiezen voor een bepaalde verzekeraar! Candor heeft bij circa vijftig verzekeraars een agentschap. Wij hebben dus altijd keuze en kunnen kijken waar wij je auto het beste kunnen verzekeren.  Wij gebruiken hiervoor vergelijkingssoftware.

Bel ons gerust voor een offerte

Lees meer

Schadevrije jaren autoverzekering

Geplaats op: 10 december 2021

schadevrije jaren

Schadevrije jaren autoverzekering worden overdraagbaar

Leaserijders en achterblijvende partners kunnen schadevrije jaren nu niet altijd meenemen. Hierdoor kan het afsluiten van een autoverzekering fors duurder worden. Vanaf januari 2022 is er meer mogelijk.

Leaserijders, achterblijvende partners of bestuurders die jaren lang in het buitenland hebben gewoond worden regelmatig onaangenaam verrast bij het afsluiten van een  nieuwe autoverzekering. Vaak worden in die situatie sv- jaren niet meegenomen. Dit kan resulteren in een fors hogere premie. Hier komt vanaf 2022 verandering in.

De hoogte van de premie van je autoverzekering is voor een groot deel afhankelijk van het aantal sv- jaren. Zie het als een beloning die toeneemt naarmate je langer geen schade hebt geclaimd bij de verzekeraar. Goed voor je portemonnee dus. Schadevrije jaren zijn echter persoonsgebonden en staan op naam van degene die de verzekering afneemt, ofwel de verzekeringnemer.

Schadevrije jaren overgedragen bij overlijden

Wanneer je samen met je partner een auto gebruikt, kan het voorkomen dat de verzekering alleen op de naam van je partner staat. In dat geval bouw jij geen schadevrije jaren op. Wanneer je partner overlijdt en jij neemt de auto en verzekering over, dan kan de premie mogelijk stijgen omdat jij geen sv- jaren hebt.

Hoewel de meeste verzekeraars vaak nu al bereid zijn om schadevrije jaren bij overlijden over te dragen, is er geen eenduidig beleid. Vanaf 2022 komt hier verandering in. Zo kunnen de zuivere schadevrije jaren officieel worden overgedragen op de achterblijvende partner. Voorwaarde is wel dat beide personen tot het moment van overlijden op hetzelfde adres ingeschreven stonden. Daarnaast dient de achterblijvende partner in bezit te zijn van een rijbewijs.

Na leasen schadevrije jaren meenemen

Eenmaal opgebouwde schadevrije jaren vervallen gemiddeld na drie jaar als je geen eigen auto met bijbehorende verzekering hebt. Dit komt vaak voor bij leasen. Stel je hebt 10 jaar geen schade geclaimd bij de verzekeraar. Op een zeker moment verkoop je de auto en stap je over op een leaseauto. Na vier jaar ben je bij de meeste verzekeraars de eerder opgebouwde schadevrije jaren kwijt.

Vanaf 1 januari 2022 kunnen leaserijders hun schadevrije jaren registeren in het centrale register (Roy-data systeem) registreren. Hiervoor is een leaseverklaring nodig. Ook mensen die in een ander EU-land hebben gewoond, kunnen sv- jaren van een eventuele buitenlandse verzekering laten registreren.

Deze verandering rond de schadevrije jaren voor de autoverzekering gaat per 1 januari 2022 in. Wel geldt het alleen voor verzekeraars die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. Mogelijk wordt er halverwege 2022 gekeken naar de mogelijkheid dat andere regelmatige bestuurders, die dus geen verzekeringnemer zijn, ook schade vrije jaren gaan opbouwen. Kortom, wordt vervolgd.

Bron : www.wegwijs.nlredactie |Wegwijs  29 november 2021

Lees meer

De Vereende sleutelt aan autotarieven

Geplaats op: 11 juni 2020

de vereende

De Vereende hanteert met ingang van 1 augustus een nieuw tariefmodel voor WA-autoverzekeringen. Het gaat om de dekking voor personenauto’s en voor particulier gebruik van bestelauto’s. Doelstelling is vooral om de solidariteit tussen verzekerden meer tot uitdrukking te brengen in de premie.

Aanleiding voor de herziening is een uitgebreide analyse van de beschikbare data van de acceptatie- en schadegegevens, aldus de verzekeraar voor bijzondere risico’s. “Regio, gebruik van de auto, gewicht en vermogen van de auto en schadeverleden zijn daarbij cruciale factoren.” De achtergrond is dat klanten alleen bij de Vereende uitkomen als er elders in de markt geen dekking te vinden is. Bert Sonneveld, manager Marketing & Acceptatie: “Wij vinden het als vangnetverzekeraar dan ook passend binnen de maatschappelijke rol om bij het ontwikkelen van het tariefmodel, de solidariteit een belangrijke rol te laten spelen. Binnen die gedachte is weging van de premiebepalende factoren opnieuw bezien.”

Eigen schuld weegt zwaarder

De solidariteit komt onder meer tot uitdrukking in het zwaarder in de premie laten meewegen van een hoge mate van ‘eigen schuld’. “Een voorbeeld daarvan is dat de opslagen voor rijontzeggingen en fraudemeldingen zijn verhoogd.” Anderzijds geldt vanaf 1 augustus dat factoren waar een klant geen grip op heeft, veel minder sterk meewegen in het bepalen van de premie. Dat geldt bijvoorbeeld voor de leeftijd van de bestuurder. Een andere verandering is dat negatieve schadevrije jaren volgens de Vereende “zuiverder” worden toegekend. “Hiermee sluiten wij aan op marktstandaard voor het toekennen van schadevrije jaren. Deze toekenning is cruciaal om een goede terugkeer naar de reguliere verzekeringsmarkt mogelijk te maken, iets waar de Vereende zich actief voor inzet.”

Maximaal 7,5% meer premie

De consequenties voor de individuele premies zijn verschillend. “Doorrekening van het tarief op de bestaande portefeuille laat zien dat er premieverlagingen voorkomen, maar ook premieverhogingen.” Wie door de ‘eerlijker’ premiestelling meer moet gaan betalen, krijgt niet meteen de hoofdprijs voorgeschoteld. “De verhogingen voor bestaande klanten zijn afgetopt op maximaal 7,5%.” De Vereende laat weten dat de afgenomen mobiliteit vanwege de coronacrisis kan leiden tot een lagere schadelast, die ook zijn effect zal hebben op de tarieven. “De huidige situatie staat echter de structurele vernieuwing van het autotarief niet in de weg.”

Bron: Am signalen | Rob van Laar 11 juni 2020

Lees meer

Directe autoverzekering gaat die komen of niet?

Geplaats op: 31 januari 2020

Steeds meer seinen op groen: gaat de directe autoverzekering er komen, en in welke vorm?

Autoverzekeraars spreken al jaren over een directe autoverzekering als vervanging van het huidige systeem waarbij automobilisten WA-schades met de maatschappij van de tegenpartij afhandelen. Consumenten juichen het toe en ook verzekeraars zijn enthousiast. 2020 zou een doorbraakjaar kunnen worden, als leden van het Verbond stemmen over de directe verzekering. Hoe kwam het zover en welke implicaties heeft het radicaal omgooien van de WA-verzekering?

Voor de ontstaansgeschiedenis van de directe autoverzekering in Nederland moeten we terug naar Zeeland in 2014. Specifieker, naar de A58 tussen Goes en Middelburg. Op een dinsdagochtend september tussen acht en negen uur ’s ochtends botsen op een stukje snelweg van zo’n tien kilometer honderdvijftig voertuigen op elkaar. Automobilisten vertellen naderhand dat het leek alsof ze op een witte muur af reden, staat in een terugblik die Omroep Zeeland vijf jaar na dato maakte. In het mistongeluk vallen twee doden, drieëntwintig mensen raken gewond, waarvan drie ernstig.

Aansprakelijkheid niet vast te stellen

De aansprakelijkheid van een kettingbotsing met die omvang valt niet vast te stellen. Het Openbaar Ministerie besluit na onderzoek niemand te vervolgen; de plotselinge en zeer dichte, lokale mist maakt dat er sprake was van overmacht. De ongeveer tien betrokken verzekeraars steken de koppen bij elkaar, zien dat een reconstructie van de massacrash onbegonnen werk is en besluiten voor het eerst in Nederland om ieder voor zich de schade van de eigen verzekerden af te handelen. Met andere woorden: alle WA-schades werden afgehandeld als een cascoschade. Met nog weer andere woorden: de verzekeraars werken volgens het model van de directe verzekering of firstpartyverzekering (in plaats van de huidige thirdpartypolis).

Klanten mogen niet de dupe worden

Het belangrijkste motief van de maatschappijen voor deze keuze is om klanten niet de dupe te laten worden van de niet vast te stellen aansprakelijkheid. Achteraf krijgen verzekeraars van hun klanten veel complimenten voor deze aanpak. Verzekeraars kijken er zelf ook met grote tevredenheid op terug. Ze merken hoe soepel een schadeafhandeling kan lopen als je de gegevens van de benadeelde hebt en daardoor snel zaken kunt regelen.

De afhandeling van de kettingbotsing in Zeeland was een te mooi resultaat om daarna niet na te denken over een systeem van directe autoverzekering in Nederland

“Het was een te mooi resultaat om daarna niet na te denken over een systeem van directe verzekering in Nederland”, zegt Marly de Blaeij. Als beleidsadviseur mobiliteit bij het Verbond van Verzekeraars is ze betrokken bij de directe verzekering. Wat meespeelt zijn toekomstige ontwikkelingen waarbij voertuigen het heft (of eigenlijk: het stuur) zelf in handen nemen. Bestuurders krijgen in de autonome auto steeds meer een bijrol. Daarbij past een verkeersverzekering die gekoppeld is aan de persoon, niet aan het voertuig.

Verbond kijkt naar Zweden

Sindsdien staat de directe verzekering in beleids- en meerjarenplannen van het Verbond. Eerst nog als stip op de horizon, maar al snel gingen verzekeraars op werkbezoek naar Zweden om lessen te leren van een land dat al ruim veertig jaar deze verzekeringsvorm kent. Ook werd op kleine schaal een pilot gedraaid. Inmiddels is het Verbond zover dat het verwacht nog dit kalenderjaar een voorstel in stemming te brengen op de algemene ledenvergadering.

Klant is gewend schade bij de eigen verzekeraar te claimen

Veel consumenten weten niet dat ze niet bij hun eigen verzekeraar terechtkunnen na een aanrijding waarbij ze zelf geen schuld dragen. Ze zijn van hun inboedel-, reis- of zorgpolis gewend dat als ze schade hebben, ze bij de maatschappij aankloppen die ook maandelijks de premie afschrijft. Een behoefteonderzoek van het Verbond leverde op dat consumenten het zouden toejuichen als dat ook bij hun autoverzekering kan. Sterker, nu reageren ze vaak verrast of vol onbegrip als ze te horen krijgen dat ‘hun verzekeraar’ niets voor ze kan doen en dat ze zich tot de verzekeraar van de tegenpartij moeten wenden.

20 procent minder tijd nodig voor afhandeling

Eenzelfde uitkomst had een pilot waarbij enkele verzekeraars onderling afspraken een deel van de schades af te wikkelen alsof er sprake was van een directe verzekering. Consumenten vonden dat “ontzettend fijn”, zegt de Blaeij. De schadeafhandeling ging ook significant sneller: van gemiddeld 52 naar 42 dagen, van de melding tot het sluiten van het dossier. Klanten kregen hun geld veel eerder, maar ook verzekeraars waren dus sneller klaar, ook al handelden ze achter de schermen onderling de aansprakelijkheidsvraag nog af.

Nieuwe kansen om je te onderscheiden van de concurrent

WA is nu voor veel verzekeraars een race richting de laagste prijs. Niet gek vanuit het oogpunt van de automobilist; die moet zich immers verplicht verzekeren, maar regelt daarmee de schade van een ander. Waarom zou hij daarvoor meer betalen als hij er niets extra’s voor terug krijgt?

Precies daarin zit wat de directe verzekering ook aantrekkelijk maakt voor aanbieders. Niet alleen levert het tevreden klanten op en gaat de claimafhandeling vlotter, het biedt mogelijkheden om je te onderscheiden. Bijvoorbeeld door aanvullende diensten aan te bieden zoals vervangend vervoer. Verzekeraars hopen dat consumenten in zo’n systeem dezelfde overwegingen laten meespelen als nu bij casco. Als ze goed zijn behandeld door hun eigen verzekeraar, willen ze daar wellicht ook andere polissen sluiten.

Aansprakelijkheid blijft in Nederland een rol spelen

Hoe gaat een eventuele directe verzekering in Nederland eruitzien? In ieder geval anders dan in Zweden, verwacht het Verbond. Nederlandse verzekeraars willen dat aansprakelijkheid voorlopig een rol blijft spelen. Consumenten kunnen hun WA-schade direct afhandelen met hun eigen autoverzekeraar, maar achter de schermen verrekenen maatschappijen dat nog wel met elkaar.

Snel duidelijkheid over de toedracht van een schadegeval blijft daarom van belang. Of een schadeaangifteformulier met handtekeningen van twee partijen daarvoor noodzakelijk blijft, is de vraag. In ieder geval moeten verzekeraars zo snel mogelijk weten wie er aansprakelijk is, of het om een gedekt evenement gaat en of de schade dus in behandeling kan worden genomen.

Naarmate de rol van de bestuurder in voertuigen kleiner wordt, kan wellicht aansprakelijkheid wel los worden gelaten. Net als dat het dan logischer wordt om een verkeersverzekering voor de persoon te ontwikkelen, die dan mogelijk ook gaat gelden voor bijvoorbeeld fietsers en voetgangers. Als autodelen toeneemt en bezit juist daalt, ligt dat voor de hand. Maar voor verzekeraars is dat voorlopig nog toekomstmuziek.

Eerst alleen materiële schades, complexere letselclaims later

Verzekeraars lijken bovendien af te stevenen op een gefaseerde introductie van een directe verzekering. Dus niet voor alle verzekerden tegelijk, maar in stappen om het behapbaar te houden en ervaring op te doen. Er wordt over gedacht te beginnen met alleen materiële schades, en de veel complexere letselclaims pas later in te voegen. Ook kan eerst worden begonnen met alleen particulieren, degenen die het meeste voordeel ervaren van een directe verzekering. In een volgende fase kunnen ook zakelijke rijders worden overgezet. Al met al verwacht De Blaeij dat als de eerste stap is gezet, de fases daarna vrij snel kunnen volgen.

Wat te doen met schades van niet-leden?

Of die eerste sprong gewaagd wordt staat nog niet vast, maar de kans lijkt reëel. Verzekeraars zijn in groten getale enthousiast. Ze willen dat hun product zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de consument. Wat dat betreft is de WA-verzekering nu een vreemde eend in de bijt.

Verzekeraars willen dat hun product aansluit bij de wensen van de consument. Wat dat betreft is de WA-verzekering nu een vreemde eend in de bijt

De directe polis is ver uitgewerkt. Een van de dingen die bijvoorbeeld nog geregeld moet worden is wat je doet met schades van buitenlandse verzekeraars. Ook is het de vraag of niet-leden van het Verbond (zoals National Academic, de risicodrager van Promovendum) de lijn van het Verbond zullen volgen en wat de consequenties zijn als zij schades niet volgens een directe autoverzekering willen regelen.

Overgangskosten moeten opwegen tegen voordelen nieuw systeem

Het Verbond hoopt de komende maanden de laatste puntjes op de i te zetten. Nog dit jaar wil de organisatie een voorstel in stemming brengen bij de leden. Dan komt het vooral aan op geld. Elke maatschappij zal in een impactanalyse moeten afwegen of de kosten van een transitie opwegen tegen de voordelen die een nieuw verzekeringssysteem met zich meebrengt. Een overgang vergt investeringen, daar is iedereen zich van bewust, maar verzekeraars willen voorkomen dat daardoor de premie omhoog moet.

Wat vindt DNB?

Een directe autoverzekering kan ook voor De Nederlandsche Bank (DNB) een interessante ontwikkeling zijn, verwachten autoverzekeraars. De toezichthouder zit hen al jaren op de huid vanwege de verlieslatendheid van WA-portefeuilles, al lijkt dat tij langzaam te keren. Als schades sneller worden uitbetaald, heb je minder reserveringen nodig en kun je de premie in de pas laten lopen met de daadwerkelijke schadelast in plaats van de verwachte kosten.

DNB zelf laat in een reactie weten geen voorkeur te hebben voor een firstparty- of een thirdpartyverzekering. “Een overstap naar een ander systeem brengt altijd transitierisico’s mee, bijvoorbeeld doordat de schadehistorie minder bruikbaar is en gedragsprikkels anders werken zowel bij verzekerden als bij verzekeraars. Uiteindelijk is het aan de politiek om hier een afweging in te maken”, aldus woordvoerder Corina Ruhe.

In een systeem waarbij aansprakelijkheid een rol blijft spelen, hopen verzekeraars de politiek nog niet nodig te hebben. Wordt ook de aansprakelijkheid aangepast, dan moet wetgeving worden herzien en zullen ministerie en het parlement zich erover moeten uitlaten. De Blaeij van het Verbond geeft bovendien aan dat het voor zowel toezichthouders als verzekeraars belangrijk is dat een overgang van het ene naar het andere systeem vlekkeloos verloopt. Daarom gaan verzekeraars ook niet over één nacht ijs. De komst van een directe autoverzekering zou het afscheid betekenen van een systeem dat Nederland al ruim veertig jaar kent. “De eerste stap kun je maar één keer zetten. Dat maakt het echt heel spannend.”

Invoering kost één à anderhalf jaar tijd

Als de directe autoverzekering eenmaal groen licht heeft van de Verbondsleden is naar schatting van De Blaeij nog één à anderhalf jaar nodig om de systemen van verzekeraars erop in te richten. Al was het maar dat het veld ‘tegenpartij’ vervangen moet worden door ‘verzekerde’. “Een systeem dat al veertig jaar wordt gebruik kun je niet van vandaag op morgen omgooien.”

Zelfs als de kosten te overzien zijn en de technische overgang vlekkeloos verloopt, blijft het spannend voor verzekeraars. Ook al is de knop om, gaat de klant het ook doen? Ze zeggen wel graag contact te willen met de eigen verzekeraar, maar wat als hij zegt: ik ga toch naar de tegenpartij? Verzekeraars kunnen consumenten niet dwingen.

Spannend voor verzekeraars: gaat de consument mee?

Een andere vraag: wat doe je als de consument wel ‘gewoon’ een schade-uitkering krijgt van de eigen verzekeraar maar vervolgens met een schade-expert aan zijn zijde probeert via de tegenpartij er meer uit te slepen? Het is een van de punten waar verzekeraars nog op studeren, want zoiets zal tot aanzienlijke kosten leiden, en premieverhogingen.

In Zweden moeten consumenten kiezen: ze kloppen of bij de eigen verzekeraar of bij die van de tegenpartij. Maar ze mogen niet achteraf gaan shoppen. De Blaeij: “In Zweden is dat wettelijk vastgelegd, maar dat regelen is een lang proces.”

2020 stemmen, 2022 invoering?

Verzekeraars rekenen erop dat zelf te kunnen ondervangen. Als dat lukt, kan 2020 weleens het jaar van de directe autoverzekering worden. Niet van de invoering, maar wel van het groene licht. Als de planning vervolgens gehaald wordt, kan 2022 de boeken ingaan als het jaar waarin autoverzekeraars WA-schades rechtstreeks met de eigen klant afhandelen. Zonder dat daar een dramatisch mistongeval aan vooraf heeft hoeven gaan.

Eerste publicatie door Paul de Kuyper op 29 jan 2020

website: amweb.nl

 

Lees meer

DNB: voorzichtig herstel autoverzekeraars

Geplaats op: 13 juni 2019

Verzekeraars kampen al jaren met verliezen op WA-autoverzekeringen, maar de markt lijkt voorzichtig te herstellen. Dat schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) na een inventarisatie van rapportages van verzekeraars.

Vorig jaar leden verzekeraars een technisch verlies op WA-autoverzekeringen, wat betekent dat de premie-inkomsten lager zijn dan de totale schade-uitkeringen en kosten. Dat verlies, van 308 miljoen euro, was echter kleiner dan de min van 474 miljoen euro in 2017. Sinds 2011 liepen de verliezen alleen maar op, aldus DNB.

Dat er al jaren verlies wordt geleden op WA-autoverzekeringen, komt door felle concurrentie op de markt. Tegelijkertijd lopen claims op bij letselschade. Om de toenemende schadelast het hoofd te bieden hebben verzekeraars de afgelopen jaren premieverhogingen doorgevoerd.

Om netto toch een positief resultaat te boeken op autoverzekeringen, zijn verzekeraars voor een groot deel afhankelijk van opbrengsten uit beleggingen. Die zijn vorig jaar bijna gehalveerd ten opzichte van 2017. Al met al viel de nettowinst op autoverzekeringen 186 miljoen euro lager uit, aldus DNB.

Bron: de Telegraaf 

Lees meer

Premie autoverzekeringen stijgen fors

Geplaats op: 12 oktober 2018

Premie autoverzekeringen stijgen

Dat blijkt uit onderzoek van vergelijker Independer, die naar de premies in acht grote steden heeft gekeken.

Rotterdammers met een auto zijn het allerduurst uit. Hier kost een simpele WA-verzekering €943 per jaar aan premie, 37% meer dan in 2016. Daarna volgen Den Haag met €854 (+33%), Amsterdam met €839 (+35%) en Utrecht €798 (+27%).

De premie ging ook fors omhoog in Tilburg, een stijging van maar liefst 36% naar €769. In Groningen steeg de premie het minst, 18% naar €634.

Autotype

Een verzekeringspremie wordt gebaseerd op woonplaats, leeftijd, rijstijl en type auto. De BMW 3 is het duurst om te verzekeringen, aldus Independer. Daarna volgt de VW Golf. De Volkswagen Polo en Opel Astra gingen met respectievelijk 38 en 36% het sterkst omhoog in premie.

Waar je woont, blijkt erg veel uit te maken voor de verzekeringspremie. Een 21-jarige man die nog geen schadevrije jaren heeft, moet in Rotterdam €1527 per jaar betalen om zijn tweedehands VW-Golfje te verzekeren. In Groningen zou hem dat €866 kosten. En dan gaat het nog wel om de laagste premie.

Verzekeraar  laten premies fors stijgen

Bij de duurste verzekeraar zou de 21-jarige in Rotterdam nog eens €300 meer betalen. Goed in de gaten houden welke verzekeraar het voordeligst is, loont. De verzekeraar die het voordeligst was toen de auto werd gekocht, hoeft een paar schadevrije jaren later niet meer de goedkoopste te zijn.

Tip

Met deze tips kun je beter rondkomen
De kans is klein dat de premies voor de autoverzekeringen binnenkort omlaag gaan. Veel verzekeraars maken nog steeds verlies op hun autoverzekering. Op elke euro premie zou volgens schadespecialist CAD 22 cent moeten worden bijgelegd. Door toenemende drukte en afleiding van smartphones zijn er meer aanrijdigen. Het schadebedrag is ook hoger.

Bron: independer

Lees meer

Premie autoverzekering stijgt 10% in 2018

Geplaats op: 16 maart 2018

Ten opzichte van een jaar geleden betaalt een verzekerde in 2018 gemiddeld 10% meer premie voor een autoverzekering. Dit blijkt uit onderzoek door vergelijkingssite Autoverzekering.nl. Volgens de site zien verzekeraars door het toenemend aantal verkeersongelukken hun kosten hard stijgen en zijn zij genoodzaakt deze door te berekenen.

Het onderzoek wijst uit dat de premiestijging geldt voor alle dekkingen; WA volledig casco, WA beperkt casco en WA verzekeringen. De laatstgenoemde verzekering stijgt het hardst. Verzekerden met een WA dekking kunnen rekenen op een premiestijging van 13%. De WA beperkt casco verzekeringen stijgen gemiddeld met 10,5%. WA volledig casco verzekeringen stijgen het minst hard, gemiddeld met 8%. Concreet betekent dit dat een 45 jarige met een Fiat Bravo en 5 schadevrije jaren in 2018 op jaarbasis € 56 meer gaat betalen voor een WA beperkt casco verzekering.

Toenemend aantal verkeersongelukken

De oorzaak van de stijgende premies ligt volgens Autoverzekering.nl in het toenemend aantal verkeersongelukken, die grotendeels worden veroorzaakt door het gebruik van telefoons achter het stuur. “Deze onoplettendheid draagt bij aan het aantal ongelukken en zorgt ervoor dat verzekeraars diep in de buidel moeten tasten om de hoge schadeclaims te vergoeden. De kosten van de verzekeraars zijn de afgelopen jaren hoog opgelopen en komen nu bij verzekerden terug in de vorm van een verhoogde premie.”

Bron amweb

Lees meer

Handige tips bij keuze autoverzekering

Geplaats op: 15 september 2017

Autoverzekering. Wat moet je weten?

Het aanbod van autoverzekeringen in Nederland is enorm. Welke basiskennis moet je hebben en hoe bepaal je wat het beste bij jou past? We zetten vijf handige tips op een rij .

1: Hoeveel schadevrije jaren heb je?

Hoe meer jaren je schadevrij rijdt, hoe meer schadevrije jaren je opbouwt en hoe meer premiekorting je krijgt van je verzekeraar. Verzekeraars gebruiken een zogeheten bonus-malusladder om te bepalen hoeveel korting je krijgt op de premie van je autoverzekering. Een toeslag is ook mogelijk als je een brokkenpiloot bent, want je wordt dan posities teruggezet op ‘de ladder’. Er bestaat een landelijke database waarin verzekeraars van alle automobilisten de schadevrije jaren bijhouden. Die database heet Roy-data. Hierin staan de gegevens van auto’s, motoren, bromfietsen maar ook van bestelbussen en kampeerauto’s. Weet je niet hoeveel schadevrije jaren je hebt? Dan kun je via Roy-data die gegevens opvragen, of bij je verzekeraar. Je moet het aantal schadevrije jaren altijd indien als je wisselt van verzekering of er eentje afsluit. Wees altijd eerlijk en vraag de verzekeraar om hulp als je twijfelt.

Handige tips in een notendop:

– Aantal schadevrije jaren invullen is verplicht bij aanvragen autoverzekering.

– De premie valt lager uit bij meer schadevrije jaren.

– Schade gereden? Dan val je terug op de bonus-malusladder.

– Roy-data is dé database waarin alle schadevrije jaren worden bijgehouden.

– Bij veel autoverzekeraars zijn schadevrije jaren maximaal drie jaar geldig.

– Schadevrije jaren zijn overdraagbaar als je jouw auto op naam van iemand anders zet. Dit kan bij (ex)partners, of als je een auto van je bedrijf op privé overzet.

2: Wil ik een eigen risico?

Een eigen risico is het deel van de schade dat je zelf moet betalen. Je kan ervoor kiezen om geen eigen risico te nemen, maar dan valt je premie iets hoger uit. Hoe een eigen risico werkt? Een voorbeeld maakt alles duidelijk. Stel, het schadebedrag bedraagt 900 euro en je hebt een eigen risico van 300 euro, dan keert de verzekeraar 600 euro uit. Belangrijk om te weten is dat het eigen risico alleen geldt voor schade aan jouw eigen auto en niet voor schades die je toebrengt aan anderen. Ook handig om te weten: een WA-verzekering – wettelijke aansprakelijkheidsverzekering – heeft géén eigen risico. Een eigen risico is alleen van toepassing bij beperkt casco en volledig casco.

Handige tips in een notendop:

– Eigen risico is het deel van de schade dat je zelf moet betalen.

– Eigen risico geldt alleen voor schade aan jouw eigen auto.

– WA-verzekering heeft geen eigen risico.

– Eigen risico is alleen van toepassing bij beperkt casco en volledig casco (allrisk)

3: WA, beperkt casco, volledig casco, wat betekent het allemaal?

Verzekeringstaal is behoorlijk saai. Een WA-verzekering is nog wel duidelijk, want deze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, vandaar WA, is verplicht als je met een auto de weg op gaat. Bij een WA-verzekering geldt een minimum verzekerd bedrag van 2 miljoen euro. Je bent verzekerd voor de schade die jij met jouw auto aan anderen en hun bezittingen toebrengt, ook als je iemand anders in jouw auto laat rijden. Wat valt buiten WA? Schade aan je eigen auto bijvoorbeeld, maar ook diefstal of een kapotte ruit.

Beperkt casco – voorheen bekend als WA Plus – is iets ingewikkelder. De beperkt cascoverzekering dekt alles wat gedekt is onder de verplichte WA-dekking, maar je bent ook voor een aantal schades aan je eigen voertuig verzekerd, zoals schade als gevolg van brand, storm, hagel, diefstal, ruitbreuk of een aanrijding met een dier. Elke verzekeraar hanteert andere polisvoorwaarden. Kijk hier dus goed naar.

Volledig casco is een ander woord voor allrisk. Met een volledig casco verzekering ben je nagenoeg voor alle schades aan je eigen auto verzekerd, ook als je zelf niet schuldig bent. Ook voor schade die je bij anderen veroorzaakt ben je verzekerd. Volledig casco is logischerwijs de duurste verzekering, maar ook de meest uitgebreide.

Welke verzekering het beste bij jou past is afhankelijk van diverse factoren, zoals je portemonnee, het aantal kilometers dat je gaat rijden en natuurlijk van de emotionele waarde die je hebt met een auto.

4: Wil je aanvullende verzekeringen?

Om het nog leuker te maken: er zijn ook nog aanvullende verzekeringen, zoals een schade-inzittenden verzekering, ongevallen-inzittenden verzekering, rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalbijstandsverzekering plus nog een no-claimbeschermer en pechhulp. Niets is verplicht. Elke verzekeraar heeft andere aanvullende verzekeringen. Kijk dus goed naar wat er mogelijk is en wat ze precies inhouden. Er bestaan diverse handige vergelijkingstools om overzicht te bieden in deze doolhof.

5: “Sorry! Wij verzekeren geen auto’s van dit merk”

Het kan gebeuren dat verzekeraars weigeren om een auto te verzekeren. Dit kan zijn bij een exclusief of exotisch merk waarmee een verzekeraar onbekend is. Je moet bij een polisaanvraag altijd je kenteken invullen. Er verschijnt dan vaak automatisch een bericht of de auto wel of niet verzekerd kan worden. Een weigering is een uitzonderingsgeval. Voor volumemerken bestaan vrijwel nooit problemen.

Bron: www.autorai.nl

Lees meer

Een op drie autoverzekeringen heeft geen aanschafwaarderegeling

Geplaats op: 18 augustus 2017

Autoverzekeringen

Een derde van de autoverzekeringen heeft geen aanschafwaarderegeling voor tweedehandsauto’s. Raakt een auto total loss of wordt hij gestolen, dan kan het ontbreken van zo’n regeling de verzekerde enkele duizenden euro’s schelen. Dat blijkt uit een onderzoek van vergelijkingssite Geld.nl.

Geld.nl vergeleek bij 36 polissen van 30 verzekeringsmaatschappijen de vergoedingen voor total loss en diefstal bij tweedehandsauto’s. 24 polissen hanteren een aanschafwaarderegeling voor occasions. Bij 12 polissen gold zowel bij de WA plus als bij allriskdekking geen aanschafwaarderegeling. Verzekeringen zonder zo’n regeling vergoeden doorgaans de dagwaarde, gebaseerd op de ANWB Koerslijst.

De boot in

De vergelijkingssite waarschuwt consumenten goed op te letten of hun verzekering een aanschafwaarderegeling heeft. In het onderzoek vergeleek Geld.nl bij vijf veel verkochte occasions de aankoopprijs met de dagwaarde. “Hieruit blijkt dat zelfs als je auto op de dag van aankoop total loss raakt of gestolen wordt, je met een dagwaarderegeling tot wel €2.000 euro minder vergoed krijgt dan wat je voor de auto hebt betaald”, aldus Amanda Bulthuis van Geld.nl. “Wie voor zijn tweedehandsauto een verzekering kiest die alleen de dagwaarde vergoedt, kan bij total loss of diefstal flink de boot in gaan.”

Sommige autoverzekeringen vergoeden een vervangingswaarde als een tweedehandsauto gestolen wordt. Meestal is dat de dagwaarde van de ANWB Koerslijst plus 10%. Die regeling is gunstiger, maar nog steeds kunnen verzekerden bijna €800 euro mislopen in vergelijking met een aanschafwaarderegeling, zo stelt Geld.nl. De premie is bij verzekeringen met vergoeding van de aanschafwaarde vaak wel hoger.

Bron: AM signalen

Lees meer