Univé voorziet meer schoorsteenbranden

Geplaats op: 27 oktober 2021

Schoorsteenbrand

Meer schoorsteenbranden door groeiende populariteit houtkachels dit najaar, volgens Univé

‘Onervaren stokers die energienota willen drukken vaak onbewust van brandrisico’s’ 

Regio

Dalende temperaturen en stijgende energieprijzen brengen steeds meer Nederlanders aan het stoken van hout. Diverse media meldden gisteren dat de haard of houtkachel in toenemende mate wordt gezien als goedkoop alternatief om de energierekening te drukken. Volgens Univé groeit daarmee ook de kans dat de brandweer de komende maanden aanzienlijk vaker zal moeten uitrukken voor een schoorsteenbrand.

In 2020 vonden volgens Univé gemiddeld bijna vijf schoorsteenbranden per dag plaats. Nu het stoken van een gezellig en bovenal warm haardvuur aan populariteit wint om tegen een lagere prijs het huis te verwarmen, is het volgens Erik Dokter, manager Verzekeringsbedrijf bij Univé, zeker denkbaar dat meer branden zich zullen voordoen de komende tijd. ‘Wanneer mensen die jarenlang niet of zelfs nog nooit hun kachel hebben gebruikt, ineens en zonder behoorlijke voorbereiding intensief gaan stoken, kan dat snel tot onveilige situaties leiden.’

Om dat te voorkomen drukt Dokter haard- en kachelgebruikers allereerst op het hart hun schoorsteen vóór het stoken goed te laten vegen. ‘Wie schoon, veilig en dus verantwoord wil stoken, laat het rookkanaal minstens eens per jaar goed schoonmaken. Op die manier wordt niet alleen de creosoot, de aangekoekte laag onverbrande deeltjes aan de binnenwand van de schoorsteen, verwijderd. Maar ook droge blaadjes, takjes en andere naar binnen gewaaide troep die de luchtafvoer kan blokkeren en snel in de brand vliegt. Zou hierdoor een schoorsteen, centraal in een woning gelegen, vlamvatten, dan kunnen de gevolgen al snel rampzalig zijn.’

Top 3-brandoorzaak

Bewust of onbewust wordt dit risico volgens Dokter nogal eens over het hoofd gezien, waardoor het stoken van een haard of kachel jaarlijks tot de top 3 brandoorzaken in Nederland behoord. ‘Met name mensen die niet regelmatig hun haard gebruiken denken niet automatisch aan het nut en de noodzaak van een schoon rookkanaal, laat staan de wijze waarop hun houtkeuze en stookmethode van invloed zijn op het schoon houden ervan. Voor onervaren stokers is het daarom belangrijk dat ze zich goed verdiepen in het veilig gebruik van hun haard of kachel, voordat ze het vuur aanmaken.’

Brandveilige woonomgeving

Brandveiligheid is een thema dat veel aandacht krijgt bij Univé. ‘Als coöperatie proberen we onze leden te helpen bij het realiseren van een veilige woonomgeving, waarbij we nadrukkelijk nadenken hoe we brandrisico’s kunnen voorkomen en beperken,’ legt Dokter uit. ‘Behalve het faciliteren van schoorsteenreiniging, hebben we in diverse regio’s gratis rookmelders uitgedeeld en denken we momenteel na hoe we haardgebruikers met een rieten dak kunnen helpen veilig te stoken. Met zulke initiateven hopen we bij te dragen aan de brandveiligheid thuis en bewustwording daarvan.’

‘Inefficiënt en ongezond’

Doorlopend hout stoken om het gasverbruik terug te dringen raadt Dokter overigens af. Enkele uren voor de gezelligheid kan geen kwaad, maar zeker bij een open haard wordt de luchtkwaliteit in huis er bij langdurige verbranding van hout er volgens hem vaak niet gezonder op. ‘Daarnaast is hout stoken als hoofdverwarming vanwege het grote warmteverlies niet erg efficiënt. Bovendien slaat de thermostaat sneller uit, waardoor andere vertrekken in huis niet meer worden verwarmd door de gasverwarming, aldus Dokter, die tipt dat een warme trui en een paar pantoffels ook al wonderen kunnen doen om de energienota omlaag te brengen.

Bron: website infoleek op 21 oktober 2021

Lees meer

Zonnepanelen en het verzekeren van een pand

Geplaats op: 17 maart 2020

Brandpremies en zonnepanelen

De brandpremies voor bedrijfspanden met zonnepanelen schieten de laatste tijd de lucht in. Sommige Nederlandse verzekeraars durven dat risico zelfs helemaal niet meer aan. Wat kan de verzekeringsadviseur het best doen als een ondernemer bij hem aanklopt met de mededeling dat hij zijn bedrijfspand energieneutraal wil maken door zonnepanelen te laten installeren? Drie experts geven een antwoord.

Erik Dokter, manager verzekeringsbedrijf Univé

“Nu de eerste schadegevallen met zonnepanelen bekend zijn, maken sommige beursverzekeraars een terugtrekkende beweging. Univé verzekert alleen in het provinciaal kanaal, en ook daar niet de allergrootste risico’s. Maar ook wij kijken kritischer; we hebben onze acceptatierichtlijnen aangepast, maar de premie niet. We vragen in de meeste gevallen om een constructieberekening. Daarnaast adviseren we een opleveringskeuring te laten uitvoeren, zodat je zeker weet dat de installatie veilig is. Onze eigen risicodeskundigen letten bijvoorbeeld op de dakdoorvoer van kabels en of omvormers van zonnepanelen op een brandveilige plek zitten. We raden aan ook een gespecialiseerd bedrijf te laten meekijken. Vraag installateurs naar referentiepanden, probeer weg te blijven bij de cowboys.

Mijn belangrijkste advies: informeer de verzekeraar zo vroeg mogelijk. Als zonnepanelen een voornemen zijn, kunnen we nog samen kijken onder welke condities we het risico kunnen accepteren en advies geven over de installatie. Als ze eenmaal op het dak liggen en de panelen niet verzekerd kunnen worden, heb je een probleem. Er is een nieuwe keuringsnorm op komst (de zogenaamde Scios Scope 12). Ik verwacht dat verzekeraars die bij grotere installaties verplicht gaan stellen. Nu geldt: onbekend maakt onbemind. Als je het risico niet kunt inschatten, verzeker je het liever niet. Gelukkig wordt steeds meer bekend over zonnepanelen. Ik verwacht dat acceptatie daardoor gemakkelijker wordt.”

Stanley Dijkhuis, zakelijk adviseur Thoma Groep“

In geval van een dak met brandbare isolatie is het eerste dat je moet zeggen: zet het on hold. Vertel de ondernemer dat je contact gaat opnemen met de verzekeraar. Eigenlijk gaat hier nog een stap aan vooraf. Stuur een nieuwsbrief aan al je zakelijke klanten. De boodschap moet zijn: bezint eer ge begint. Maak duidelijk dat je niet zomaar zonnepanelen op je dak kunt leggen. Je hebt een groot probleem als je je klant niet waarschuwt en je ziet bij een volgend bezoek zonnepanelen liggen. Dat moet je dan kenbaar maken bij de verzekeraar. Doe je dat niet en ze komen er tijdens een inspectie achter, dan zijn de rapen gaar. Ik heb voor ondernemers een checklist gemaakt van een A4’tje. Je moet als adviseur materiaalkennis hebben. Dat vergt veel tijd. Er zijn weinig adviseurs die diepgaande kennis hebben van dakbedekking en isolatie en die ook nog eens de vertaalslag kunnen maken naar de verzekeraar. Dat gold ook voor mij. De meeste intermediairs zijn hier niet mee bezig. Volkomen begrijpelijk, want het was geen dagelijkse kost, maar je hebt deze kennis nu wel nodig. Bij bestaande bouw kun je in overleg met de betrokken verzekeraar, maar bij nieuwbouw is die er nog niet. Daar heb je als adviseur echt de grootste rol.”

Jurjen Burghgraef, risico-inspecteur Van Tiel & Partners


“Vooral voor grote panden met een verzekerd belang van meer dan 5 miljoen euro zorgen zonnepanelen voor problemen bij de verzekeraar. Tegelijkertijd biedt dit een kans voor ondernemers die hun pand willen verduurzamen. Leg er een moeilijk brandbare isolatie op plus zonnepanelen. Dan geeft hij misschien meer uit, maar over tientallen jaren gezien valt dat mee. Bij heel hoge verzekerde belangen moet de adviseur zich afvragen of het wijs is om aan zonnepanelen te beginnen. Er is momenteel weinig capaciteit in verzekeringsland. De keuze tussen energieneutraal of geen goede dekking is aan de ondernemer.

Wij of het intermediair kunnen verzekeraars niet dwingen een risico te verzekeren, die keuze is aan de verzekeraar. De adviseur moet wijzen op het belang van een constructieberekening. Laat die ook controleren en laat een keuringsbedrijf meekijken met de aanleg. We zien te vaak kabels die langs scherpe randen gaan of een bliksemafleider die onder de zonnepanelen ligt. De verzekeraar ziet dat ook. Als er dan ook nog eens een brandbare isolatie ligt, zegt hij nee. Het allerbelangrijkst is dat je als adviseur vroeg om tafel zit. Laat bovendien een derde meekijken. Trek op tijd aan de bel, bij een verzekeraar of een risico-inspecteur. Zij weten welke vragen de klant moet stellen aan zijn installateur.”

Bron: website AM-signalen 16 maart 2020

Lees meer

‘Mkb’ers onderschatten de gevolgen van een bedrijfsbrand’

Geplaats op: 14 maart 2017

Mkb-ondernemers

onderschatten de impact die een brand op hun bedrijf kan hebben. Dat blijkt zaterdag uit een onderzoek in opdracht van de Rabobank.
Slechts één op de tien mkb’ers verwacht dat een brand tot een faillissement kan leiden. Maar in de praktijk blijkt meer dan de helft van door brand getroffen ondernemingen binnen twee jaar failliet te gaan.
“Brand betekent in veel gevallen dat het bedrijf een tijd stil ligt. De ondernemer heeft alle tijd en aandacht nodig voor wederopbouw, maar de klanten en de concurrentie zitten niet stil. En er is ook nog zoiets als de emotionele impact die een brand en de nasleep hebben op een ondernemer”, stelt directeur Bedrijven Paul Dirken van de Rabobank.

Gevolgen

Verder blijkt uit het onderzoek dat mkb’ers brand, fraude, aansprakelijkheid en internetcriminaliteit als de grootste bedrijfsrisico’s beschouwen. Toch zouden ze de gevolgen daarvan niet goed overzien. Ze zouden een te rooskleurig beeld van hun eigen situatie hebben en nauwelijks gebruikmaken van risicospecialisten.
“De wereld verandert snel en het vraagt veel van ondernemers om daar adequaat op in te spelen”, vindt Dirken.
“Met alleen verzekeren zijn bedrijfsrisico’s lang niet altijd af te dekken. Het gaat om bewuste risicobeheersing.” Een ondernemer moet bijvoorbeeld van tevoren bedenken wat er moet gebeuren als zijn data uitlekken of als zijn belangrijkste leverancier wegvalt.
Zo’n dertig procent van de mkb’ers heeft in de afgelopen vijf jaar een specialist ingeschakeld voor het inschatten van bedrijfsrisico’s. De helft van deze ondernemers vond dit advies van toevoegde waarde.

Concrete risico’s

Om concrete risico’s zoals brand, inbraak, waterschade en ziekteverzuim af te dekken, kiezen veel ondernemers voor een verzekering.
Maar de meeste ondernemers nemen alleen preventieve maatregelen tegen minder concrete risico’s zoals fraude, reputatieschade en schade door internetcriminaliteit. De meerderheid neemt deze risico’s voor eigen rekening en heeft daar geen verzekering voor.
Het onderzoek onder 380 Nederlandse mkb-ondernemers is uitgevoerd door onderzoeksbureau Gfk. Het gaat om bedrijven met een omzet van tussen de 1 en 30 miljoen euro.
bron. Nu.nl

Lees meer