Verzekeraars geven mkb meer inzicht in opbouw verzuimpremie

Geplaats op: 23 september 2016

Inzicht in premieopbouw verzuimverzekering

Het Verbond van Verzekeraars heeft een convenant gesloten met minister Asscher van Sociale Zaken. Daarmee moet worden voorkomen dat mkb-bedrijven als gevolg van onduidelijke informatie onverwacht te maken krijgen met premiestijgingen bij een ziektegeval.

Afgesproken is dat werkgevers in de offerte duidelijke informatie krijgen over de manier waarop de premie wordt berekend en de factoren die daarop van invloed zijn. Volgens Verbondsdirecteur Richard Weurding krijgen werkgevers daardoor een beter inzicht en reëler verwachtingspatroon van de dienstverlening en de verzuimproducten. De afspraken uit het convenant worden verwerkt in bindende zelfregulering die per 1 januari gaat gelden voor de leden van het Verbond.

Beperkte expertise

Een van de redenen om het convenant op te stellen is dat kleine werkgevers weinig te maken krijgen met langdurig zieke werknemers. “Dit betekent ook dat zij beperkte expertise opdoen in het begeleiden van een langdurig zieke werknemer. Voor het overgrote deel sluiten werkgevers daarom brede ‘ontzorgende’ polissen waarbij ook dienstverlening en advies is inbegrepen.” Omdat de verzuimpremie soms grotendeels gebaseerd is op het eigen schadeverleden, daalt de premie als er langere tijd geen uitkeringen worden gedaan. “Maar de schaduwzijde is dat langdurige uitval van een werknemer in een klein bedrijf vervolgens kan zorgen voor een onverwacht grote premiestijging. Een verzekering waarbij de premie gebaseerd is op een combinatie van factoren, waaronder bijvoorbeeld sectorale gegevens, heeft gemiddeld genomen een stabieler premieverloop.” Ook de verzekeringskaarten die het Verbond begin dit jaar introduceerde, moeten helpen bij het vergroten van het inzicht.

Bron: www.verzekeringsnieuws.nl

Lees meer