Cybercrime

Geplaats op: 11 oktober 2016

Risicoscans en praktische tools moeten weerbaarheid mkb vergroten

MKB-Nederland en VNO-NCW starten vandaag in samenwerking met de ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken een nieuwe campagne die zowel individuele ondernemers als brancheorganisaties ondersteunt in de strijd tegen cybercrime. Met het project Veilig Zakelijk Internetten kunnen ondernemers onder meer de veiligheid van hun digitale omgeving laten testen en kunnen brancheorganisaties de specifieke risico’s van hun achterban in kaart laten brengen. Vervolgens krijgen ze tips op maat om die risico’s te elimineren.

Met name in het midden- en kleinbedrijf is cybercriminaliteit nog altijd een onderschat probleem. En wie wél de gevaren onderkent, weet vaak niet hoe zich daartegen te wapenen. “Ondernemers zorgen wel voor goede beveiliging van hun fysieke bedrijf, maar sloten en kluizen in de digitale omgeving blijven nog veelal achterwege”, zegt directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland. Terwijl de schade door cybercrime met 10 miljard euro per jaar liefst tien keer hoger ligt dan schade door ‘gewone’ diefstal. Volgens Visser zien te veel mkb-ondernemers cybercrime nog steeds als een probleem van de overheid en grote ondernemingen.

“We blijven er daarom op hameren: cybersecurity heeft niets te maken met de grootte van je bedrijf. Iedereen met een klantenbestand en bankgegevens is een potentieel doelwit. En de criminelen gaan steeds geraffineerder te werk. Veel slachtoffers hebben vaak niet of pas veel later in de gaten dat ze er op een of andere manier zijn ingeluisd.”

Bewustzijn


Vergroten van het bewustzijn van ondernemers is daarom nog altijd een belangrijk doel van het project, aldus Visser. “Wie de gevaren niet kent, kan ook geen actie ondernemen. Cybercriminaliteit is allang geen kwajongenswerk meer, maar een lucratieve business voor internationaal opererende netwerken die die gehele digitale wereld gebruiken voor het stelen van geld, goederen, informatie en identiteiten. En voor chantage, afpersing en fraude. Cybercrime is een veelkoppig monster.” Visser wijst erop dat betere beveiliging tegen internetcriminelen echt niet altijd om grote investeringen vraagt. “Het kan gaan om de simpelste maatregelen. Instrueer je medewerkers bijvoorbeeld goed over wachtwoordgebruik. En koppel je interne systemen nooit aan een openbaar wifi-netwerk.”

Hackers

Veilig Zakelijk Internetten is een vervolg op het cybersecurity-project dat de ondernemersorganisaties vorig jaar uitvoerden en waarmee zij toen een Europese overheidsprijs wonnen vanwege de innovatieve benadering. Het project biedt 2500 ondernemers de mogelijkheid om kosteloos de veiligheid van hun digitale netwerk op afstand laten testen door zogenoemde ethische hackers; dat gebeurt op niet minder dan 70.000 bekende kwetsbaarheden. Vervolgens ontvangen zij een rapport met de risico’s en concrete adviezen om daaraan iets te doen. Los daarvan kan elke mkb-ondernemer voor uitgebreide informatie, tips en tools terecht bij de Veilig Online Ondernemen Academy op de website www.veiliginternetten.nl/zakelijk.

Branchegerichte aanpak

Nieuw in het project is de branchegerichte aanpak. “Het kan per sector een groot verschil maken op welke manier bedrijven het slachtoffer zijn. De Haagse Hogeschool doet nu onderzoek welke kwetsbaarheden specifieke branches hebben en welke risico’s bedrijven in die branche met name lopen. Op basis van dat onderzoek ontwikkelen we in samenwerking met de betreffende brancheorganisatie een gerichte toolkit met aanbevelingen, concrete maatregelen en dergelijke, zodat we ondernemers in die branches ook heel gericht kunnen helpen.”
Dergelijk onderzoek loopt nu in de eerste vijf branches: vervoer, horeca, bouw, financiële dienstverlening en de uitvaartsector. In samenwerking met de Haagse Hogeschool bieden MKB-Nederland en VNO-NCW de komende vier jaar elk kwartaal zes tot zeven brancheorganisaties de mogelijkheid om soortgelijk onderzoek te laten doen.

Over Veilig Zakelijk Internetten

De campagne Veilig Zakelijk Internetten is een initiatief van MKB-Nederland, in samenwerking met VNO-NCW en met steun van de ministeries van Veiligheid & Justitie en Economische Zaken en het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Samenwerkingspartners zijn verder Threadstone, TNO, Dutch Network Group en de Haagse Hogeschool. Veilig Zakelijk Internetten wordt beschikbaar gesteld via het online platform Veiliginternetten.nl, een gezamenlijk initiatief van V & J, EZ, Nationaal Cybersecurity Centrum, ECP, Platform voor de InformatieSamenleving en het bedrijfsleven.

Bron MKB.nl

Lees meer

Samenwerking Aon en Fox-IT op gebied van cyberrisico’s

Geplaats op: 30 mei 2016

 Aon en Fox-it gaan samen cyberrisico’s aanpakken.

Samenwerking Aon en Fox-IT op gebied van cyberrisico’s

Aon en informatiebeveiligingsexpert Fox-IT gaan organisaties ondersteunen om cyberrisico’s in kaart te brengen, te beperken en eventueel af te dekken met een cyberverzekering. Door deze gezamenlijke dienstverlening kunnen organisaties bij de partijen terecht voor alle vraagstukken op het gebied van cyberrisico’s.

De dienstverlening en expertise van beide organisaties sluiten volgens Aon goed op elkaar aan. Als risicoadviseur en verzekeringsmakelaar is Aon erin gespecialiseerd risico’s in kaart te brengen, te adviseren over maatregelen die de risico’s beperken en de juiste financiering op te zetten, bijvoorbeeld met een cyberverzekering. Fox-IT is onder andere gespecialiseerd in het voorkomen, tijdig detecteren en oplossen van securityrisico’s. Dat zijn belangrijke elementen om het risico van datalekken of diefstal van gegevens te beperken.

Organisatiebreed vraagstuk
De samenwerking komt niet uit de lucht vallen, stelt Sjaak Schouteren, manager Cyber Risk Solutions bij Aon Nederland. “Aon ziet cyberrisico’s als een organisatiebreed vraagstuk, dat direct van invloed is op de bedrijfscontinuïteit. Uiteraard begint het beperken van de risico’s met goede informatiebeveiliging. Dankzij deze samenwerking hebben onze klanten via Aon toegang tot alle expertise om op een juiste manier cyberrisico’s in kaart te brengen, te beperken en te financieren.” Marcel van Oirschot, directeur van Fox-IT, ziet in het partnership met Aon een duidelijke toegevoegde waarde voor klanten. “Fox-IT is dagelijks bezig met het oplossen en voorkomen van cybersecurity-incidenten. Maar zelfs de beste technische beveiliging biedt geen bescherming tegen fouten van medewerkers. Om het risico echt de baas te zijn, is naast ICT daarom ook organisatiebreed risicomanagement van belang.”dd

Bron: AM-web  25 mei 2016

Lees meer