mobiele telefoon achter het stuur

Geplaats op: 5 april 2022

mobiel bellen en verkeer

Mobiele telefoon steed vaker gebruikt in verkeer

De mobiele telefoon wordt steeds vaker in het verkeer gebruikt. Waar in 2017 66% van de Nederlanders aangaf dit weleens te doen, is dit inmiddels opgelopen tot 71,5%. Dit komt naar voren uit de Mobiliteitsbarometer van verzekeraar Interpolis, uitgevoerd door SWOV.

Gekeken naar automobilisten maakt 70% gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur. Opvallend is dat het aantal personen dat foto’s maakt, iets opzoekt of zelfs een game speelt achter het stuur is toegenomen ten opzichte van de eerste meting vier jaar geleden. De verzekeraar vreest dat als er nu geen actie ondernomen wordt, jongere generaties het heel normaal vinden om de telefoon in het verkeer te gebruiken en het aantal verkeersongevallen alleen maar toeneemt.

Vooral zorgen over jongeren

Opvallend is dat 85% van de jongeren de mobiele telefoon in het verkeer gebruikt. Patty Jansen, gedragswetenschapper bij Interpolis: “We zien dat 88% van de jongeren de mobiele telefoon uit gewoonte gebruikt. Het is automatisch gedrag geworden. In deze leeftijdsgroep is daarbij de sociale norm een belangrijke voorspeller voor dit gedrag. Als jongeren denken dat hun sociale omgeving positief staat tegenover mobiel gebruik in het verkeer en als jongeren denken dat anderen de mobiele telefoon vaak gebruiken in het verkeer, doen zij dit zelf ook vaker.”

Meer verkeersongevallen

Interpolis zet zich al jaren in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De verzekeraar zoekt continu naar slimme manieren om afleiding in het verkeer bij risicogroepen zoals jongeren, autobestuurders en senioren te verminderen. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek zet Jansen zich in om bewustwording en veilig verkeersgedrag te stimuleren. Ze waarschuwt voor de gevaren van het toenemende gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer: “We moeten het telefoongebruik in het verkeer niet normaal gaan vinden. Trekken we de lijn van de afgelopen jaren door, dan betekent dit dat mensen steeds vaker hun mobiele telefoon in het verkeer gaan gebruiken. Dat zorgt dan mogelijk voor nog meer verkeersongevallen. Om dit te veranderen, ligt er een taak bij ons als verzekeraar om bewustwording te creëren en te zoeken naar slimme oplossingen om afleiding in het verkeer tegen te gaan en de verkeersveiligheid te verhogen. Zowel onder jongeren als volwassenen. Deze taak ligt daarom ook bij scholen, werkgevers, maatschappelijke organisaties en ouders. We weten bijvoorbeeld dat hoe vaker ouders hun mobiele telefoon gebruiken in het verkeer, hoe vaker hun kinderen dit ook doen. Het is aan ons samen om het niet normaal te laten zijn dat we onze telefoon gebruiken als we deelnemen aan het verkeer.”

Bron: website : Infinance.nl

 

Lees meer

Woninginbraken hoger na versoepeling coronamaatregelen

Geplaats op: 14 juni 2021

woninginbraken

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken is de afgelopen twee maanden met ruim een derde toegenomen, blijkt uit berekeningen van de InbraakBarometer waar De Telegraaf over schrijft. Volgens de barometer van verzekeraar Interpolis werd tussen 31 mei en 6 juni 351 keer ingebroken, tegen 258 inbraken tussen 12 en 18 april.

De toename is volgens de Nationale Politie een op een terug te voeren op het versoepelen van de coronamaatregelen. Er waren fors minder inbraken in de periode dat we zo veel mogelijk thuis moesten blijven, zei projectleider woninginbraak Sybren van der Velden in het NOS Radio 1 Journaal. “Toen de avondklok was ingesteld, nam het aantal woninginbraken zelfs met 60 procent af. Bij versoepelingen zagen we meteen een stijging, nu dus ook weer.”

In het hele land

De avondklok werd op 28 april geschrapt. Halverwege mei kwamen daar nieuwe versoepelingen bij, met onder meer de heropening van sportscholen en een langere openingstijd voor terrassen. Sinds 5 juni mogen bijvoorbeeld ook musea en bioscopen weer bezoekers ontvangen.

“We zien het aantal inbraken in het hele land wel toenemen”, zegt Van der Velden. “Soms met 5 procent, maar er zijn ook plekken met 25 tot 30 procent meer inbraken.” Omdat de versoepelingen nog vers zijn, is het volgens hem moeilijk te zeggen of de toename van het aantal inbraken gekoppeld is aan bepaalde regio’s.

Huurwoningen

Wel kan Van der Velden zeggen dat in huurwoningen vaak vaker wordt ingebroken dan in koopwoningen. “Die hebben vaak minder goed hang-en-sluitwerk. Dus die woningen zijn meer in trek.”

Verder speelt het mooie weer van de afgelopen tijd mee, waardoor mensen meer buiten zijn. “En de vakantieperiode zit eraan te komen, dan zien we altijd wel een stijging. Dus alertheid is geboden. Zorg dat je huis goed achterblijft, ook al ben je maar even weg.”

Bron: website nos.nl 

Lees meer