‘Goede rating en communicatie zijn essentieel’

Geplaats op: 10 juni 2016

‘Goede rating en communicatie zijn essentieel’

Verbeter je kredietwaardigheid | Tips van Marcel Smolders
Blauwe ogen hebben is niet genoeg. Als je zaken doet met (grote) bedrijven geeft je rating – score van kredietwaardigheid – vaak de doorslag. Marcel Smolders, Senior Analyst van kredietverzekeraar Coface, geeft uitleg.

1. Hoe belangrijk is kredietwaardigheid voor bedrijven?

Smolders: “Heel belangrijk. Een goede kredietwaardigheid geeft vertrouwen bij alle partijen waar je zaken mee doet, zoals je leveranciers, je afnemers, de bank en verzekeraars. Het geeft die partijen vertrouwen dat zaken doen met jouw bedrijf gezonde business is.”

2. Hoe kunnen die partijen je kredietwaardigheid inzien?

“Banken, kredietinformatiebureaus en kredietverzekeraars kunnen de kredietwaardigheid van bedrijven berekenen. Zij geven die bedrijven een score – een rating. Die rating kun je per bedrijf opvragen bij een kredietinformatiebureau of kredietverzekeraar. Coface drukt de kredietwaardigheid uit in een zogenoemde DRA-score van 0 tot 10. Bedrijven met een 0 zijn failliet of gestopt. Bedrijven met een 1 zitten dicht tegen een faillissement aan. Hoe hoger de score, hoe veiliger het is om met deze partij zaken te doen. De omvang van een bedrijf speelt daarbij ook een belangrijke rol. Voor de bakker, op de hoek, is een 7 misschien uitmuntend, terwijl een multinational bijvoorbeeld pas blij is met een 9.”

3. Hoe kom ik erachter wat mijn eigen rating is?

“Wij geven mkb-bedrijven de mogelijkheid gratis de eigen DRA-score op te vragen.”

4. Hoe wordt de kredietwaardigheid gemeten?

“Banken, kredietverzekeraars en kredietinformatiebureaus gebruiken een eigen rekenmodel om de score van kredietwaardigheid te bepalen. In het rekenmodel wordt een aantal variabelen ingevoerd, op basis waarvan het model diverse ratio’s berekent (bijvoorbeeld de solvabiliteit). Na een aantal statistische correcties voor o.a. de omvang van de onderneming wordt de analyse van de analist toegevoegd. Uiteindelijk volgt daar een score uit.”

5. Welke factoren zijn van belang?

“Het land waar een bedrijf is gevestigd, is heel belangrijk. Ieder land heeft namelijk ook zijn eigen rating. Vervolgens zoomen we in op de sector. Ook binnen sectoren gelden specifieke karaktereigenschappen die invloed kunnen hebben op de rating. Daarna kijken we naar het bedrijf zelf. We gebruiken de jaarcijfers, de balans, verlies- en winstrekening en kasstroomoverzicht. Die openbare gegevens vragen we op bij de KvK en bij informatiebureaus zoals Graydon. Daarnaast hebben we dankzij onze eigen dienstverlening inzicht in het betaalgedrag van bedrijven wereldwijd. Ook vragen we bedrijven zelf actief hun cijfers te delen: jaarcijfers, kwartaalcijfers, maar ook maandcijfers en prognoses kunnen van belang zijn. Hoe recenter de cijfers zijn, hoe beter we kunnen bepalen wat de huidige score is.”

“Naast harde cijfers, spelen ook zogenoemde ‘zachte factoren’ een rol bij de bepaling van een rating. We houden rekening met de markt: is het een groeiende markt of niet? Heeft het bedrijf veel concurrenten? Heeft het bedrijf onderscheidend vermogen in de markt? Is het bedrijf afhankelijk van enkele of meerdere leveranciers en/of afnemers? Hoe is het management en hun business plan? Op basis van die informatie stellen we de score bij.”

6. Hoe komen jullie aan die informatie?

“We voeren zelf analyses uit per sector en de overige informatie krijgen we rechtstreeks van bedrijven. We gaan graag het gesprek aan met de ondernemer. Onze analisten kunnen dan op basis van ervaring en achtergrondkennis signalen opvangen aan de hand waarvan we de rating bij kunnen stellen. Dat kan uiteindelijk resulteren in een gunstiger kredietadvies of kredietlimiet.”

7. Hoe kun je je eigen kredietwaardigheid verbeteren?

“Openheid is heel belangrijk. Het delen van actuele cijfers kan een groot verschil maken. Ook op het moment dat het even tegenzit, is het slimmer cijfers te delen en het gesprek aan te gaan. Laat zien welke maatregelen je hebt genomen, dan hoeft het geen gevolgen te hebben voor je rating. Daarnaast is het heel belangrijk om rekeningen op tijd te betalen, anders krijg je direct een negatieve registratie bij verschillende bureaus (zoals BKR, D&B en Graydon). Zo’n negatief imago is sneller opgedaan dan weer weggepoetst. Mocht het een keer echt niet lukken een rekening op tijd te betalen, laat dan weten waarom. Neem contact op met je leveranciers en/of Coface. Met openheid en goed contact bereik je meer. Als je het maar op tijd doet. Op die manier win je het vertrouwen van je zakenpartners.”

Bron: site mkb servicedesl

Lees meer

CONSUMPTIEF KREDIETVERSTREKKERS VALLEN IN DE PRIJZEN

Geplaats op: 14 april 2016

CONSUMPTIEF KREDIETVERSTREKKERS VALLEN IN DE PRIJZEN

In de 68e editie van het onafhankelijke onderzoekinstituut MoneyView, staan zowel de doorlopende kredieten als de persoonlijke leningen centraal. Kredietverstrekkers met de beste prijs en voorwaarden zijn hierbij in de prijzen gevallen door middel van de ProductRating Prijs.

Ten behoeve van de ProductRating Prijs van MoneyView worden jaarlijks 43 criteria getoetst, van gunstig rentetarief tot de mogelijkheid tot kwijtschelding van de schuld bij overlijden. De ProductRating Prijs wordt vervolgens uitgereikt in de categorieën ‘prijs’ en ‘voorwaarden’ voor de producten doorlopend krediet en persoonlijke leningen van verschillende kredietverstrekkers.

PRODUCTRATING PRIJS

Ten aanzien van de prijs voor doorlopend krediet én persoonlijke leningen scoort Freo in het onderzoek 5 sterren voor de zesde opeenvolgende keer. Daarnaast behalen ook DEFAM en ABN AMRO bij beide producten maar liefst 5 sterren. Het belangrijkste verschil tussen deze kredietverstrekkers is dat de tarieven bij beide DEFAM-producten zijn gebaseerd op Risk Based Pricing en die van ABN AMRO en Freo flat rates betreffen waardoor elke kredietaanvrager verzekerd is van hetzelfde lage rentetarief.

PRODUCTRATING VOORWAARDEN

ABN AMRO ontvangt zowel bij persoonlijke leningen als doorlopend krediet het hoogst aantal sterren binnen de categorie ; voorwaarden’. Ook de Rabobank scoort met hun persoonlijke lening product als 1 van de 3 beste. Bij het doorlopend krediet is Freo 1 van de 3 best scorende kredietverstrekkers. Het is voor het eerst dat een Doorlopend Krediet product 5 sterren ontvangt in beide categorieën.

pub

VEEL PRODUCTEN HEBBEN GEEN OVERLIJDENSDEKKING

Uit de analyse van MoneyView blijkt dat slechts een derde van de afgesloten kredieten zijn verzekerd met een standaard overlijdensdekking. Hier kunnen eventuele schulden mee worden weggescholden wanneer iemand komt te overlijden met een nog lopende lening. Dit wordt vooral aangeboden door de grootbanken en hun aandeel in de top-10 van de ProductRatings is dit jaar gedaald. Dit komt met name omdat er voor deze voorwaarde ook extra betaald moet worden waardoor het rentetarief beduidend hoger komt te liggen.

Candor

Wij hebben onder andere agentschappen bij DEFAM .  Bij ons is het wel mogelijk om een overlijdensrisico dekking mee te verzekeren. Ook hebben we producten voor arbeidsongeschiktheid en ziekte.

Bron: Nieuws.nl  , april 2016

Lees meer