loondoorbetalingsverzekering wel of niet afsluiten

Geplaats op: 26 september 2019

loondoorbetalingsverzekering

Het wel of niet hebben van een loondoorbetalingsverzekering is doorgaans een hele bewuste keuze voor werkgevers, concludeert Kantar in het rapport ‘Loondoorbetaling en re-integratie langdurig zieke werknemers’ gemaakt in opdracht van SZW. De onderzoekers: “Ze maken een kosten/baten analyse en ook een risico-inschatting speelt een belangrijk rol. Voor sommige werkgevers is deze analyse de reden om wel een verzekering af te sluiten en voor andere juist niet.”

Vooral grotere bedrijven geven aan dat het niet altijd gunstig is om een verzekering te hebben. Ze zijn financieel gezond genoeg om de extra kosten die een langdurig zieke met zich meebrengt te dragen. Dit is voordeliger dan de hoge premie van een verzekering. Sommige kleine bedrijven zouden graag een verzekering afsluiten, maar ze vinden de premie te hoog. Zij besluiten daarom het risico te nemen en geen verzekering af te sluiten.

Financiële zekerheid en daarmee ook rust zijn de belangrijkste redenen voor werkgevers om een loondoorbetalingsverzekering te nemen. Daarnaast biedt een loondoorbetalingsverzekering ook rust voor de zieke werknemer. Wetend dat de werkgever financieel verzekerd is, zorgt volgens werkgevers voor minder druk bij zieke werknemers om sneller aan het werk te gaan dan ze kunnen of goed voor ze is.

Keuze voor re-integratieverzekering minder bewust

De keuze voor een verzekering voor de re-integratieverplichtingen wordt door werkgevers veel minder bewust gemaakt. Het gebrek aan kennis speelt hierbij een belangrijke rol. Er zijn werkgevers die niet op de hoogte zijn van het bestaan van de mogelijkheid tot verzekeren en werkgevers die twijfelen of ze wellicht een re-integratieverzekering hebben (als onderdeel van de loondoorbetalingsverzekering), maar dat niet zeker weten. Daarnaast zijn er werkgevers die wel bekend zijn met de verzekering maar niet op de hoogte zijn van wat deze verzekering voor hun bedrijf kan betekenen. Ook is een deel niet overtuigd van de voordelen, zij zijn sceptisch. Waar bij de loondoorbetalingverzekering een afgewogen keuze wordt gemaakt, is daar bij het verzekeren voor de re-integratieverplichtingen bijna geen sprake van.

Enkele werkgevers hebben er wel bewust voor gekozen om re-integratie geen deel te laten zijn van een verzekering. Ze ervaren geen voordelen, geven de voorkeur aan het selecteren van een eigen re-integratiebureau (wat niet (altijd) kan met een re-integratieverzekering) of willen de re-integratie van werknemers zelf in handen hebben.

De belangrijkste reden die werkgevers hebben om zich wel te verzekeren voor de reintegratieverplichtingen is om te voorkomen dat ze zich niet aan de verplichtingen houden en een loonsanctie krijgen. Het is een intensief traject waar men niet altijd de kennis en tijd voor heeft. Verzekeren biedt rust.

Uit het onderzoek komt verder onder meer naar voren dat werkgevers de kans dat een werknemer langdurig uitvalt over het algemeen laag inschatten. Maar er is wel het besef dat de impact ervan op het bedrijf groot is. Daarom hebben ze hun re-integratiebeleid wel geregeld.

Bron. VVPonline 25 september  

Lees meer