Managen van ziekteverzuim

Geplaats op: 19 september 2022

managen van ziekteverzuim

Sinds 1 januari 2020 kunnen werkgevers in het mkb-segment de MKB Verzuimontzorgverzekering afsluiten. Deze specifieke verzuimverzekering voor het mkb is het resultaat van een convenant tussen het ministerie van VWS, MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars. In dit convenant zijn de minimumeisen afgesproken waaraan een verzekering moet voldoen om als MKB Verzuimontzorgverzekering te kunnen gelden.

Managen van ziekteverzuim

Met deze verzekering krijgen mkb-bedrijven de benodigde dienstverlening die hoort bij het managen van ziekteverzuim. Denk aan het doorbetalen van het loon, maar ook alle ondersteuning bij de re-integratie. “Nu de verzuimcijfers in Nederland hoog zijn, neemt het belang van deze verzekering voor mkb’ers toe”, stelt Marc van Westerlaak van Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs.

Campagne gelanceerd

Om de MKB Verzuimontzorgverzekering onder de aandacht te brengen, lanceert MKB Nederland jaarlijks in september de campagne Loondoorbetalingbijziekte.nl . Veel werkgevers hebben namelijk tot 1 oktober de mogelijkheid om de overstap te maken voor het nieuwe verzekeringsjaar, omdat het contract met de huidige arbodienst tot die datum kan worden opgezegd.

Hoe het beste op verzuim voorbereiden?

Westerlaak: “In de campagne wordt aandacht gevraagd voor hoe je je als bedrijf het beste op verzuim kan voorbereiden. Naast de MKB Verzuimontzorgverzekering krijgen ook best practices rondom het verzuimtraject de benodigde aandacht.” Adfiz is een van de brancheorganisaties die meewerkt aan deze campagne. Een aantal Adfiz-leden heeft input geleverd aan de nieuwe campagne in de vorm van cases of interviews met klanten die de MKB Verzuimontzorgverzekering hebben afgesloten.

Onder de aandacht brengen

Op de site www.loondoorbetalingbijziekte.nl is informatie over de Verzuimontzorgverzekering te vinden.

Meer weten over verzuim en het managen van verzuim? Neem dan eens contact op met ons kantoor ! Samen kunnen we dan kijken naar het verzuim risico en hoe dit beheersbaar te houden. Wij werken samen met meerdere arbodienstverleners en meerdere verzuimverzekeraars. Samen het risico de baas.

Lees meer

Kortere betaaltermijn voor MKB

Geplaats op: 18 juni 2020

kortere betaaltermijn

Jacco Vonhof: ‘Kortere betaaltermijn grootbedrijf goed voor financiële positie mkb’

MKB-Nederland is verheugd dat grote bedrijven de rekening van hun mkb-leveranciers straks binnen 30 dagen moeten gaan betalen. ‘Hier hebben we heel lang en heel hard voor gepleit’, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. Een kortere betaaltermijn  is goed voor de liquiditeitspositie van kleinere ondernemers én komt tegemoet aan hun doorgaans zwakkere onderhandelingspositie.’

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) maakte vandaag bekend dat ze samen met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) werkt aan een wetswijziging om de betalingstermijn van het grootbedrijf aan het mkb te halveren. ‘Eindelijk’, vindt Vonhof. Dat doen de bewindspersonen naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie van de huidige Wet betaaltermijnen grote bedrijven, die zij vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Daaruit blijkt dat grote ondernemingen hun rekeningen steeds later betalen in plaats van eerder.

60 dagen de norm

‘Wij hebben dit onderwerp keer op keer aanhangig gemaakt, omdat eerder onderzoek ook al oplopende termijnen liet zien’, zegt Vonhof. ‘Dat is al zo sinds de invoering van de Wet op de betaaltermijnen in 2017, waarmee de termijn op 60 dagen werd gezet. Die wet heeft zo ongeveer het tegenovergestelde bereikt dan wat ermee werd beoogd. Daar hebben wij van meet af aan ook voor gewaarschuwd: dat met deze wet 60 dagen juist de norm zou worden.’

Volgens de voorzitter van MKB-Nederland is het belangrijk voor de positie van het mkb dat de wettelijke betaaltermijnen voor grote bedrijven worden gelijk getrokken met die voor de overheid, waar die 30 dagen al langer geldt. ‘Of het nu de gemeente is of een groot bedrijf, als mkb-ondernemer zit je in een afhankelijkheidsrelatie. Het is vaak slikken of stikken, je hebt geen poot om op te staan en een incassobureau op je grootste klant afsturen doe je niet zo snel. Want dan weet je zeker dat je die kwijt bent.’

Niet fair

Het gebeurt tijdens deze crisis ook weer, aldus Vonhof, dat grotere partijen hun kleinere leveranciers onder druk zetten om veel langere betaaltermijnen te accepteren en zo als bank gebruiken. ‘Daar moeten we voor eens en altijd van af. Het is niet fair om dat je kleinere leveranciers aan te doen en al helemaal niet in een crisis zoals de huidige, waarin het mkb keihard liquiditeit nodig heeft om overeind te blijven.’

MKB-Nederland juicht het toe dat staatssecretaris ook gaat onderzoeken of de ACM mogelijk een jaar lang klachten en meldingen over het niet naleven van de 30-termijn kan registeren. ‘Een stok achter de deur lijkt ons zeer verstandig.’

De ondernemersorganisatie spreekt haar waardering uit voor de tientallen grote ondernemingen die de afgelopen jaren via Betaalme.nu al zelf het initiatief hebben genomen om hun kleinere leveranciers sneller te betalen, met betaaltermijnen van maximaal 30 dagen.

Bron: site MKB.nl  art . 8 juni

Lees meer

Overnameprijzen MKB bedrijven flink gestegen

Geplaats op: 24 mei 2019

Overnameprijzen barometer 2018

 

In de afgelopen twee jaar zijn de overnameprijzen van bedrijven flink gestegen. Met name bedrijven in de sectoren Bouw & Installatietechniek en IT & Online zijn met gemiddelde stijgingen tot wel 9 procent aanzienlijk duurder geworden.

Dit is één van de uitkomsten van de Brookz Overname Barometer, het periodieke onderzoek van overnameplatform Brookz naar cijfers en trends in de overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 265 fusie- & overname-advieskantoren (ca. 1.200 adviseurs) die samen meer dan 90% van de MKBovernamemarkt vertegenwoordigen (bedrijven met een omzet tussen de 0,5 en 25 miljoen euro).

Bouwbedrijven het meest gestegen

 

De grootste prijsstijging is de afgelopen twee jaar gemeten voor bedrijven in de sector Bouw & Installatietechniek. Een bouwbedrijf werd vanaf najaar 2016 gemiddeld 9,2% duurder, gevolgd door bedrijven in de sector IT & Online (+5,9%), Automotive, Transport & Logistiek (+5,5%) en Industrie & Productie (+4,9). De middenmoot wordt gevormd door bedrijven in de Zakelijke dienstverlening (+4,1%) en Agri & Food (3,7%). Detailhandel is de enig sector waar de afgelopen twee jaar bedrijven goedkoper zijn geworden (-1,4 procent).

IT & Online het duurst

 

De hoogste overnameprijzen worden betaald voor bedrijven uit de sector IT & Online. Gemiddeld wordt in deze sector 6,25 keer de brutowinst voor een bedrijf betaald. Andere sectoren met hoge verkoopprijzen zijn Gezondheidszorg & Farmacie (6,05 keer de brutowinst) en Groothandel (5,65 keer de brutowinst). Ook in deze ranking staan bedrijven uit de sector Detailhandel onderaan met een gemiddelde prijs van 3,6 keer de brutowinst.

Aanbod droogt op

 

In het tweede half jaar van 2018 is het gemiddeld aantal transacties per advieskantoor met 7% gestegen ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018. Opvallend is dat deze stijging bijna volledig word veroorzaakt door de toename van het aantal begeleide aankooptransacties. Volgens Floyd Plettenberg, partner bij Brookz en verantwoordelijk voor de Overname Barometer, is dat een logisch gevolg van de huidige marktsituatie. “Het is een verkopersmarkt: het aantal aangeboden bedrijven is beperkt. Voor een goed draaiend MKB-bedrijf staan soms wel twintig kopers in de rij. Bedrijven die willen groeien door overnames schakelen daarom steeds vaker een M&A-adviseur in om ze te helpen een geschikte overnamekandidaat te vinden en om gemakkelijker een voet tussen de deur te krijgen.”

Bron: website MKB servicedek.nl

Lees meer

MKB-ondernemers: businessplan zwakste plek

Geplaats op: 15 juni 2018

Starters in het midden- en kleinbedrijf hebben meer advies en begeleiding nodig bij het maken van een goed doordacht businessplan. Dat blijkt uit de maandelijkse MKB Monitor van MKB Servicedesk.

Bijna 1000 ondernemers gaven in een online enquête aan waar ze, achteraf gezien, veel meer over hadden willen of moeten weten toen ze hun ondernemersavontuur begonnen.

Ondernemingsplan

Met 44 procent van de stemmen werd het maken van een goed ondernemingsplan het vaakst genoemd. Ook het werven van klanten (20 procent) werd vaak genoemd, gevolgd door kennis over financiering en het kiezen van de juiste rechtsvorm (allebei ca. 10 procent).
Volgens Frank van Rutten van MKB Servicedesk onderstrepen de resultaten dat het belangrijk blijft starters voor te lichten hoe ze een goed businessplan schrijven. “Vrijwel niks is zó bepalend voor je overlevingskansen. Maar wat we nog steeds vaak zien, is dat een beginnende ondernemer genoegen neemt met een idee waar hij zelf enthousiast van wordt, waardoor hij niet grondig genoeg vérder onderzoekt. Dat is een blinde vlek die veel ondernemers achteraf betreuren.”
In de MKB Monitor verschilden de antwoorden sterk per bedrijfsgrootte. Ondernemers met een eenmansbedrijf noemden acquisitie bijna een derde keer vaker dan gemiddeld als onderwerp waar ze als starter liever meer over hadden geleerd.
Bij ondernemingen met 2 tot 10 medewerkers werd boekhouden de helft vaker genoemd dan gemiddeld. MKB-ondernemers met 26 tot en met 50 medewerkers noemden het ondernemingsplan anderhalf keer zo vaak als gemiddeld, terwijl acquisitie vier keer minder vaak werd geantwoord.
Per sector zijn er eveneens verschillen te zien. Ondernemers in de reclame en communicatie gaven ruim twee keer vaker dan gemiddeld aan dat boekhouden hun zwakke plek was. In de financiële sector werd juist het ondernemersplan anderhalf keer vaker genoemd. Voor zakelijke dienstverleners was boekhouding ruim de helft minder vaak hun ‘zwakke gebied’.

Over het onderzoek

De resultaten zijn verzameld in de laatste twee weken van september via een digitale enquête op MKBServicedesk.nl. Hieraan is meegewerkt door 978 ondernemers met tussen de 1 en 250 werknemers.
Bron: mkb servicedesk

Lees meer

Het MKB is drijvende kracht achter de Nederlandse economie.

Geplaats op: 19 januari 2018

Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie.
Ondernemers durven risico’s te nemen en creëren banen. Daarom moeten ze gefaciliteerd worden en niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels en eisen.
De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland is in 1902 opgericht door ondernemers met een missie die nog steeds actueel is: een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland. Ondernemers bepalen onze koers, wij zijn de stem van ruim 170.000 leden.

De stem van het mkb

Midden- en Kleinbedrijf  Nederland streeft naar een klimaat waarin bedrijven de kans krijgen om te groeien. Groei betekent meer banen en meer welvaart. De wereld verandert razendsnel, dat vraagt om flexibiliteit. Daar maken onze collega’s in Brussel, Den Haag en de regio zich hard voor.
Wij staan achter u! We roepen ondernemers regelmatig op om hun stem te laten horen. Een voorbeeld is de verkiezing van de mkb-vriendelijkste gemeente.

Efficiënte bedrijfsvoering

Er zijn in Nederland veel goede initiatieven die het ondernemerschap stimuleren. Wij omarmen ze, zorgen ervoor dat de ondernemer er echt wat mee kan. Ontbreekt er relevante ondernemersinformatie, dan zorgen we ervoor dat die er komt. Zo zorgen we ervoor dat ondernemers van alle thema’s op de hoogte zijn en op een efficiënte manier hun bedrijf kunnen voeren.

Een invloedrijk netwerk

Door samen te werken bereiken we meer. Leden van MKB-Nederland maken deel uit van een invloedrijk netwerk van ondernemers en beslissers in politiek, instanties en bedrijfsleven.

Bton: site MKB Nederland

Lees meer

Businessplan MKB zwakste plek

Geplaats op: 12 januari 2018

MKB-ondernemers: businessplan zwakste plek

Starters in het midden- en kleinbedrijf hebben meer advies en begeleiding nodig bij het maken van een goed doordacht businessplan. Dat blijkt uit de maandelijkse MKB Monitor van MKB Servicedesk.
Goed van start?

 Klik hier

Advertisement
Bijna 1000 ondernemers gaven in een online enquête aan waar ze, achteraf gezien, veel meer over hadden willen of moeten weten toen ze hun ondernemersavontuur begonnen.

Ondernemingsplan

Met 44 procent van de stemmen werd het maken van een goed ondernemingsplan het vaakst genoemd. Ook het werven van klanten (20 procent) werd vaak genoemd, gevolgd door kennis over financiering en het kiezen van de juiste rechtsvorm (allebei ca. 10 procent).
Volgens Frank van Rutten van MKB Servicedesk onderstrepen de resultaten dat het belangrijk blijft starters voor te lichten hoe ze een goed businessplan schrijven. “Vrijwel niks is zó bepalend voor je overlevingskansen. Maar wat we nog steeds vaak zien, is dat een beginnende ondernemer genoegen neemt met een idee waar hij zelf enthousiast van wordt, waardoor hij niet grondig genoeg vérder onderzoekt. Dat is een blinde vlek die veel ondernemers achteraf betreuren.”
In de MKB Monitor verschilden de antwoorden sterk per bedrijfsgrootte. Ondernemers met een eenmansbedrijf noemden acquisitie bijna een derde keer vaker dan gemiddeld als onderwerp waar ze als starter liever meer over hadden geleerd.
Bij ondernemingen met 2 tot 10 medewerkers werd boekhouden de helft vaker genoemd dan gemiddeld. MKB-ondernemers met 26 tot en met 50 medewerkers noemden het ondernemingsplan anderhalf keer zo vaak als gemiddeld, terwijl acquisitie vier keer minder vaak werd geantwoord.
Per sector zijn er eveneens verschillen te zien. Ondernemers in de reclame en communicatie gaven ruim twee keer vaker dan gemiddeld aan dat boekhouden hun zwakke plek was. In de financiële sector werd juist het ondernemersplan anderhalf keer vaker genoemd. Voor zakelijke dienstverleners was boekhouding ruim de helft minder vaak hun ‘zwakke gebied’.

Over het onderzoek

De resultaten zijn verzameld in de laatste twee weken van september via een digitale enquête op MKBServicedesk.nl. Hieraan is meegewerkt door 978 ondernemers met tussen de 1 en 250 werknemers.
bron: MKB servicedesk

Lees meer

Regeerakkoord met lastenverlichting goed voor MKB

Geplaats op: 27 oktober 2017

MKB-voorzitter Van Straalen: ‘Regeerakkoord toont goed oog voor praktijk mkb’

MKB-Nederland ziet veel van haar eigen agenda terug in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Er komt lastenverlichting voor het mkb en de loondoorbetalingsplicht bij ziekte wordt voor kleine bedrijven aangepakt.

“Dit akkoord  laat zien dat de formerende partijen in elk geval oog hebben voor de praktijk van het midden- en kleinbedrijf. Dat wordt onderstreept door de MKB-toets die erin is opgenomen. Dit bekent een doorbraak in de discussie over administratieve lasten”, zegt voorzitter Michaël van Straalen vanmiddag bij het Jaarcongres van MKB-Nederland in de Grote Kerk in Den Haag. Hij spreekt daar voor ruim 1.200 ondernemers en andere gasten uit Europese en nationale politiek en bedrijfsleven.

Van Straalen constateert dat het kabinet in het regeerakkoord “terecht veel aandacht heeft” voor het midden- en kleinbedrijf. “Dat is nog niet eerder zo sterk het geval geweest.” Blij is hij met de komst van de MKB-toets, waarvoor hij precies een jaar geleden een sterk pleidooi hield. De MKB-toets moet ervoor gaan zorgen dat wet- en regelgeving veel beter gaan aansluiten bij en uitvoerbaar zijn in de praktijk van kleine en middelgrote bedrijven. “Het wordt wel eens vergeten, maar 99 procent van het bedrijfsleven ís mkb.”

Loondoorbetaling bij ziekte aangepast

De voorzitter van MKB-Nederland noemt het verstandig dat het kabinet een scheiding maakt tussen groot en klein (tot 25 werknemers) in de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. “De lasten en risico’s daarvan drukken immers veel zwaarder in kleine bedrijven dan in grote. Het is goed dat het kabinet dat ook inziet.” De plannen zijn een flinke stap in de goede richting, te meer omdat zij ook voorzien in de overgang van een aantal re-integratieverplichtingen van de ondernemer naar het UWV. “De plannen moeten wel daadwerkelijk leiden tot lagere lasten en minder risico’s.”

Nieuwe ontslaggrond

Van Straalen heeft steeds bepleit dat het werkgeverschap weer aantrekkelijker moet worden. Het kabinet geeft ook hieraan gehoor. Ronduit positief is hij over de verlichtingen voor mkb-ondernemers bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en bedrijfsbeëindiging en de nieuwe ontslaggrond, de cumulatiegrond. Daarmee kunnen mkb-ondernemers veel beter uit de voeten. “Dat is een versoepeling, maar daaraan hangt echter wel een prijskaartje van maximaal 1,5 keer de huidige transitievergoeding. Veel ondernemers zullen dit niet meteen als een verlichting voelen, tenzij ze de zekerheid krijgen dat ze dan ook echt afscheid van iemand kunnen nemen.”

Kritisch op BTW-verhoging

De koopkracht neemt door aanzienlijke lastenverlichting toe en dat is goed nieuws voor de binnenlandse economie. Kritisch is Van Straalen op het voorstel om het lage BTW-tarief te verhogen. “Dat raakt juist sectoren die zwaar te lijden hebben gehad van de crisis en vaak net weer overeind krabbelen.”

Goed nieuws is de lastenverlichting voor het mkb via de vennootschaps- en inkomstenbelasting. Dat geldt ook voor het extra budget voor innovatie in het mkb en het feit dat aanbestedingsprocedures mkb-vriendelijker worden gemaakt.

Van Straalen kijkt met veel vertrouwen uit naar de samenwerking met het aanstaande kabinet. “Diverse punten vragen nog wel om nadere uitwerking. We zijn graag bereid om dat samen met het kabinet op te pakken.”

Bron: MKB Nederland

Lees meer

MKB bedrijven voor 70% familie bedrijven

Geplaats op: 11 augustus 2017

70 procent van Nederlandse mkb-bedrijven is een familiebedrijf

Nederland telt op dit moment 271.790  MKB familiebedrijven. 70 procent van alle bedrijven die meer dan één werknemer in dienst hebben, is daarmee een familiebedrijf.

Van de horecabedrijven is zelfs 80 procent een  MKB familiebedrijf, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Bij landbouwbedrijven is dat 92 procent.

Het merendeel van de familiebedrijven heeft niet meer dan vijftig werknemers, aldus het CBS. Nederland telt 3.690 familiebedrijven die meer dan vijftig werknemers tellen en 365 bedrijven met meer dan tweehonderdvijftig mensen in dienst.

Gezamenlijk hebben de familiebedrijven 341.220 vestigingen in Nederland. Een relatief groot deel daarvan bevindt zich in Friesland, Drenthe, Zeeland en Limburg, terwijl Utrecht en Noord-Holland een kleiner percentage (respectievelijk 51 en 56 procent) vestigingen van familiebedrijven huisvesten.

54 procent van de bedrijfsvestigingen in de gemeente Eindhoven behoort toe aan een familiebedrijf. Daarmee gaat de vijfde stad van Nederland aan kop. In Utrecht gaat het om 54 procent en in Amsterdam om 45 procent.

Bron. nu.nl

Lees meer

Helft mkb haalt nauwelijks omzet uit online marketing

Geplaats op: 10 juli 2017

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn nog lang niet massaal overtuigd van het belang van online zakendoen. 45 procent zegt weinig waarde te hechten aan verdere digitalisering en de inzet van online marketing, terwijl 76 procent van de Nederlandse consumenten producten en diensten online afneemt. De helft van het mkb geeft aan nog geen 5 procent van de omzet uit online activiteiten te halen. Dit blijkt uit de vierde editie van de MKB Online Monitor 2017, een onderzoek onder 1606 mkb-ondernemers uitgevoerd door Kantar TNS, in opdracht van DTG en MKB-Nederland.

Na jaren van groei stabiliseert de digitalisering onder kleine en middelgrote bedrijven in Nederland. Net als in 2015 heeft 76 procent van de ondernemers een website, heeft 69 procent een bedrijfspagina op één of meerdere websites en heeft 16 procent in 2017 een webshop. Ook de inzet van zoekmachine-optimalisatie (SEO, 29 procent) en e-mailmarketing (31 procent) is nauwelijks veranderd. Weliswaar zijn meer ondernemers online gaan adverteren, de gemiddelde besteding ligt daarbij lager dan twee jaar geleden.

Inzet online marketing passief en ad hoc

Het aantal mkb’ers met online marketingactiviteiten is met 49 procent licht gedaald (-3 procent) ten opzichte van 2015. Binnen deze groep plant slechts een kwart deze activiteiten. De meeste ondernemers (58 procent) zetten online marketingactiviteiten ad hoc in en slechts 6 procent reserveert hiervoor een apart budget.

Van de Nederlandse consumenten raadpleegt 72 procent klantbeoordelingen bij (oriëntatie op) aanschaf van producten of diensten. Maar slechts 18 procent van het mkb speelt hier op in.

Bijna 70 procent van de mkb’ers heeft één of meer bedrijfsprofielen op bedrijvensites en sociale media, Facebook (44 procent), LinkedIn (29 procent) en Google+ / Google Mijn bedrijf (25 procent) zijn de meest gebruikte.

Het mkb heeft de afgelopen twee jaar een inhaalslag gemaakt in de optimalisatie van websites en webshops voor smartphones en tablets, van 11 procent naar 76 procent. Ook schakelen ondernemers steeds vaker professionals in voor hun website en neemt het gebruik van professionele fotografie en/of video’s toe.

Mkb laat kansen liggen door gebrek aan kennis

DTG en MKB-Nederland concluderen op grond van de MKB Online Monitor 2017 dat mkb-ondernemers online kansen laat liggen en nog een wereld te winnen hebben. De Nederlandse consument is sterk online georiënteerd, maar het mkb speelt daar slechts in beperkte mate op in. Mogelijke oorzaak daarvan is een gebrek aan kennis. Want hoewel 8 op de 10 ondernemers stelt dat zij hun doelstellingen van online inspanningen halen, benoemen zij het gebrek aan kennis als hun grootste uitdaging.

Download de volledige rapportage van het MKB Online Monitor onderzoek 2017.

Lees meer

Cyberverzekeringen steeds populairder

Geplaats op: 29 maart 2017

Meer vraag naar cyberverzekeringen

Nederlandse bedrijven sluiten meer cyberverzekeringen af. Tussen 2014 en 2016 noteerde Lloyd’s een toename van 900 procent in de cyberpremies die ze ontvangen van Nederlandse bedrijven. Volgens de verzekeraar is Nederland de grootste afnemer van cyberverzekeringen in centraal Europa en laten we landen als Duitsland, Frankrijk en Italië achter ons.

Lloyds

Nederlandse bedrijven willen goed voorbereid zijn op cyberincidenten. Uit een enquête van Lloyd’s over cyberrisico’s blijkt dat 94 procent van alle Nederlandse bedrijven de afgelopen vijf jaar te maken heeft gehad met cyberincidenten en maakt 68 procent zich zorgen over de risico’s.

Europa

”Voor de Europese implementatie van de algemene verordening gegevensbescherming in 2018 heeft Nederland al de nationale meldplicht datalekken ingevoerd. Het lijkt erop dat bedrijven zich hierdoor bewuster zijn geworden van de kwetsbaarheid van hun gegevens en de risico’s en gevolgen van cyberdreigingen”, zegt Ralph van Helden, manager Benelux bij Lloyd’s.

Digitaal tijdperk

”In dit digitale tijdperk kun je cyberincidenten nooit volledig uitsluiten. Het belangrijkste is dus hoe je hiermee omgaat en welke maatregelen je neemt om je bedrijf en je klanten te beschermen. Een cyberverzekering zorgt er niet alleen voor dat de financiële risico’s beperkt blijven. Het kan bedrijven ook wegwijs maken in deze nieuwe omgeving, of helpen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om te gaan met mogelijke operationele en reputatieschade en sneller te herstellen.”

Lees meer