Medisch adviseur bij letselschade moet standaard worden

Geplaats op: 20 januari 2017

Medisch adviseur bij letselschade moet standaard worden”

De doorlooptijd van het medische traject bij letselschadezaken kan met negen maanden worden ingekort. Deze tijdwinst is mogelijk door in plaats van aparte medisch adviseurs voor de verzekeraar en het slachtoffer, één medisch adviseur in te schakelen die volledig onafhankelijk opereert. Dit blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Maastricht en Tilburg in opdracht van Achmea, dat collega-verzekeraars en belangenbehartigers oproept voortaan één neutrale adviseur in te schakelen.

De afhandeling van letselschadezaken kan behoorlijk lang duren. Een zaak kan immers pas worden afgerond als de medische eindsituatie bekend is. Het inzetten van twee adviseurs levert in de praktijk regelmatig discussie op. Dit leidt tot vertraging, hogere kosten en nogal eens tot teleurstelling bij slachtoffers. Aangetoond is nu dat het benoemen van één neutrale medisch adviseur leidt tot een snellere afhandeling; zowel van het medische traject als van het gehele letselschadetraject.

Ervaringen even positief

De onderzoeksresultaten laten zien dat slachtoffers bij wie één medisch adviseur betrokken is soortgelijke schadevergoedingen krijgen toegewezen als wanneer twee medisch adviseurs betrokken zijn. Verder ervaren slachtoffers een traject met een onpartijdige medisch adviseur even positief als een traject met een eigen medisch adviseur. Tot slot blijkt ook dat een traject met slechts één medisch adviseur goedkoper is.

Doorbraak voor slachtoffers

De schadeverzekeraars Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en Avéro staan vierkant achter de onderzoeksresultaten. “Wij zien de uitkomsten als een innovatieve doorbraak voor letselslachtoffers”, zegt Michiel Delfos, divisievoorzitter Schade & Inkomen bij Achmea. “Daarom roepen wij verzekeraars en belangenbehartigers op om bij letselschade voortaan nog maar één medisch adviseur in te zetten. Wij hechten hier zoveel waarde aan omdat het centraal stellen van het klantbelang de beste kans biedt dat klanten voortvarend en prettig worden behandeld.”

Bron: VVP nieuws

Lees meer