Autoverzekering Vaak Te Duur

Geplaats op: 20 juli 2022

Autoverzekering vaak te duur

Ruim 1 op de 5 automobilisten hebben een te dure autoverzekering

Geld.nl een financiële vergelijkingssite heeft onderzocht en concludeert dat ruim 22 procent van de mensen geen goede autoverzekering heeft. Het blijkt dat ze een te uitgebreide dekking nemen en daardoor teveel premie betalen. Met ander woorden de dekking is ten opzichte van de waarde van de auto te uitgebreid en daardoor wordt er teveel aan premie betaald.

Wa dekking of een hogere dekking?

Het blijkt dat maar liefst 17.6 procent van de mensen kiest voor een uitgebreidere dekking, zoals  Wa en Casco. Dit terwijl een WA dekking eigenlijk volstaat. Je betaalt dan vaak honderden euro’s aan extra premie die je er bij een schade niet meer uit krijgt. Bijvoorbeeld omdat de dagwaarde van de auto ten opzichter van het schadebedrag te laag is.

Volgens geld.nl kan het ook andersom gaan. Namelijk een  relatief jongen en daarmee dure auto die Wa is verzekerd. Als je dan een grote schade krijgt sta jezelf voor de kosten. Ook dit komt meer voor dan je denkt.

Welke verzekering dan wel?

Wij geven graag advies om samen met jouw te kijken welke autoverzekering het beste bij jou en jouw auto past. Daarnaast kunnen we advies geven over het al dan niet afsluiten van een auto rechtsbijstandsverzekering,  Het verschil uitleggen tussen ongevallen inzittenden en schadeverzekering inzittenden en wat de beste dekking is.

Bij welke verzekeraar?

Bovenstaande ging hoofdzakelijk om een verkeerde dekking bij een specifieke auto. Bijvoorbeeld een Wa dekking bij een nieuwe auto of een All risk dekking bij een oude auto.

Een verzekering kan ook te duur zijn door te kiezen voor een bepaalde verzekeraar! Candor heeft bij circa vijftig verzekeraars een agentschap. Wij hebben dus altijd keuze en kunnen kijken waar wij je auto het beste kunnen verzekeren.  Wij gebruiken hiervoor vergelijkingssoftware.

Bel ons gerust voor een offerte

Lees meer

Zorgverzekering wordt gemiddeld 37 euro duurder

Geplaats op: 4 oktober 2019

De nominale premie zorgverzekering

De nominale premie zorgverzekering stijgt, volgens raming van het kabinet, met 37 euro tot gemiddeld 1.421 euro in 2020. De Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) komt in 2020 uit op 6,70 procent, 0,25 procentpunt lager dan in 2019.

De dinsdag bekendgemaakte begroting 2020 van VWS leest: “Hoewel zorgverzekeraars sinds 2014 circa zes miljard euro hebben ingezet ter verlaging van de premie, beschikken zorgverzekeraars naar inschatting nog over voldoende reserves om ook de premieontwikkeling 2020 enigszins te mitigeren. Verondersteld wordt dat zorgverzekeraars in 2020 0,45 miljard euro aan reserves inzetten ter verlaging van de premiestijging, dat is 0,1 miljard euro meer dan waar zorgverzekeraars bij de premiestelling 2019 van uitgingen. Bij de raming van de premie is ervan uitgegaan dat zorgverzekeraars met een geleidelijke inzet van reserves een stabiele premieontwikkeling beogen.”

Zorgtoeslag structureel verhoogd

In het kader van de koopkrachtbesluitvorming voor 2020 is besloten tot een structurele verhoging van de zorgtoeslag. Dit is één van de maatregelen die het kabinet neemt om te zorgen voor een evenwichtiger inkomensbeeld. Deze verhoging van de zorgtoeslag wordt bereikt door de normpercentages van het drempelinkomen die de hoogte van de normpremie en daarmee van de zorgtoeslag bepalen vanaf 2020 neerwaarts aan te passen. Voor de meeste huishoudens met recht op zorgtoeslag leiden de lagere percentages tot een verhoging van de zorgtoeslag met 41 euro. Daarnaast stijgt de zorgtoeslag automatisch omdat deze meegroeit met de stijgende standaardpremie (circa 40 euro voor eenpersoonshuishoudens en circa 80 euro voor meerpersoonshuishoudens).

De gemiddelde zorgtoeslag was in 2018 1.028 euro voor een eenpersoonshuishouden en 1.430 euro voor een tweepersoonshuishouden.

Bron: VVP online september 2019

Lees meer

Klimaatschade zorgt voor hogere verzekeringspremie

Geplaats op: 13 september 2019

Verzekeraars zien zich genoodzaakt hun premies te verhogen, vanwege een toename van klimaatschade door extremer weer, blijkt woensdag uit een rondgang van de Volkskrant.

Zo meldt Interpolis dat het aantal meldingen van schade aan woningen door klimaatschade als hagel of regen vorig jaar ruim 20 procent hoger is uitgevallen dan in 2011.

ASR verhoogt de premies voor de particuliere woonhuisverzekering en zakelijke gebouwenverzekering. SNS laat klanten meer betalen voor de autoverzekering vanwege toenemende hagel- en stormschade.

Het Verbond van Verzekeraars denkt dat premies in bepaalde gebieden zullen stijgen of dat sommige risico’s niet meer gedekt zullen worden.

Een bijkomend risico van stijgende premies zou zijn dat sommige mensen afhaken en zich niet meer zullen verzekeren. In dat geval wordt het risico voor de verzekeraar groter, waarmee premies nog verder kunnen oplopen. Verzekeraars zetten daarom ook in op preventieve maatregelen om de klimaatschade te beperken, zoals investeringen in ‘groene daken’ – begroeide platte daken die veel water opnemen.

bron: Nu.nl

Lees meer

Premie autoverzekering fors hoger

Geplaats op: 18 november 2016

Verzekeringspremies gaan explosief omhoog

De premies voor autoverzekeringen gaan explosief omhoog. Verzekeraars worden niet alleen op kosten gejaagd door meer aanrijdingen, maar ook door alsmaar duurder wordende reparaties.

„Auto’s zijn tegenwoordig net rijdende ’iPads’ en als er iets kapot gaat, betekent dat het herstel echt in de papieren gaat lopen. Dat geld moet ergens vandaan komen”, stelt Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars.

Sinds eind vorig jaar stegen de premies van autoverzekeringen gemiddeld al met 21% en we verwachten dat stijgingen door zullen zetten”, zegt Suzan Samson van Independer. „Automobilisten met een WA-verzekering gaan dat het meest voelen in hun portemonnee met een stijging van 31%, wat neerkomt op €144 per jaar.”

Verbond van verzekeraars

Het Verbond ziet een duidelijke trendbreuk. Buis: „Vorig jaar telden we na jaren van daling ineens 50.000 aanrijdingen meer. Dat opgeteld bij duurdere herstelwerkzaamheden laat zien dat verzekeraars gezamenlijk hun uitgaven in vijf jaar tijd zagen stijgen van €1 miljard tot ruim €1,2 miljard. En dat is een sector die toch al jaren verlies leed.”

Uw autoverzekering

Mocht u autoverzekering teveel stijgen naaem dan gerust eens contact met ons op. Candor werkt met meer dan 50 verschillende auto verzekeraars wellicht dat wij iets kunnen betekenen,

Bron de Telegraaf

Lees meer