Verzekerbaarheid onder druk

Geplaats op: 14 augustus 2020

verzekerbaarheid onder druk

Verzekerbaarheid onder druk, Adfiz wil actie

Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs, roept op in een publicatie om “in een hoger tempo dan het geval is” oplossingen te zoeken voor onverzekerbaarheid. “Zeker nu onverzekerbaarheid breed als probleem wordt erkend.”

Adfiz wijst daarbij naar een publicatie van dagblad Trouw over de onverzekerbaarheid van recyclebedrijven. “Maar deze publicatie staat niet op zich. Er worden steeds vaker Kamervragen gesteld over onverzekerbaarheid, media hebben volop aandacht voor de problemen waar diverse sectoren mee kampen en het Verbond van Verzekeraars heeft een themapagina op haar website gelanceerd.”

Faillissement

In het artikel in Trouw wordt uitgebreid ingegaan op de maatschappelijke gevolgen van het faillissement van recyclebedrijven. “Niet zelden is zo’n faillissement het gevolg van een forse brandschade. Op het moment dat het recyclebedrijf niet verzekerd is, blijkt een faillissement in veel gevallen onafwendbaar én draait de maatschappij op voor de schadeposten zoals sanering en milieuschade. Het Verbond meldt in het Trouw-artikel dat enkel OOM Verzekeringen nog nieuwe polissen afsluit voor deze sector. “Dit sluit nauw aan bij de signalen die wij van adviseurs krijgen”, aldus Adfiz. “Dat het aantal afvalbranden te hoog is en dat er in een hoger tempo werk gemaakt moet worden van preventie is voor ons geen punt van discussie. Echter: dat verzekeraars recyclebedrijven en adviseurs in deze transitiefase laten bungelen, is niet aanvaardbaar. Als Adfiz blijven we hierover in gesprek met het Verbond en individuele verzekeraars.”

Kamervragen over verzekerbaarheid agrarische sector

Naar aanleiding van een publicatie in De Groene Amsterdammer zijn Kamervragen gesteld over de verzekerbaarheid van de pluimvee- en varkenshouderijen. In deze publicatie noemde Adfiz  deze sectoren praktisch onverzekerbaar. In antwoord op vragen van SP-Kamerlid Futselaar geeft minister Schouten aan dat het afsluiten van een brandverzekering niet wettelijk verplicht is en dat verzekeraars steeds strengere veiligheidseisen stellen. De Minister juicht deze aanpak toe omdat zo risicogebaseerd de brandveiligheid wordt versterkt.

Premiestijgingen in zakelijke markt lopen op tot 37%

Slechts één of zelfs geen verzekeraar

“Uiteraard zijn wij ook een groot voorstander van de toename van brandveiligheid”, stelt Adfiz. “Tegelijkertijd gaat minister Schouten veel te makkelijk voorbij aan het gebrekkige verzekeringsaanbod voor de agrarische sector. In veel gevallen is er slechts één of zelfs geen verzekeraar die het risico überhaupt wil overwegen. Adviseurs en hun klanten zijn daarbij volledig zijn overgeleverd aan de eisen van die ene verzekeraar. Er is een breder marktaanbod nodig en meer maatwerk voor agrariërs die wel willen investeren in preventie, maar onmogelijk nu al aan de gestelde eisen kunnen voldoen.”

Verbond lanceert portaal over verzekerbaarheid

Nadat het Verbond verzekerbaarheid eerder al als speerpunt voor de komende jaren benoemde, heeft het Verbond nu een themapagina over dit onderwerp gelanceerd. Hier is een overzicht terug te vinden van volgens het Verbond lastig verzekerbare risico’s en de stappen die men zet. Adfiz reageert daarop: “Hoewel er nog een aantal sectoren ontbreken in het overzicht zijn wij blij met deze eerste stap. Veel van de ondernomen stappen herkennen wij en aan de genoemde dialoogsessies hebben wij namens de adviseurssector deelgenomen. Tegelijkertijd ervaren klanten in de getroffen sectoren hier vandaag of morgen niet het verschil. Het wordt daarom ook tijd dat de op zichzelf nuttige verkenning van de oorzaken van onverzekerbaarheid worden opgevolgd door een concreet plan. Om ervoor te zorgen dat praktisch onverzekerbare sectoren zich kunnen verzekeren tegen fatsoenlijke premies en voorwaarden en daarbij keuze hebben uit een gezond marktaanbod.”

Bron: website AM web 12aug 2020

 

Lees meer