RI&E Hoe gaat u om met risico’s in uw bedrijf?

Geplaats op: 25 september 2020

RI&E

Voor ondernemers

U weet als geen ander wat er speelt in uw organisatie. En u heeft ongetwijfeld ook zicht op welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er zijn. Wat doet u met die kennis?

Als werkgever heeft u een zorgplicht. Maar ook met het oog op duurzame inzetbaarheid en bedrijfscontinuïteit is het belangrijk om uitval van werknemers als gevolg van het werk te voorkomen. Nu u ongetwijfeld bezig bent met aanpassingen in uw organisatie in verband met de corona-maatregelen, biedt dat een uitgelezen kans om ook andere punten direct mee te nemen. Kortom tijd voor de RI&E.

Hulp van de RI&E

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt om op een gestructureerde manier alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw organisatie in kaart te brengen. Hierbij wordt zowel gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als zaken die niet direct tot uitval leiden. Denk bijvoorbeeld aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk, fysieke belasting door tillen en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Ook de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus moeten worden opgenomen in de RI&E. Vervolgens maakt u een realistisch plan om die risico’s aan te pakken door preventieve maatregelen te nemen. Lees hier meer over de RI&E.

Tijdens de Week van de RI&E bieden organisaties in heel Nederland webinars, quickscans, kortingen en telefonische consulten over de RI&E. Grijp dit moment aan om de deze uit te voeren of up-to-date te maken. Bekijk hier alle acties en activiteiten.

Prioriteit

Het uitvoeren van een RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staat aan de basis van een preventief beleid voor een gezonde en veilige werkplek. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft er daarom een hoge prioriteit aan gegeven.

Dit komt onder andere tot uiting in:

In het jaarplan 2020 van de Inspectie SZW worden al extra en strengere controles genoemd, de boetes zijn verhoogd en er worden sneller boetes uitgedeeld. Ga dus nu aan de slag.

Medewerkers die ziek worden door hun werk is echt niet meer van deze tijd…

Bovenstaande informatie is afkomstig van de website weekvanderie.nl  

Meer weten over de RI&E?

Hert is niet voor niets dat er een week van de RI&E nodig is. Veel ondernemers hebben hier nog te weinig of geen actie op ondernomen.  Wil je meer weten over hoe dit te regelen voor jouw bedrijf neem dan gerust contact met mij op.  Candor werkt hiervoor samen met Safety Analyse, Ron Haandrikman

 

 

Lees meer

RI&E mag niet langer ontbreken, per direct een boete

Geplaats op: 30 augustus 2019

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars vindt het goed dat bedrijven per direct een boete van de Inspectie SZW kunnen verwachten als zij niet in kaart brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s werknemers op de werkvloer lopen.

RI&E

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de maatregel op 22 juli per direct ingevoerd. Bij veel bedrijven ontbreekt een zogeheten Risico Inventarisatie en Evaluatie die in kaart brengt welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s werknemers op de werkvloer lopen. Nikki van der Knaap, beleidsadviseur bij het Verbond: “Dat is zorgwekkend, want zo’n inventarisatie speelt een grote rol in het voorkomen van bedrijfsongevallen en beroepsziektes”.

Forse boetes

De boete voor bedrijven die de verplichtingen met betrekking tot de RI&E onvoldoende naleven is verhoogd van categorie 4 naar categorie 5 (van 3.000 naar 4.500 euro). De situatie waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E is aangemerkt als een overtreding met directe boete (ODB). Voor overtreding van artikel 5, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, dat ziet op het Plan van Aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn, is het boetenormbedrag verhoogd met twee categorieën (van 2 naar 4, van 750 naar 3.000 euro). De situatie waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een Plan van Aanpak is nu eveneens aangemerkt als een overtreding met directe boete. Indien de werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E en Plan van Aanpak wordt dit aangemerkt als één overtreding, namelijk het niet beschikken over een RI&E.

Voor de overige onderdelen van artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet is het normbedrag met één categorie verhoogd (van 2 naar 3, dus van 750 naar 1.500 euro).

De verhoging van het normbedrag met één categorie gaat ook gelden voor artikelen 4.2, 4.2a en 4.13 van het Arbobesluit. Die bepalingen bevatten nadere voorschriften ten aanzien van de RI&E over het werken met gevaarlijke stoffen waaronder kankerverwekkende stoffen en stoffen die voor de reproductie toxisch zijn.

Indien een tekortkoming wordt geconstateerd ten aanzien van de RI&E en/of het Plan van Aanpak wordt eerst een waarschuwing of eis opgelegd, voordat wordt overgegaan tot het opleggen van een boete.

Bron: website VVPonline.nl

Lees meer

ARBO regels vaak niet voldoende nageleefd

Geplaats op: 18 juli 2019

Merendeel bedrijven leeft arbo-regels onvoldoende na

Het percentage bedrijven dat aan belangrijke arbo-regels voldoet, is veel lager dan het deel dat de regels niet naleeft. Wel is er in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Arbo in Bedrijf 2018’ dat de Inspectie SZW heeft uitgevoerd.
In 2018 heeft een derde van de bedrijven een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een inventarisatie gemaakt van de risico’s voor werknemers. In 2016 voldeed 27 procent van de bedrijven aan al deze verplichtingen uit de Arbowet.

49 procent bedrijven heeft RI&E

Om goed arbo-beleid te kunnen vormgeven, moet de werkgever een overzicht opstellen van alle gevaren die in het bedrijf kunnen voorkomen. Met deze risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) kan het bedrijf de gevaren aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Het aandeel bedrijven met een RI&E is toegenomen van 45 procent in 2016 naar 49 procent in 2018. Ruim tachtig procent van de werknemers werkt bij een bedrijf met een RI&E. Dit komt doordat grote bedrijven doorgaans vaker voldoen aan arbo-verplichtingen dan kleine bedrijven. De Inspectie SZW kan een bedrijf direct beboeten als een RI&E ontbreekt.

Bron: VVP nieuws

Lees meer