RI&E mag niet langer ontbreken, per direct een boete

Geplaats op: 30 augustus 2019

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars vindt het goed dat bedrijven per direct een boete van de Inspectie SZW kunnen verwachten als zij niet in kaart brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s werknemers op de werkvloer lopen.

RI&E

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de maatregel op 22 juli per direct ingevoerd. Bij veel bedrijven ontbreekt een zogeheten Risico Inventarisatie en Evaluatie die in kaart brengt welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s werknemers op de werkvloer lopen. Nikki van der Knaap, beleidsadviseur bij het Verbond: “Dat is zorgwekkend, want zo’n inventarisatie speelt een grote rol in het voorkomen van bedrijfsongevallen en beroepsziektes”.

Forse boetes

De boete voor bedrijven die de verplichtingen met betrekking tot de RI&E onvoldoende naleven is verhoogd van categorie 4 naar categorie 5 (van 3.000 naar 4.500 euro). De situatie waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E is aangemerkt als een overtreding met directe boete (ODB). Voor overtreding van artikel 5, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, dat ziet op het Plan van Aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn, is het boetenormbedrag verhoogd met twee categorieën (van 2 naar 4, van 750 naar 3.000 euro). De situatie waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een Plan van Aanpak is nu eveneens aangemerkt als een overtreding met directe boete. Indien de werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E en Plan van Aanpak wordt dit aangemerkt als één overtreding, namelijk het niet beschikken over een RI&E.

Voor de overige onderdelen van artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet is het normbedrag met één categorie verhoogd (van 2 naar 3, dus van 750 naar 1.500 euro).

De verhoging van het normbedrag met één categorie gaat ook gelden voor artikelen 4.2, 4.2a en 4.13 van het Arbobesluit. Die bepalingen bevatten nadere voorschriften ten aanzien van de RI&E over het werken met gevaarlijke stoffen waaronder kankerverwekkende stoffen en stoffen die voor de reproductie toxisch zijn.

Indien een tekortkoming wordt geconstateerd ten aanzien van de RI&E en/of het Plan van Aanpak wordt eerst een waarschuwing of eis opgelegd, voordat wordt overgegaan tot het opleggen van een boete.

Bron: website VVPonline.nl

Lees meer