mobiele telefoon achter het stuur

Geplaats op: 5 april 2022

mobiel bellen en verkeer

Mobiele telefoon steed vaker gebruikt in verkeer

De mobiele telefoon wordt steeds vaker in het verkeer gebruikt. Waar in 2017 66% van de Nederlanders aangaf dit weleens te doen, is dit inmiddels opgelopen tot 71,5%. Dit komt naar voren uit de Mobiliteitsbarometer van verzekeraar Interpolis, uitgevoerd door SWOV.

Gekeken naar automobilisten maakt 70% gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur. Opvallend is dat het aantal personen dat foto’s maakt, iets opzoekt of zelfs een game speelt achter het stuur is toegenomen ten opzichte van de eerste meting vier jaar geleden. De verzekeraar vreest dat als er nu geen actie ondernomen wordt, jongere generaties het heel normaal vinden om de telefoon in het verkeer te gebruiken en het aantal verkeersongevallen alleen maar toeneemt.

Vooral zorgen over jongeren

Opvallend is dat 85% van de jongeren de mobiele telefoon in het verkeer gebruikt. Patty Jansen, gedragswetenschapper bij Interpolis: “We zien dat 88% van de jongeren de mobiele telefoon uit gewoonte gebruikt. Het is automatisch gedrag geworden. In deze leeftijdsgroep is daarbij de sociale norm een belangrijke voorspeller voor dit gedrag. Als jongeren denken dat hun sociale omgeving positief staat tegenover mobiel gebruik in het verkeer en als jongeren denken dat anderen de mobiele telefoon vaak gebruiken in het verkeer, doen zij dit zelf ook vaker.”

Meer verkeersongevallen

Interpolis zet zich al jaren in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De verzekeraar zoekt continu naar slimme manieren om afleiding in het verkeer bij risicogroepen zoals jongeren, autobestuurders en senioren te verminderen. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek zet Jansen zich in om bewustwording en veilig verkeersgedrag te stimuleren. Ze waarschuwt voor de gevaren van het toenemende gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer: “We moeten het telefoongebruik in het verkeer niet normaal gaan vinden. Trekken we de lijn van de afgelopen jaren door, dan betekent dit dat mensen steeds vaker hun mobiele telefoon in het verkeer gaan gebruiken. Dat zorgt dan mogelijk voor nog meer verkeersongevallen. Om dit te veranderen, ligt er een taak bij ons als verzekeraar om bewustwording te creëren en te zoeken naar slimme oplossingen om afleiding in het verkeer tegen te gaan en de verkeersveiligheid te verhogen. Zowel onder jongeren als volwassenen. Deze taak ligt daarom ook bij scholen, werkgevers, maatschappelijke organisaties en ouders. We weten bijvoorbeeld dat hoe vaker ouders hun mobiele telefoon gebruiken in het verkeer, hoe vaker hun kinderen dit ook doen. Het is aan ons samen om het niet normaal te laten zijn dat we onze telefoon gebruiken als we deelnemen aan het verkeer.”

Bron: website : Infinance.nl

 

Lees meer

Directe schadeafhandeling is per 1 juli een feit

Geplaats op: 1 juli 2021

Directe schadeafhandeling

Directe schadeafhandeling DSA

Vandaag (1 juli 2021) gaat de regeling Directe Schadeafhandeling (DSA) voor particuliere personenauto’s in. Dat betekent dat vanaf vandaag de verzekerde schade aan zijn auto die door een ander is veroorzaakt, kan indienen bij de eigen verzekeraar in plaats van bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Wat zijn de voordelen voor onze verzekerden?

  • Het sluit goed aan op de wensen en verwachtingen van de verzekerde: verzekerden willen graag ontzorgd worden.
  • Duidelijkheid bij wie de verzekerde schade kan melden. Verzekerden ervaren het als heel onlogisch dat zij zich in geval van schade moeten melden bij de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij.
  • De claim kan sneller in behandeling worden genomen en de schade kan sneller worden vergoed. Wanneer men kiest schade via de verzekeraar van de aansprakelijke partij in te dienen, moet men eerst weten wie die verzekeraar is om daar de schade in te dienen. Die verzekeraar onderneemt pas actie als deze ook melding heeft gekregen van de eigen verzekerde. En dat kan nog wel eens lang duren. Met de DSA kan de schade wel direct in behandeling worden genomen.
  • Belangrijk is dat de verzekerde zelf mag kiezen bij wie hij de schade meldt: bij de eigen verzekeraar of die van de aansprakelijke partij.
  • De verzekerde heeft contact met de verzekeraar die hij of zij kent en waar u als assurantieadviseur korte lijnen mee heeft.
  • De verzekerde of u als adviseur hoeft niet meer zelf de discussie aan te gaan met de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij.
  • Door DSA heeft de Vereende meer contact met u als assurantieadviseur als uw klant schade heeft. Dat biedt kansen om gezamenlijk te werken aan een hogere klanttevredenheid.
  • U als assurantieadviseur kan uw WA-verzekerde zelf helpen en uw toegevoegde waarde bewijzen in plaats van te verwijzen naar de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Niet alle schades komen in aanmerking voor DSA. Zo moet de aansprakelijke partij bekend en verzekerd zijn en mag er geen letselschade zijn. In de nieuwsbrief van 20 mei hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de werking van de DSA en de voorwaarden. Hier kunt het betreffende artikel nog eens nalezen.

Bron: website de Vereende 

Lees meer