AON: PRIVAAT VERZEKEREN WGA VEEL AANTREKKELIJKER

Geplaats op: 10 juni 2016

AON: Privaat verzekeren WGA veel aantrekkelijker

Privaat verzekeren wordt in veel gevallen nog aantrekkelijker, terwijl verzekeren via het UWV juist duurder wordt, aldus Aon naar aanleiding van de Wet verbetering hybride markt WGA.

Met de Wet verbetering hybride markt WGA komt de privatisering van de sociale zekerheid tot een nieuw hoogtepun, stelt Aon. “Privaat verzekeren wordt voor veel werkgevers nog voordeliger dan voorheen, omdat zij publieke WGA-lasten vanaf 2017 bij het UWV achter mogen laten. Daardoor beginnen werkgevers bij privaat verzekeren met een schone lei. Publiek verzekeren wordt juist duurder gemaakt; de lasten die ontstaan zijn tijdens het eigenrisicodragerschap, worden voortaan in de publieke premie meegenomen. Daardoor betalen werkgevers bij een overstap van privaat naar publiek verzekeren vanaf 2017 dubbel voor de WGA-lasten. Zij hebben daar immers ook al premie voor betaald toen zij nog privaat waren verzekerd.”

Door verliesnemingen in het verleden staan verzekeraars niet te springen om nieuwe risico’s, zegt Aon. “Om voor een aantrekkelijke premie in aanmerking te komen, wordt van werkgevers verwacht dat ze kunnen aantonen dat hun risico’s onder controle zijn. Dit zorgt voor een enorme tijdsdruk: werkgevers die overwegen over te stappen, moeten hun keuze al vóór 1 oktober bij de Belastingdienst indienen. De ervaring leert dat de voorbereiding voor een overstap tussen publiek of privaat verzekeren vaak drie tot zes maanden tijd vergt. Wie niet op tijd een keuze maakt, is in veel gevallen voor minimaal drie jaar verplicht publiek verzekerd en betaalt dan vanaf 2017 de verhoogde publieke premie.”

Keihard nodig

VVP organiseerde op 2 juni jl samen met De Goudse en Movir een themabijeenkomst over Inkomen, waarbij dit onderwerp ook uitgebreid aan bod kwam. In VVP 4, die op 17 juni verschijnt, lezen adviseurs alle ins en outs over wetswijzigingen en trends op het gebied van Inkomen. Dit onder de noemer: “De inkomensadviseur is keihard nodig.”

Bron: VVP 6 juni 2015

Lees meer

Aon: Grote tijdsdruk op keuze tussen publiek of privaat verzekeren

Geplaats op: 8 maart 2016

Grote tijdsdruk op keuze tussen publiek of privaat verzekeren

Er staat een grote tijdsdruk op de keuze die werkgevers moeten maken om hun WGA-verzekering publiek of privaat te regelen. Aon stelt dat zij onder enorme tijdsdruk staan, omdat zij hun keuze al voor 1 oktober 2016 gemaakt moeten hebben.

Omdat de WGA door een wetswijziging in 2017 verandert, wordt de keuze tussen publiek of privaat verzekeren volgens Aon ‘belangrijker dan ooit’. “Dat vraagt om voldoende voorbereidingstijd”, schrijft Aon, maar die is er mogelijk niet vanwege de hoge tijdsdruk. Volgens de verzekeringsmakelaar kan de juiste keuze voor privaat dan wel publiek verzekeren werkgevers enkele miljoenen euro’s schelen.

Aon stelt dat privaat verzekeren steeds aantrekkelijker wordt, in tegenstelling tot een publieke verzekering bij het UWV: “Privaat verzekeren wordt voor veel werkgevers nog voordeliger dan voorheen, omdat publieke WGA-lasten vanaf 2017 bij het UWV achtergelaten mogen worden. Daardoor beginnen werkgevers bij privaat verzekeren met een schone lei. Publiek verzekeren wordt juist duurder gemaakt; de lasten die ontstaan zijn tijdens het eigenrisicodragerschap worden voortaan in de publieke premie meegenomen. Daardoor betalen werkgevers bij een overstap van privaat naar publiek verzekeren vanaf 2017 dubbel voor de WGA-lasten. Zij hebben daar immers ook al premie voor betaald toen zij nog privaat waren verzekerd.”

Nu al starten
Aon adviseert werkgevers om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de voorbereidingen voor hun keuze. “Werkgevers doen er goed aan om nu al met hun voorbereiding voor een overstap te beginnen”, stelt Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij de afdeling Corporate Wellness van Aon. Want voor een gedegen keuze is het volgens Rijnbeek zaak om bestaande risico’s in kaart te brengen en processen en beleid waar nodig aan te scherpen. “Zo’n traject kost veel tijd en aandacht, maar betaalt zichzelf uiteindelijk ruimschoots uit.

Bron: website AM signalen, 29 feb. 2016

Lees meer