loondoorbetalingsverzekering wel of niet afsluiten

Geplaats op: 26 september 2019

loondoorbetalingsverzekering

Het wel of niet hebben van een loondoorbetalingsverzekering is doorgaans een hele bewuste keuze voor werkgevers, concludeert Kantar in het rapport ‘Loondoorbetaling en re-integratie langdurig zieke werknemers’ gemaakt in opdracht van SZW. De onderzoekers: “Ze maken een kosten/baten analyse en ook een risico-inschatting speelt een belangrijk rol. Voor sommige werkgevers is deze analyse de reden om wel een verzekering af te sluiten en voor andere juist niet.”

Vooral grotere bedrijven geven aan dat het niet altijd gunstig is om een verzekering te hebben. Ze zijn financieel gezond genoeg om de extra kosten die een langdurig zieke met zich meebrengt te dragen. Dit is voordeliger dan de hoge premie van een verzekering. Sommige kleine bedrijven zouden graag een verzekering afsluiten, maar ze vinden de premie te hoog. Zij besluiten daarom het risico te nemen en geen verzekering af te sluiten.

Financiële zekerheid en daarmee ook rust zijn de belangrijkste redenen voor werkgevers om een loondoorbetalingsverzekering te nemen. Daarnaast biedt een loondoorbetalingsverzekering ook rust voor de zieke werknemer. Wetend dat de werkgever financieel verzekerd is, zorgt volgens werkgevers voor minder druk bij zieke werknemers om sneller aan het werk te gaan dan ze kunnen of goed voor ze is.

Keuze voor re-integratieverzekering minder bewust

De keuze voor een verzekering voor de re-integratieverplichtingen wordt door werkgevers veel minder bewust gemaakt. Het gebrek aan kennis speelt hierbij een belangrijke rol. Er zijn werkgevers die niet op de hoogte zijn van het bestaan van de mogelijkheid tot verzekeren en werkgevers die twijfelen of ze wellicht een re-integratieverzekering hebben (als onderdeel van de loondoorbetalingsverzekering), maar dat niet zeker weten. Daarnaast zijn er werkgevers die wel bekend zijn met de verzekering maar niet op de hoogte zijn van wat deze verzekering voor hun bedrijf kan betekenen. Ook is een deel niet overtuigd van de voordelen, zij zijn sceptisch. Waar bij de loondoorbetalingverzekering een afgewogen keuze wordt gemaakt, is daar bij het verzekeren voor de re-integratieverplichtingen bijna geen sprake van.

Enkele werkgevers hebben er wel bewust voor gekozen om re-integratie geen deel te laten zijn van een verzekering. Ze ervaren geen voordelen, geven de voorkeur aan het selecteren van een eigen re-integratiebureau (wat niet (altijd) kan met een re-integratieverzekering) of willen de re-integratie van werknemers zelf in handen hebben.

De belangrijkste reden die werkgevers hebben om zich wel te verzekeren voor de reintegratieverplichtingen is om te voorkomen dat ze zich niet aan de verplichtingen houden en een loonsanctie krijgen. Het is een intensief traject waar men niet altijd de kennis en tijd voor heeft. Verzekeren biedt rust.

Uit het onderzoek komt verder onder meer naar voren dat werkgevers de kans dat een werknemer langdurig uitvalt over het algemeen laag inschatten. Maar er is wel het besef dat de impact ervan op het bedrijf groot is. Daarom hebben ze hun re-integratiebeleid wel geregeld.

Bron. VVPonline 25 september  

Lees meer

Aon: Grote tijdsdruk op keuze tussen publiek of privaat verzekeren

Geplaats op: 8 maart 2016

Grote tijdsdruk op keuze tussen publiek of privaat verzekeren

Er staat een grote tijdsdruk op de keuze die werkgevers moeten maken om hun WGA-verzekering publiek of privaat te regelen. Aon stelt dat zij onder enorme tijdsdruk staan, omdat zij hun keuze al voor 1 oktober 2016 gemaakt moeten hebben.

Omdat de WGA door een wetswijziging in 2017 verandert, wordt de keuze tussen publiek of privaat verzekeren volgens Aon ‘belangrijker dan ooit’. “Dat vraagt om voldoende voorbereidingstijd”, schrijft Aon, maar die is er mogelijk niet vanwege de hoge tijdsdruk. Volgens de verzekeringsmakelaar kan de juiste keuze voor privaat dan wel publiek verzekeren werkgevers enkele miljoenen euro’s schelen.

Aon stelt dat privaat verzekeren steeds aantrekkelijker wordt, in tegenstelling tot een publieke verzekering bij het UWV: “Privaat verzekeren wordt voor veel werkgevers nog voordeliger dan voorheen, omdat publieke WGA-lasten vanaf 2017 bij het UWV achtergelaten mogen worden. Daardoor beginnen werkgevers bij privaat verzekeren met een schone lei. Publiek verzekeren wordt juist duurder gemaakt; de lasten die ontstaan zijn tijdens het eigenrisicodragerschap worden voortaan in de publieke premie meegenomen. Daardoor betalen werkgevers bij een overstap van privaat naar publiek verzekeren vanaf 2017 dubbel voor de WGA-lasten. Zij hebben daar immers ook al premie voor betaald toen zij nog privaat waren verzekerd.”

Nu al starten
Aon adviseert werkgevers om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de voorbereidingen voor hun keuze. “Werkgevers doen er goed aan om nu al met hun voorbereiding voor een overstap te beginnen”, stelt Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij de afdeling Corporate Wellness van Aon. Want voor een gedegen keuze is het volgens Rijnbeek zaak om bestaande risico’s in kaart te brengen en processen en beleid waar nodig aan te scherpen. “Zo’n traject kost veel tijd en aandacht, maar betaalt zichzelf uiteindelijk ruimschoots uit.

Bron: website AM signalen, 29 feb. 2016

Lees meer