Zorgverzekering wordt gemiddeld 37 euro duurder

Geplaats op: 4 oktober 2019

De nominale premie zorgverzekering

De nominale premie zorgverzekering stijgt, volgens raming van het kabinet, met 37 euro tot gemiddeld 1.421 euro in 2020. De Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) komt in 2020 uit op 6,70 procent, 0,25 procentpunt lager dan in 2019.

De dinsdag bekendgemaakte begroting 2020 van VWS leest: “Hoewel zorgverzekeraars sinds 2014 circa zes miljard euro hebben ingezet ter verlaging van de premie, beschikken zorgverzekeraars naar inschatting nog over voldoende reserves om ook de premieontwikkeling 2020 enigszins te mitigeren. Verondersteld wordt dat zorgverzekeraars in 2020 0,45 miljard euro aan reserves inzetten ter verlaging van de premiestijging, dat is 0,1 miljard euro meer dan waar zorgverzekeraars bij de premiestelling 2019 van uitgingen. Bij de raming van de premie is ervan uitgegaan dat zorgverzekeraars met een geleidelijke inzet van reserves een stabiele premieontwikkeling beogen.”

Zorgtoeslag structureel verhoogd

In het kader van de koopkrachtbesluitvorming voor 2020 is besloten tot een structurele verhoging van de zorgtoeslag. Dit is één van de maatregelen die het kabinet neemt om te zorgen voor een evenwichtiger inkomensbeeld. Deze verhoging van de zorgtoeslag wordt bereikt door de normpercentages van het drempelinkomen die de hoogte van de normpremie en daarmee van de zorgtoeslag bepalen vanaf 2020 neerwaarts aan te passen. Voor de meeste huishoudens met recht op zorgtoeslag leiden de lagere percentages tot een verhoging van de zorgtoeslag met 41 euro. Daarnaast stijgt de zorgtoeslag automatisch omdat deze meegroeit met de stijgende standaardpremie (circa 40 euro voor eenpersoonshuishoudens en circa 80 euro voor meerpersoonshuishoudens).

De gemiddelde zorgtoeslag was in 2018 1.028 euro voor een eenpersoonshuishouden en 1.430 euro voor een tweepersoonshuishouden.

Bron: VVP online september 2019

Lees meer